Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НЕТТО-ДОХІД

дохід, що залишається після всіх відрахувань.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НЕТТО-ДОХІД "
 1. Ціна нетто
  нетто - для продавця фактична виручка від продажу товару за вирахуванням витрат, пов'язаних з виконанням угоди; для покупця сума, фактично сплачена
 2. 3.2. Склад і структура тарифної ставки
  нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставка призначена для формування грошового фонду, з якого здійснюються страхові виплати. Навантаження використовується для покриття витрат страховика на проведення страхових операцій. До таких витрат належать оплата праці працівників страхової організації, витрати на виготовлення страхових документів, рекламу, господарські витрати (оренда приміщень,
 3. Нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ)
  Нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ) - прибуток до сплати відсотків за кредит та податку на
 4. Рух капіталу
  нетто-експортерами капіталу в розмірі 160 млрд дол на рік , в 80-ті роки виступали нетто-імпортерами фінансових коштів - близько 15 млрд дол на рік. Основними об'єктами тяжіння капіталу виступають США, а також Британія. Японія тривалий час є чистим кредитором. На взаємні потоки капіталу між США Японією (порядку 80 млрд дол на рік) припадає приблизно третина чистих світових потоків
 5. Комерційна маржа
  нетто-результату експлуатації інвестицій до обсягу продажів
 6. 4.3 Перехресна еластичність попиту за ціною
  нетто-субститутами (або взаємозамінними по Хиксу) на відміну від брутто-замінників, що визначаються за критерієм e ij> 0. Якщо e * ij <0, то такі товари називаються нетто- доповнюючими на відміну від брутто-доповнюючих, що визначаються за критерієм e ij <0. Перехресний ефект заміни симетричний, e ij=e * ij. І якщо i-тий товар визначений як нетто-замінник j-того, то і j-тий товар є
 7. 3.2. Виручка від реалізації і формування фінансових результатів підприємства.
  нетто-виручка. Валова виручка являє собою грошовий еквівалент вартості реалізованої продукції (робіт, послуг), обчисленої за цінами, що включає непрямі податки. Нетто-виручка формується шляхом вирахування з валової виручки непрямих податків (ПДВ, акцизів і т.п.) Фінансовий результат складається з наступних елементів 1. Фінансового результату від реалізації продукції (робіт, послуг)
 8. 3.3. Принципи розрахунку нетто-і брутто-ставки
  нетто-ставки, яка використовується для формування грошового фонду, з якого здійснюються виплати страхувальникам. Страхової компанії необхідно зібрати стільки внесків, скільки належить виплатити страхувальникам. Таким чином, розрахунок нетто-ставки зводиться до знаходження очікуваної величини страхових виплат. Розрахувавши передбачувану суму страхових виплат, можна визначити розмір страхової
 9. 22. ІНВЕСТИЦІЇ
  нетто- інвестиції, здійснювані при заснуванні або купівлі організації; - реінвестиції - зв'язування знову вільних інвестиційних коштів шляхом направлення їх на придбання або виготовлення нових засобів виробництва з метою підтримки складу основних фондів організації (інвестиції на заміну, раціоналізацію, диверсифікацію і т.д.); - брутто-інвестиції - сукупність
 10. Активне сальдо торгового балансу - перевищення експор-та над імпортом.
  нетто-баланс. У наступному розділі ми докладно познайомимося з теорією, яка пояснює поява зовнішньоторговельного дефіциту. Проте вже зараз можна припустити що на показники експорту, імпорту і чистого експорту впливають такі фактори.-ава 29. Відкрита економіка: основні поняття 635 - Сформовані переваги споживачів по відношенню до вітчизняних та імпортних
 11. Теоретичні підходи до збалансованості платіжного балансу
  нетто-кредитором по відношенню до інших держав, і навпаки, дефіцит по поточних операціях означає, що країна стає чистим боржником, зобов'язаним платити за нетто-імпорт товарів, послуг і фінансувати трансферти. Фактично країна з позитивним сальдо поточного платіжного балансу інвестує частину національних заощаджень за кордоном замість того, щоб нарощувати внутрішнє накопичення
 12. Самозабезпеченість і зовнішня торгівля
  нетто-експортерів. До середини минулого століття країни, що розвиваються більше експортували зерна, ніж імпортували, в основному за рахунок граничного обмеження споживання. У 1948-1952 рр.. у них з'явився дефіцит порядку 4 млн т, або 2% виробництва, в 1987-1991 рр.. він досяг 84 млн т, або 16% виробництва. Рівень залежності від імпорту сильно коливається по регіонах. Найбільш високий рівень
 13. 11.4.4. Валютний ринок Росії
  нетто-покупки (в іноземній валюті) або нетто-продажу (в руб.). Після завершення торгів всі їх учасники отримують біржові свідоцтва та операційні листи. Строки розрахунків на різних біржах варіюються від 0 до 7 днів. З урахуванням формування єдиного ринку торгівлі державними цінними паперами з'явилася необхідність в створення єдиного біржового ринку з уніфікацією системи розрахунків на
 14. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
  нетто-ставка і навантаження. Нетто-ставка - це базова частина тарифної ставки , яка гарантує виплати страхових сум у разі настання страхових випадків, тобто виконання фінансових зобов'язань страховика перед страхувальником. Навантаження - це накладні витрати з ведення страхових операцій. Зазвичай навантаження становить 10-15% в брутто-ставці. При використанні одноразової тарифної
 15. 7.6. Страхування від нещасних випадків
  нетто-ставок необхідно врахувати інвестиційний дохід, який отримує страховик. Цей дохід залежить від величини інвестиційних вкладень, від часу, протягом якого вони перебувають у розпорядженні страховика, від норми прибутковості. Розмір встановленої страховиком норми прибутковості впливає на тарифну ставку, чим вища доходність, тим нижче тариф. У Таблиці 7.1 показано прирощення
 16. Програма курсу «Страхування»
  нетто-ставка, навантаження. Принципи розрахунку нетто-і брутто-ставки: збитковість страхової суми, ризикова надбавка, навантаження. Тема 4. Фінансові основи страхової діяльності. Финансоваяустойчивостьстраховщиков.Понятийныйаппарат: власний капітал, платоспроможність, андеррайтинг, страхові резерви, система перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика, актуарні
 17. Валютний ринок у Росії
  нетто-покупки (в іноземній валюті) або нетто-продажу (в гривнях). Після завершення торгів всі його учасники отримують біржові свідоцтва та операційні листи. Строки розрахунків на різних біржах варіюють від 0 до 7 днів. Хоча ще й зберігається досить сильна роз'єднаність російських валютних бірж, однак постає питання про формування єдиного біржового ринку у зв'язку з формуванням
 18. 41. Склад і структура доходів
  нетто-доходи) - це сума коштів, що залишається після сплати податків та обов'язкових платежів, яку родина може в максимальному розрізі витратити на кінцеве споживання товарів і послуг без використання заощаджень та інших джерел. Реальні доходи - це вартість придбаних матеріальних і культурно-побутових благ на суму наявного доходу з урахуванням цін на товари та
 19. Питання 79 Попит на інвестиційні блага
  нетто) інвестиції - це валові інвестиції за вирахуванням суми амортизації основного капіталу. Інвестиційний попит складається з двох частин - з попиту на відновлення зношеного капіталу і попиту на збільшення чистого реального капіталу. Інвестиційний попит - це найдинамічніша і мінлива складова сукупного попиту, вона залежить від об'єктивних факторів (стан економічної
© 2014-2022  epi.cc.ua