Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Неокейнсианская теорія


Ця теорія, як і неокласична, базується на макроекономічному аналізі. У цьому головний недолік обох теорій, так як вони не досліджують поведінку індивідуальних інвесторів.
Особливий інтерес неокейнсианская теорія виявляє до зв'язку між рухом капіталу і станом платіжного балансу країни. Сам Кейнс виходив з того, що рух капіталу взагалі виникає з нерівноваги платіжних балансів різних країн. У полеміці з Олином він підкреслював, що вивезення капіталу з країни здійснюється, коли експорт товарів і послуг перевищує їх імпорт, а при порушенні цього правила необхідне втручання держави.

Р. Харрод у своїй моделі «економічної динаміки» підкреслює, що чим нижче темпи економічного зростання країни, багатої капіталом, тим сильніше тенденція до вивозу останнього з неї.
Неокейнсианская теорія стала однією з основ так званої політики допомоги розвитку держав Африки, Азії та Латинської Америки з боку країн з ринковою економікою. Адже відповідно до цієї теорії експорт капіталу в країни, що розвиваються стимулює ділову активність як у країнах-експортерах, так і в країнах-імпортерах.
Однак оскільки цьому вивезення заважають сильний ризик та інші перешкоди в багатьох країнах, що розвиваються, західним урядам необхідно заохочувати цей експорт капіталу, в тому числі за рахунок вивезення державного капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Неокейнсианская теорія "
 1. Частина 12.
  Неокейнсианской. В від-відмінність від Дж. Кейнса, неокейнсіанці підкреслюють інертність до змін еко-номічного умов не тільки заробітної плати, але і цін на інші товари та послуги, пов'язуючи її з витратами регулювання цін, тобто витратами «меню»: вартістю друку та розповсюдження каталогів, а також часом, вимагаю-щимся на зміну цінників. У результаті ціни на товари та послуги
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  неокейнсианской) крива короткострокового сукупної пропозиції (SRAS) графічно зображується як крива, що має позитивний нахил (рис. 3.6, б). Крива довгострокового сукупної пропозиції (LRAS) зображується як вертикальна крива (рис. 3.7, а), оскільки в довгостроковому періоді ринки приходять у взаємне рівновагу, ціни на товари та ресурси змінюються пропорційно один одному (вони
 3. Розділ III МАКРОЕКОНОМІКА
  неокейнсіанського і неокласичного напрямів економічної теорії стали приділяти особливу увагу проблемам мікроекономічного обгрунтування макроекономічних закономірностей функціонування національної економіки. Такий аспект дослідження отримав назву «нова
 4. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  неокейнсианские. Неокласична модель економічного зростання Неокласична модель економічного зростання спирається на ідею оптимальності ринкової системи, яка встановлюється автоматично за допомогою вільної конкуренції, що створює умови для отримання максимальної корисності. Відповідно до цього моделювалися системи оптимального зростання досконалої конкуренції, в які, однак, в
 5. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  неокейнсианские моделі економічного зростання, висунуті англійським економістом Р.Ф. Харродом, американськими - Є. Домаром і Е. Хансеном, засновані на двох передумовах: 1) зростання національного доходу є тільки функцією накопичення капіталу, а всі інші фактори (збільшення зайнятості, ступінь використання досягнень НТП, поліпшення організації виробництва), що впливають на зростання капиталоотдачи,
 6. Напрями та школи в економічній теорії
  неокейнсианской, інституційної, марксистської), тобто термін «теорія» застосовується тут у вузькому значенні на відміну від попереднього, широкого значення. Додамо, що в сучасній економічній науці більшість економістів користується як би «сумішшю» зазначених напрямків, використовуючи насамперед ті їх теорії, які актуальні і добре спрацьовують в даний час. У ринковій економіці,
 7. Неокейнсианство
  неокейнсианские моделі економічного зростання, висунуті англійським економістом Р. Харродом та американськими економістами Є. Домаром і Е. Хансеном. Економічна теорія Харрода, доповнена Домаром, аналізує не момент порушення рівноваги в економіці і відновлення його (статична рівновага Кейнса), а тривалий період стійкого економічного зростання (динамічна рівновага),
 8. Висновки
  неокейнсіанського і посткейнсіанского напрямків, що знаходить відображення у державній стратегії економічного розвитку суспільства, методах і формах державного регулювання економічного зростання. 5. Економічний розвиток суспільства відбувається нерівномірно, включає періоди зростання і спаду, відображає позитивні і негативні тенденції. 6. Економічна теорія виділяє ряд циклів
 9. § 49. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція
  неокейнсианская і деяким аспектам неокласичного напрямів, намагаючись об'єднати ідеї регулювання ефективного попиту і підтримки високого рівня зайнятості з різними методами боротьби з інфляцією. На початку 90-х рр.. в розвинених країнах світу знову відбувається переоцінка ролі державного регулювання, спостерігається певне посилення його ролі в економіці та соціальній сфері.
 10. 1. Основна течія і альтернативи
  неокейнсианские теорії 'і, все в більшій мірі, новий інституціоналізм. 1 Огляд сучасного стану макроекономічної теорії см. в роботах: Менк'ю Н.Г. Освіжимо наші пізнання макроекономіки / / Миро-паю економіка і міжнародні відносини. 1995. № 8; Стіглчп Д. Альтернативні підходи до макроекономіки: методологічні проблеми та неокейнсіанство / / Світова економіка і міжнародні відносини.
© 2014-2022  epi.cc.ua