Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

негативний попит

мінімальний попит або відсутність значущого попиту на ринку на даний товар; негативне ставлення покупців до цього товару.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " негативний попит "
 1. негативний попит
  негативний попит, відсутність
 2. КОНВЕРСІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
  маркетинг, що проводиться при негативному попиті, тобто практичній відсутності попиту на
 3. Держава і сукупний попит
  Переважна частина бюджетних витрат (державні закупівлі, заробітна плата так званим бюджетникам, кредити, позики і субсидії) обумовлює сукупний попит. Їх велику вагу в ньому дозволяє державі впливати на весь сукупний попит: {foto150}, (27.1) де AD - сукупний попит; С - споживчий попит; I - інвестиційний попит (приватні інвестиції); G-попит
 4. Запитання для самоконтролю
  1. Перерахуйте види негативної дії на навколишнє середовище. 2. Яким законом введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище? 3. Який орган влади визначає порядок плати та її граничні розміри за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого
 5. ТЕМА 4. Становлення ринку в РФ: мікроекономіче-ська теорія і практика її реалізації
  План: 1. Ринок, його структура, механізм функціонування та особливості становлення в РФ. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці. 3. Формування пропозиції та рівноважної ціни в перехідній еко-номіці. Програмна анотація. Ринок: структура, механізм функціонування та особливості ста-новлення в Росії. Критерії класифікації сегментів ринку. Переважно-ства і негативні
 6. 40. ПЛАТЕЖІ за негативний вплив на навколишнє середовище
  Негативний вплив на навколишнє середовище є платним. Усі суб'єкти, які ведуть господарську та іншу діяльність, пов'язану з впливом на навколишнє середовище, зобов'язані здійснювати плату за негативний вплив на навколишнє середовище. Платниками плати за негативний вплив на навколишнє середовище є юридичні особи та індивідуальні підприємці, які надають такого роду
 7. Ключові терміни
  Крива сукупного попиту Реальна грошова маса Питомі витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 8. Види і наслідки державного боргу
  Залежно від ринку розміщення позик державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній державний борг виникає в результаті розміщення на внутрішньому ринку державних позик. Про розміри державного боргу дозволяє судити його частка по відношенню до внутрішнього валового продукту або сумі бюджетних витрат. Зовнішній державний борг виникає в
 9. 24. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище
  Федеральним законом від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" (з ізм. Та доп. Від 26 червня 2007 р.) введена плата за негативний вплив на навколишнє середовище. Негативний вплив на навколишнє середовище є платним. Форми плати за негативний вплив на навколишнє середовище визначаються федеральними законами. Про порядок визначення плати та її граничних розмірів за
 10. Негативний шок пропозиції
  У попередніх прикладах розглядалися порушен-ня або зміни, що мали місце в області спро-са; зростання грошової маси, який веде до нижче-нію процентних ставок і зростання обсягів виробниц-ства, і збільшення державних витрат. Номодель «сукупний попит - сукупна пропози-ня» може також використовуватися для ісследованіяпоследствій порушень, що виникають в сферепредложенія. На рис 30-9
 11. Проблемні питання
  1. Що таке попит? Величина попиту? Сформулюйте закон попиту. Що означає крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане
 12. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  У лекції розглядаються такі питання: - попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 13. Завдання
  1. (А) Дайте визначення кривої сукупного попиту. (Ь) Як зрушиться крива сукупного попиту, якщо схил-ність споживачів до заощаджень зросла? (С) какони зрушиться, якщо збільшилися інвестиції? 2. (А) Дайте визначення кривої сукупного пропозицією-ня. (Ь) Поясніть, чому крива сукупного-позиції є вертикальною, коли подвіжностьзарплати і цін гарантує рівновагу на
 14. Ключові терміни
  Еластичність попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої
 15. Прихильники податкового стимулювання Ощад- жений вказують на негативний ефект подат-гов на доходи на вкладений капітал і
  Прихильники податкового стимулювання Ощад-жений вказують на негативний ефект подат-гов на доходи на вкладений капітал і змен-шення вигод для тих, хто залишає значну спадщину. Вони закликають до зміни по-даткового законодавства та стимулювання сбе-реження, можливо, за рахунок переходу з податку на дохід на податок на споживання. Критики подат-гових стимулів заощаджень
 16. Висновки
  1. Фіскальна політика, що проводиться державою, грунтується на положенні про те, що зміна податкових вилучень і обсягу державних витрат впливає на сукупний попит, і отже, на величину ВНП, зайнятість і ціни. У короткостроковому періоді зниження податків і збільшення урядових витрат робить підвищувальний вплив на сукупний попит, навпаки, збільшення податків і
 17. Структурна політика
  . Вся економічна стратегія західних країн стала спрямовуватися на підвищення гнучкості економічної системи в цілому, її здатності досить швидко реагувати на структурні зміни у світовій економіці. Зміни в цілях були пов'язані з положенням держави в сукупному попиті. Урядові витрати на товари та послуги забезпечували 20% кінцевого споживання в країнах ОЕСР, а
© 2014-2022  epi.cc.ua