Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Види і наслідки державного боргу

Залежно від ринку розміщення позик державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній державний борг виникає в результаті розміщення на внутрішньому ринку державних позик. Про розміри державного боргу дозволяє судити його частка по відношенню до внутрішнього валового продукту або сумі бюджетних витрат.
Зовнішній державний борг виникає в результаті розміщення позик за кордоном та інших форм заборгованості іноземним фізичним, юридичним особам і державам, а також міжнародним фінансовим організаціям.

Зростання державного боргу викликає певні негативні наслідки для національної економіки. По-перше, пошуки джерел його погашення призводять до необхідності підвищення податків, що є антистимулом господарської активності (скорочення попиту, заощаджень). По-друге, відволікання грошових ресурсів обмежує можливості приватного підприємництва та зростання економіки. По-третє, виникає проблема погіршення матеріального благополуччя населення внаслідок необхідності обслуговування зовнішнього боргу.
По-четверте, відбувається перерозподіл доходів на користь власників державних цінних паперів. По-п'яте, в кінцевому рахунку відбувається підрив фінансово-кредитної системи, що загрожує негативними наслідками для економіки в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види і наслідки державного боргу "
 1. Контрольні питання
  види емісії державних боргових зобов'язань Російської
 2. Державний борг, його види та наслідки
  державного бюджету, що є показником потоку, оскільки він розраховується за певний період часу (за рік). Розрізняють два види державного боргу: 1) внутрішній, який виникає в результаті випуску державою цінних паперів (облігацій), 2) зовнішній, що утворюється в результаті позик у інших країн і міжнародних фінансових організацій. Обидва види державного боргу
 3. Стаття 119. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації, державного внутрішнього боргу суб'єктів Російської Федерації, муніципального боргу
  державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Банком
 4. Питання для самоперевірки
  види державного боргу Ви знаєте? 3. Як впливає бюджетний дефіцит на економічну динаміку? 4. Чи вірні наступні твердження: а) інфляція збільшує реальну вартість номінального державно-ного боргу; б) зростаючий державний борг призводить до перерозподілу дохо-дов; в) відношення суми обслуговування боргу до величини податкових надхо-джень до бюджету характеризує
 5. Стаття 106. Граничний обсяг державного боргу Російської Федерації та граничні обсяги державних запозичень Російської Федерації
  державного внутрішнього боргу та державного зовнішнього боргу, межі зовнішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік. .. 2. Граничний обсяг державних зовнішніх запозичень Російської Федерації не повинен перевищувати річний обсяг платежів з обслуговування і погашення
 6. Контрольні питання
  державних зовнішніх запозичень існують в Російській Федерації? 2. Охарактеризуйте структуру зовнішнього боргу Російської Федерації. 3. Назвіть основні причини появи державної зовнішньої заборгованості в Російській Федерації. 4. У яких випадках держава вправі здійснювати реструктуризацію державного зовнішнього боргу? 5. Перерахуйте критерії процесу регулювання
 7. Терміни і поняття
  боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова система Прямі податки Непрямі податки Прибутковий податок з фізичних осіб Податок на прибуток підприємств (фірм, корпорацій) Соціальні внески (соціальні податки) майнові податки Акцизи Податкова база Податкова ставка Податок на поставлений дохід Подвійне оподаткування
 8. Питання 51 Внутрішній борг
  види боргових зобов'язань (облігацій) РФ: - ОФЗ АТ - облігації федеральної позики з амортизацією боргу; - ОФЗ ПД - облігації федеральної позики з постійним купонним доходом; - ОФЗ ФК - облігації федеральної позики з фіксованим купонним доходом; - ДСО ФПС - державні ощадні облігації з фіксованою процентною ставкою купонного доходу; - ДСО ППС - державні
 9. Контрольні питання і завдання
  види податків Ви знаєте? У чому відмінності прямих і непрямих податків? Вкажіть, в якому випадку можливе перекладення частини податкового тягаря на інших осіб: а) акцизи; б) прибутковий податок з фізичних осіб; в) податок на додану вартість; г) дорожній податок; д) податок на прибуток; е) податок на нерухомість. 4. Які основні елементи будь-якого податку? Як можуть мінятися податкові ставки? При
 10. Запитання для закріплення матеріалу
  види інструментів регулювання експорту та імпорту застосовуються державами в практиці зовнішньоторговельного регулювання? 2. Опишіть імпортний тариф і його види. 3. Покажіть, які наслідки викликає застосування імпортного тарифу країною з малої економікою. 4. У чому полягає відмінність оптимального тарифу і хто його вводить? У чому суть застосування імпортної квоти і які наслідки її
 11. Контрольні питання
  види фіскальної політики ви знаєте? 3. Як діє податковий мультиплікатор? 4. Що таке автоматичний (вбудований) стабілізатор? 5. Що таке державний бюджет? 6. Які елементи входять до бюджетної системи держави? 7. Які види доходів і витрат бюджету ви знаєте? 8. Дайте визначення податкової системи. 9. Поясніть поняття «податок», «збір», «мито».
 12. Глава 34.
  Державного боргу, однак у дійсності вони відрізняються високою розтяжністю. Так само як банк, оцінюю-щий заяву про надання позики, порівнює борги індивіда з його доходом, так і ми судимо про тягаря державного боргу за його відношенню до національ-ному доходу. Зростання населення і технічний прогрес призводять до того, що сово-Купний дохід економіки США з часом
 13. 59. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  наслідки державного боргу призводять до істотного скорочення можливостей зростання споживання для населення даної країни, а також збільшенню податків для оплати зростаючого боргу і пов'язаних з ними відсотків. При наявності значного боргу відбувається перерозподіл доходів різних верств населення, а також витік національного капіталу за кордон. З появою боргу з'являється
 14. Тести
  наслідком: а) скорочення приватних інвестицій, б) збільшення відсоткової ставки; в) скорочення темпів зростання виробництва в майбутньому; г) всі відповіді невірні. 9. Державний борг - це сума попередніх: а) державних витрат; б) бюджетних дефіцитів; в) бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків; г) витрат на оборону. 10. До яких економічних наслідків
 15. Стаття 84. Витрати, що фінансуються виключно з федерального бюджету
  види витрат: забезпечення діяльності Президента Російської Федерації, Федеральних зборів Російської Федерації ..., інші витрати на загальнодержавне управління ... функціонування федеральної судової системи; здійснення міжнародної діяльності в загальнофедеральних інтересах ... національна оборона і забезпечення безпеки держави ... фундаментальні дослідження ...
 16. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  боргу ... розуміється погашення боргових зобов'язань з одночасним здійсненням запозичень ... в обсягах погашаються боргових зобов'язань з встановленням інших умов обслуговування боргових зобов'язань і термінів їх
 17. Державний кредит
  державним кредитом вважають кредит, що надається державою, якщо ж воно його отримує, то такий кредит називається державним позикою, який призводить до утворення державного боргу. Отже, державний борг - це випущені, але непогашені державні позики з нарахованими відсотками, які повинні бути по них виплачені до певної дати або за певний
 18. Формування і регулювання внутрішнього державного боргу
  наслідки фінансової кризи серпня 1998 р. і здатний виконувати функції акумулювання джерел бюджетного дефіциту, стабілізації грошового обороту та інструменту регулювання ліквідності банківської системи. Основні параметри державного внутрішнього боргу представлені в табл. 5. Таблиця 5 Параметри проекту федерального бюджету на 2002 р. 1. Обсяг внутрішнього держборгу,
 19. Питання 49 Федеральний бюджет
  види доходів і витрат федерального бюджету РФ {foto71} У 2005 р. бюджет РФ був прийнятий за доходами в сумі на 3,326 трлн руб., за видатками - 3048000000000 руб. Реальне виконання бюджету склало 5125000000000 руб. по доходах і 3539000000000 руб. за видатками. Доходи бюджету склали 23,7% ВВП (з урахуванням доходів місцевих бюджетів (так званий консолідований бюджет) - 35,1%), з урахуванням доходів
© 2014-2022  epi.cc.ua