Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

59. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Державний борг - неминуче породження дефіциту бюджету, причини якого пов'язані зі спадом виробництва, із зростанням граничних витрат, незабезпеченою емісією грошей, зростанням витрат з фінансування військово-промислового комплексу, зростанням обсягів тіньової економіки, невиробничих витрат, втрат, розкрадань і т. д.
Державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній борг являє собою величину заборгованості своїм громадянам і підприємствам. Він існує у вигляді суми випущених і непогашених боргових зобов'язань.
Зовнішній борг - заборгованість громадянам і організаціям іноземних держав. Це найбільш важкий обов'язок, оскільки по ньому держава пов'язана поруч цільових зобов'язань, з одного боку, а з іншого - в його сплату доводиться розраховуватися цінними товарами і платити високі відсотки. У деяких країнах, що розвиваються щорічні зобов'язання виплат за позиками перевищують всі надходження від зовнішньоекономічної діяльності.
В цілому ж наслідки державного боргу призводять до істотного скорочення можливостей зростання споживання для населення даної країни, а також збільшенню податків для оплати зростаючого боргу і пов'язаних з ними відсотків.

За наявності значного боргу відбувається перерозподіл доходів різних верств населення, а також витік національного капіталу за кордон.
З появою боргу з'являється обов'язок керувати ним. Під цим розуміється сукупність дій держави з погашення та регулювання суми державного боргу, а також щодо залучення нових позикових коштів. Погашення державного боргу та відсотків по ньому проводиться шляхом або рефінансування (випуску нових позик для того, щоб розрахуватися за облігаціями старих позик), або конверсії та консолідації.
Конверсія - зміна умов позики і розмірів виплачуваних відсотків по ньому або перетворення його в довгострокові іноземні інвестиції.
У цьому випадку іноземним кредиторам пропонується придбати нерухомість, брати участь у спільному вкладенні капіталу, приватизації державної власності.
Приватні національні фірми країни-кредитора викуповують у своєї держави або банку зобов'язання країни-боржника та з обопільної згоди використовують їх для придбання власності.

Наслідком такої конверсії є збільшення іноземного капіталу в національній економіці без надходження в країну фінансових ресурсів.
Консолідація - зміна умов позики, пов'язане із зміною термінів погашення, коли короткострокові зобов'язання консолідуються в довгострокові і середньострокові. Така консолідація можлива тільки при взаємній згоді урядів позичальника і кредитора.
Обтяжливість державного боргу і нав'язування умов при його формуванні призводять до того, що в сучасних умовах країни намагаються перейти від політики дефіцитного фінансування до бездефіцитним бюджетам.
Нова бюджетна політика знаходить вираження насамперед у:
- зміни в дохідній частині державних бюджетів;
- стимулювання інвестиційної діяльності;
- розширення податкової бази за рахунок зростання доходів і рентабельності національної економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 59. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ "
 1. 34.2. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ
  державних цінних паперів. Він виступає у двох видах: внутрішнє і зовнішнє. Державний внутрішній борг? заборгованість федерального уряду громадянам і організаціям своєї країни. Державний зовнішній борг? заборгованість федерального уряду країни громадянам і організаціям інших країн (див. рис. 34.1). Рис. 34.1. Державний борг: структура {foto77}
 2. Державний кредит
  державним кредитом вважають кредит, що надається державою, якщо ж воно його отримує, то такий кредит називається державним позикою, який призводить до утворення державного боргу. Отже, державний борг - це випущені, але непогашені державні позики з нарахованими відсотками, які повинні бути по них виплачені до певної дати або за певний
 3. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  державну
 4. Основні терміни і поняття
  державні цінні папери, внутрішній державний борг, зовнішній державний
 5. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  державний бюджет, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит? Що краще для економіки: бюджетний профіцит або дефіцит? 2. Чому виникає дефіцит і які відомі методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому? 4. Яким чином державний борг впливає на економіку?
 6. ГЛАВА 34. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  державний бюджет, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит? Що краще для економіки: бюджетний профіцит або дефіцит? 2. Чому виникає дефіцит і які відомі методи боротьби з ним? 3. Як ви можете визначити державний борг? З соціально-економічних позицій державний борг є тягарем для кожної країни. Чому? 4. Яким чином державний борг впливає на економіку?
 7. Г Л А В А 11 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
  державний бюджет. Змінюючи розміри і правила оподаткування, обсяги та напрями державних витрат, уряду можуть впливати на рівень цін і зайнятість, на темпи економічного зростання і ефективність виробництва. Однак перш ніж аналізувати механізм впливу цих фінансових інструментів на економіку необхідно зрозуміти: що таке податки, які функції вони виконують, що собою
 8. Державний борг
  державних цінних паперів накопичується і перетворюється на державний борг. Його доводиться виплачувати з відсотками. Кажуть, що сьогоднішні державні позики - це завтрашні податки. Деякі платники податків є власниками державних цінних паперів. Вони отримують відсотки за цими паперами і одночасно платять податки, які частково йдуть на виплату державних позик.
 9. Питання 51 Внутрішній борг
  державного боргу, рівного сумі накопичених протягом деякого часу бюджетних дефіцитів, погашення якого пов'язано з відволіканням коштів від витрачання їх на державні потреби. Відношення величини боргу до обсягу ВВП являє собою так зване тягар боргу. Державний борг в РФ може існувати у формі: - кредитних позик РФ у кредитних і міжнародних фінансових
 10. Державний борг, його види та наслідки
  державного бюджету, що є показником потоку, оскільки він розраховується за певний період часу (за рік). Розрізняють два види державного боргу: 1) внутрішній, який виникає в результаті випуску державою цінних паперів (облігацій), 2) зовнішній, що утворюється в результаті позик у інших країн і міжнародних фінансових організацій. Обидва види державного боргу
 11. Стаття 6. Поняття і терміни, що застосовуються у цьому Кодексі
  державного та місцевого самоврядування; консолідований бюджет - зведення бюджетів всіх рівнів бюджетної системи ... бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права, сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів
 12. Питання для самоперевірки
  державний бюджет? 2. Які види державного боргу Ви знаєте? 3. Як впливає бюджетний дефіцит на економічну динаміку? 4. Чи вірні наступні твердження: а) інфляція збільшує реальну вартість номінального державно-ного боргу; б) зростаючий державний борг призводить до перерозподілу дохо-дов; в) відношення суми обслуговування боргу до величини податкових
 13. Проте державний бюджет постійно зводиться з дефіцитом, в значитель-іншої мірою тому, що президент і Конгрес
  державний бюджет постійно зводиться з дефіцитом, в значитель-іншої мірою тому, що президент і Конгрес «виявили», що набагато простіше збільшувати витрати уряду, ніж підвищувати податки. В результаті державно-го борг у відсотковому відношенні до річного ВВП зріс з 26% у 1980 р. до 51% в 1995 р. У подібного роду політиці важко розгледіти якесь раціональне зерно.
 14. Питання 13 Зовнішній борг
  державного боргу, рівного сумі накопичених протягом деякого часу бюджетних дефіцитів, погашення якого пов'язано з відволіканням коштів від витрачання їх на державні потреби. Відношення величини боргу до обсягу ВВП являє собою так зване «тягар боргу». Державний борг в РФ може існувати у формі: - кредитних позик РФ у кредитних і міжнародних
 15. Лекція 19 Тема: ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  державний бюджет і державний борг ; - податки і податкова
 16. Ключові терміни
  борг Мультиплікатор збалансованого бюджетаПолітіка стримування економічного зростання (або полі-тика стимулювання економічного зростання) Бюджет повної занятостіАвтоматіческіе стабілізаториБремя
© 2014-2022  epi.cc.ua