Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

.. а не на споживачів Попит Кількість (а) Еластичне пропозицію, нееластичний попит Ціна Ціна,

.. а не на споживачів Попит Кількість (а) Еластичне пропозицію, нееластичний попит Ціна Ціна, яку платять покупці Ціна без податків Ціна, яку отримують продавці О (б) нееластичним пропозицію, еластичний попит Ціна Ціна, яку платять покупці Ціна без податків Ціна, яку отримують продавці Про Рис. 6.9 РОЗПОДІЛ податкового тягаря на графіку (а) крива пропозиції Елас-тична, а крива попиту нееластична. У цьому випадку ціна, яку отримують продавці, уменьша-ється незначно, в той час як ціна, яку платять покупці, суще-ного зростає.
Таким чином, більшу частину податкового тягаря несуть покупці. На графіку (б) крива пропозиції неелас-тична, а крива попиту еластична. У цьому випадку ціна, яку отримують продавці, суттєво-але зменшується, в той час як ціна, яку платять покупці, увеличи-ється незначний-але. Таким чином, на продавців покладає-ся велика частина податкового тягаря. 150 Частина 2. Попит і пропозиція 1: як працює ринок Практикум Хто платить податок на предмети розкоші? ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Покажіть на графіку попиту і пропозиції, як що стягується з покупців автомо-білів податок у розмірі $ 1000 з автомашини впливає на обсяг продажів і на ціну товару.
На іншому графіку покажіть, як той же, але стягується з продавців автомоби-лей податок впливає на кількість проданий-них автомашин і їх ціну. Покажіть на графіках зміна ціни, яку платять покупці автомоби-лей, і зміна ціни, яку отримують продавці автомашин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " .. а не на споживачів Попит Кількість (а) Еластичне пропозицію, нееластичний попит Ціна Ціна, "
 1. Величина і характер зміни попиту
  споживачі будуть схильні до збільшення попиту на товар X. У цьому випадку лінія попиту для товару ЛГсдвінется вправо. Якщо ж ціна товару ^ знизиться, лінія попиту товару J зрушиться вліво, вказуючи на зменшення попиту на X. Прикладом товарів-замінників можуть служити масло і маргарин. Для товарів, що доповнюють характерна зворотна ситуація: зменшення ціни товару Гведет до збільшення попиту на товар
 2. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  споживачами оподаткованих товарів. Вплив оподаткування продукції на ціну її ринкової рівноваги можна зобразити графічно (рис. 4.11). Оподаткування викликало підвищення ціни, що сплачується споживачем, і одночасно знизило ціну, одержувану виробником О, Рис. 4.11. Вплив оподаткування на ринкову рівновагу по Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
 3. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  споживача ", яку Маршалл ввів в свою теорію попиту. Ця рента являє собою надлишок загальної корисності товарів, що купуються над фактично заплаченої за них сумою грошей, тобто різницею між тим, що готові заплатити покупці і фактичною ціною товару. Маршалл визначив цей рід споживчого надлишку як "... надлишок понад ціни, що сплачується споживачем насправді, який
 4. Але кожен з них відноситься до ринків, на яких взаємодіють пропозицію і попит.
  Споживачів купувати продукти з пшениці при кожній можливій ціні. Отже, крива пропозиції зсувається з положення S1 у положення S2, кількість проданої пшениці збільшується з 100 до 110, а ціна пшоно-ці знижується з $ 3 до $ 2 (рис. 5.8). Як впровадження нової технології відбивається на положенні фермерів? Рас-дивимося, що відбувається з сукупною виручкою аграріїв, яка дорівнює PxQ,
 5. У короткостроковому періоді і попит, і пропозиція нафти щодо нееластичні.
  Споживачі уповільнено реагують на зміни ціни. Багато водіїв старих автомобілів ненаситно пожирають бензин, наприклад, будуть просто платити великі суми за пальне. Таким чином, як показує графік (а) на рис. 5.9, криві попиту?: Пропозиції в короткостроковому періоді досить круті. Зміна про-позиції нафти з 5, до S2 веде до значного збільшення ціни з P1 до P2. В
 6. Застосування теорії еластичності
  споживчого попиту? Щоб відповісти на ці питання і правильно вибрати цінову стратегію підприємства, треба знати еластичність попиту і пропозиції на даний товар. Нижче наведені коефіцієнти цінової еластичності попиту на деякі види товарів і послуг: Хліб 0,15 Яловичина 0,64 Баранина 2,65 Яйця 0,32 Електрика в будинках 0,13 Тютюнові
 7. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  споживача; 3) тривалість часу для здійснення вибору; 4) тип товарів, зокрема, їх поділ на предмети розкоші та товари широкого вжитку. Залежність еластичності попиту від зміни ціни виражається формулою?=%? С /%? Р, де З - величина попиту;? - Ціна;%? С - процентна зміна С;%?? процентна зміна Р, що показує, яка зміна попиту у відсотках
 8. § 3. РИНКОВА ЦІНА І ЗАКОНИ ЇЇ ДИНАМІКИ
  споживчих продуктів першої необхідності). Державні твердо встановлені ціни. Державні органи фіксують такі ціни у планових та інших документах. Ні виробники, ні продавці не мають права їх змінювати. 2. Залежно від форм і сфер торгівлі поділяються такі види цін. Оптові, за якими товари реалізуються в оптовій торгівлі. У нашій країні за такими цінами
 9. Проблеми торгівлі сировинними товарами
  споживачів лише на 26%. Спросоказался дуже нееластичним, склавши тільки чутьболее чверті. Те ж саме вірно для попиту і на інші сировину-7 Якщо ви хочете освіжити у вашій пам'яті роль еластичності в адаптацііцени до зрушень кривих попиту та пропозиції, поверніться до гол. 5. ші товари. Наприклад, падіння цін на натуральнийкаучук незначно збільшує попит на нього состорони
 10. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  потребительного засобу обміну, то він має шанс добитися успіху, тільки володіючи надлюдськими розумовими здібностями. Йому необхідно одним поглядом охопити все мінові відносини, що встановилися на ринку, і відповідно до них точно визначити належне місце кожному товару. Неможливо заперечувати, що всі дослідження, що стосуються співвідношення цін і витрат, припускають як
© 2014-2022  epi.cc.ua