Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

При введенні Глава 6.

При введенні Глава 6. Пропозиція, попит та політика уряду 149 податку ціна, яку платять покупці, збільшується незначно, в той час як ціна, яку отримують продавці, істотно зменшується, вказуючи на те, що більша частина тягаря лягає на виробників. Графіки (а) і (б) на рис. 6.9 ілюструють основне правило розподілу податкового тягаря: велика частина податкового тягаря лягає на ту сторону ринку, яка менш еластична.
Чому так? По суті, еластичність визна-ляєт бажання покупців або продавців покинути ринок у разі погіршення складаються на ньому умов. Невелика еластичність попиту означає, що у покупців немає прийнятної альтернативи споживанням цього товару. Невеликі-Шая еластичність пропозиції означає, що у продавців немає кращої альтернативи-ви виробництва товару. Коли товар оподатковується, сторона ринку, облада-ющая меншими можливостями вибору, не в змозі легко залишити ринок і повинна, отже, нести більшу частину податкового тягаря.
1. Коли пропозиція більш еластично, ніж попит ... Пропозиція 2. ... Велика частина податкового тягаря лягає на потре-бителей ... Кількість Пропозиція 1. Коли попит більш еластичний, ніж пропозиція .. 3. .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " При введенні Глава 6. "
 1. Коментарі
  природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology, praxology)
 2. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  приклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої соціальної мети), як правило, неефективно. Цю мету з успіхом можна досягти шляхом введення податків, не зачіпаючи механізму утворення цін. Оподаткування може впливати: на механізм рівноваги цін; стан еластичності; обсяг виробництва товару; рівень доходів у суспільстві і розподіл цих доходів між
 3. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  за допомогою ви-купа, щоб робітники поступово оплачували із заробітної плати свої житла, ділянки і т. д. Якщо йти цим шляхом, доводив Мюльбергер, то можна буде поступово поліпшити становище робітників. Енгельс виступив з глибокої і всебічної критикою цих проектів, вказуючи, що по суті німецькі прудоністи хо-тят створити домашню систему виробництва, при якій ра-бочій
 4. Лекція 10-я Нова історична школа
  дотику, спільних моментів, характерних для історичної школи в цілому. Нагадаю про деякі риси, які характеризують істо-рическую школу в цілому. Історична школа являє собою своєрідну різновид вульгарної політичної економії. Пред-ставники цієї школи ставили своєю метою апологію, вихваляючи-ня, виправдання не взагалі капіталізму, а капіталізму в тій
 5. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення ключових моментів викладеної теми. Студенти можуть використовувати питання для перевірки засвоєння матеріалу як по завершенні вивчення
 6. Приймаючи рішення про заполне-ванні виборчого бюлетеня, ви враховуєте і економічні погляди канди-дата і ситуацію в
  нагоді вам в різних жизнен-них ситуаціях. І де б ви не опинилися в майбутньому: в кріслі-гойдалці перед телевізором, в кріслі-вертушці директора компанії або в кріслі президента стра-ни, ви будете однаково вдячні долі за те, що вона поставила вас перед необхідністю гризти (або хоча б спробувати на смак) граніт економіч-ської науки. H. Грегорі Менк'ю серпня 1997
 7. У чому полягає по-корисність спеціальних термінів? 2.
  Прино-сят Стюарту $ 10 тис. на рік. Глава 2. Думайте як економіст 4. Які важливі характеристики економіки не враховує модель кругообігу потоків? Мо-жете ви назвати кілька причин, позволя-чих ігнорувати ці фактори, і причини, за якими їх варто було б взяти до уваги? 5. Перший принцип економічної теорії, про кото-ром говорилося в гол. 1, полягає в тому, що
 8. Графіки двох змінних: система координат Графіки та діаграми, представлені на рис.
  Приклад, представлений координатами 25 годин / тиждень. 3,5 бала, в той час як його приятель «навіщо-мені-турбуватися?» Альфред Е. - коор-динатами 5:00 / тиждень, 2,0 бала. Глава 2. Думайте як економіст 63 Індивідууми (23%) Інші (4%) (а) Кругова діаграма Приватні страхувальники (32%) (б) Столбиковая діаграма Уряд (41%) Рис. 2п.1 ВИДИ ГРАФІКІВ
 9. 14. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про вдосконалення-шенной конкуренції? Як ви думаєте, чи підходить використаний нами приклад
  приклад ринку морожени-ного під цей опис? ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛАВА 5 У цьому розділі ви - Дізнаєтеся про значення еластичності попиту - Розгляньте чинники, що впливають на еластичність попиту - Дізнаєтеся про еластичність пропозиції - Розгляньте чинники, що впливають на еластичність пропозиції - Застосуйте концепцію еластичності до аналізу трьох
 10. Якою б не була ринкова ціна, продавці будуть поставляти морозиво так, як ніби ціна на $
  призводить до скорочення розміру ринку морозива. І знову покупці і продавці ділять тягар податку. Так як ринкова ціна зростає, покупці платять на $ 0,30 більше за кожен стаканчик. Продавці отримують більшу ціну, ніж вони отримували за відсутності податку, але ефективна ціна (після виплати податку) знижується з $ 3,00 до $ 2,80. Порівняння рис. 6.6 і рис. 6.7 приводить нас до дивовижного
© 2014-2022  epi.cc.ua