Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Найбільш поширена причина зростання урядових-ного боргу - участь держави в

Найбільш поширена причина зростання урядових-ного боргу - участь держави у війні. Військовий конфлікт тимчасово відвели-чивает витрати уряду, і фінансування додаткових витрат з допомогою позик видається цілком розумним, так як його альтернатива - значне підвищення податків, що спотворює стимули платників податків і призводить до величезних безповоротних втрат. Крім того, високі ставки на-логів несправедливі по відношенню до поколінням платників податків, яким доводиться нести тягар ведення війни.
Розумним видається і збільшення дефіциту бюджету в період тимчасово-го спаду економічної активності. Коли економіка входить у період рецесії, податкові надходження автоматично зменшуються, тому що податки на доходи і заробітну плату нараховуються виходячи з абсолютних їх показників. Якщо в період економічного спаду уряд спробує врівноважити бюджет, йому доведеться або підвищити податки, або скоротити витрати при високому рівні безробіття. Подібна політика призведе до зменшення сукупного попиту саме в той час, коли необхідно всемірне його стимулювання; слідчий-но, вона сприяє збільшенню економічних флуктуації.
Проте в даний час дефіцит бюджету США можна виправдати ні рецесії-сией, ні війною. З початку 1980-х рр.. Сполучені Штати уникали участі в серйозних військових конфліктах, а економічні спади були незначні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Найбільш поширена причина зростання урядових-ного боргу - участь держави в "
 1. Глосарій
  найбільш високими доходами і середніми доходами 10% найменш забезпечених громадян Дивіденд - величина виплат по акціях, залежна від прибутку, зазначеної в балансі акціонерного товариства Дилер - біржовий посередник, який здійснює операції з цінними паперами шляхом їх купівлі-продажу та отримує дохід у вигляді різниці між курсами купівлі та продажу Дисконтування - процес, зворотний нарахуванню
 2. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  найбільш сприятливих передумов для функціонування виробничих секторів економіки. Держава виступає каталізатором розвитку НТП: інноваційних технологій, підвищення конкурентоспроможності національної продукції на зовнішніх ринках. У багатьох країнах особливого значення набувають видатки на розвиток аграрного виробництва, зміна її соціального статусу та ролі у забезпеченні господарства
 3. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  найбільш відверті порівняно з правими со-ціалістів інших країн і відкрито підкреслюють свої симпа-тії до релігії. Так, Еттлі говорив, що серед сил, кото-які сприяли утворенню лейбористської партії, круп-кро роль відігравала церква. Іноді лейбористи доводять, що сучасний соціалізм - мається на увазі в даному випадку лейбористський толко-вання - представляє собою не
 4. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
  найбільш розвинених держав стимулював пошук нових форм господарювання. На сході Німеччини і Пруссії підсилю-ється зганяння селян із землі, в результаті якого розширювалася бар-ська заорювання і зростала застосування праці кріпаків. Занепад про-виробництва спостерігався і в містах, тим більше що політична раздроб-ленность країни зробила неефективною типову для абсолютизму економічну політику
 5. 28.1. Економічний зміст державного внутрішнього боргу
  поширення на засадах передплати. Первинне розміщення державних цінних паперів зазвичай здійснюється за посередництва багатьох суб'єктів. Серед них чільне положення займають центральні банки, які організовують роботу з поширення нових позик, залучають нових інвесторів, а в ряді випадків самі набувають великі пакети державних боргових зобов'язань. Вторинний
 6. Темпи зростання, його фактори та умови
  поширення кризових явищ. У ході взаємної лібералізації зовнішніх зв'язків держави постійно позбавлялися ряду національних важелів впливу на економічні процеси, що підвищило їх нестійкість. Перехід до нових умов відтворення супроводжувався кризою традиційних галузей. Протекціоністський характер Європейського Союзу, захищаючи багато галузей промисловості (чорну
 7. 6. Монопольні ціни
  найбільш вигідною монопольної ціни. Розглянемо випадок, коли власник монополізованого комплиментарного фактора виробництва, наприклад, патенту, одночасно виробляє продукт p. Якщо середні витрати виробництва одиниці p безвідносно до патенту зменшуються із збільшенням обсягу виробництва, то монополіст повинен порівняти це з доходом, очікуваним від обмеження обсягу виробництва. С
 8. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  найбільш важливі проблеми емісії інструментів, що не мають покриття, одиничним банком або банками, що діють узгоджено, клієнтура яких охоплює всіх індивідів, полягають не в обмеженнях, що накладаються на обсяги емісії . Ми будемо обговорювати їх в розділі ХХ, присвяченій взаємозв'язкам кількості грошей і ставки відсотка. На цьому етапі ми повинні дослідити проблему співіснування
 9. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  найбільш насущні потреби, тепер захочуть товарів, які можна провести за порівняно короткий період. Причина, за якою ці товари не були вироблені перш, полягала не в тому, що необхідний для їх виготовлення виробничий період вважався занадто довгим, а в тому, що для необхідних ресурсів існували більш насущні напрямку використання. Стверджуючи, що будь-яке збільшення
 10. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  найбільш насущні потреби, він розглядає задоволення ще незадоволених потреб менш бажаним, ніж задоволення свого прагнення до дозвілля. У не меншому ступені те ж саме відноситься до найманих працівників. Вони також не готові працювати до тих пір, поки не витратять всю свою здатність до праці цілком. Вони також прагнуть припинити працювати, як тільки очікуване проміжне
© 2014-2022  epi.cc.ua