Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАРАХОВАНІ ВІДСОТКИ

1) величина відсотків, які банк повинен виплатити вкладникам по депозитах за певний період часу; 2) величина відсотків, сплачуваних позичальниками банку за надання кредиту; 3) частину відсотків по облігаціях, які їх покупець повинен відшкодувати продавцю при купівлі облігацій в період після чергового тиражу і до настання наступного.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " нарахованими відсотками "
 1. декурсівних спосіб нарахування відсотків
  нарахування відсотків - нарахування відсотків наприкінці кожного періоду. Їх величина визначається виходячи з величини наданого капіталу. Відповідно декурсівних процентна ставка, або, що те ж, позичковий відсоток, являє собою виражене у відсотках відношення суми нарахованого за певний інтервал доходу до суми, наявної на початок даного
 2. антисипативному спосіб (попередній) нарахування відсотків
  нарахування відсотків - нарахування відсотків на початку кожного періоду. Сума процентних грошей визначається виходячи з нарощеної суми. Процентною ставкою буде виражене у відсотках відношення суми доходу, що виплачується за певний інтервал, до величини нарощеної суми, отриманої по закінченні цього інтервалу. Обумовлена таким способом процентна ставка називається (в широкому сенсі слова)
 3. СКЛАДНИЙ ВІДСОТОК
  нарахування відсотків на відсотки, розрахунок відсотків на два або більше число періодів, що проводиться таким чином, що відсоток нараховується не тільки на вихідну суму, а й на відсоток, нарахований у попереднім періоді. Наприклад, в банк поміщений внесок величиною в 1000 доларів під 20 складних відсотків за кожний період, скажімо, рік. Після першого періоду відсоток складе 1000 х 0,2=200 доларів. Після
 4. внутригодовую процентні нарахування
  нарахування відсотків. У цьому випадку розрахунок ведеться за формулою складних відсотків по подинтервалам та за ставкою, що дорівнює пропорційної частці вихідної річної ставки, за формулою: {foto174} де r - оголошена річна ставка; т - кількість нарахувань у році; п - кількість років. Приклад 2.20. Вкладені гроші в банк в сумі 5 тис. руб. на два роки з піврічним нарахуванням відсотків під 20%
 5. ДІЙСНА СТАВКА ВІДСОТКА
  нарахування за періоди менше року. Дійсна річна ставка відсотка розраховується за формулою: [(1 + п / м) ^ м-1], де п - номінальна річна ставка, м - число періодів нарахування відсотків у
 6. Безперервне нарахування відсотків
  нарахування здійснюється за фіксований проміжок часу (рік, квартал, місяць, день, навіть годину). Зменшуючи цей проміжок (період нарахування) і збільшуючи частоту нарахування відсотків, в межі можна перейти до так званих безперервним відсоткам. Вже зазначалося, що залежно від частоти нарахування відсотків нарощення суми здійснюється різними темпами, причому зі зростанням
 7. 2.10.3. Процентні ставки і методи їх нарахування
  нарахування відсотків, ці розрахунки різноманітні зважаючи варіабельності умов фінансових контрактів щодо частоти і способів нарахування, а також варіантів надання та погашення
 8. Складні відсотки
  нарахованих відсотків за відповідні періоди; n-кількість років. Величина процентного доходу залежить не тільки від величини початкового строкового вкладу, але і від частоти нарахування відсотків на вклад. Розрахунки платежів за вкладом зазвичай проводяться на основі так званих складних відсотків, коли відсоток обчислюється як на спочатку внесену суму вкладу, так і на ту суму, яка
 9. Номінальна ставка відсотків
  нарахування.
 10. Питання 76. Статистика процентних ставок. Прості і складні відсотки Статистика процентних ставок є складовою частиною статистики фінансів. Базисним поняттям статистики процентних ставок є процентні гроші або відсотки.
  Нарахування відсотків. Часовий інтервал, в кінці якого нараховується процентна ставка, називається періодом нарахування (рік, півріччя, квартал, місяць, день). На практиці процентна ставка вказується у відсотках річних. Відсотки можуть виплачуватися або в міру їх нарахування, або приєднуватися до основної суми боргу (капіталізація відсотків). Збільшення початкової суми грошей в результаті
 11. Нарахування відсотків за дробове число років
  нарахування відсотків. Яку суму належить повернути банку після закінчення терміну? За формулою (2.10.7): Fn=10 - (1 + 0,3) 2 +0,5=19,269 тис. руб. За формулою (2.10.8): Fn=10 - (1 + 0,3) 2 - (1 + 0,3 - 0,5)=19,435 тис. руб. Таким чином, в умовах завдання змішана схема нарахування відсотків більш вигідна для банку. Зустрічаються фінансові контракти, в яких нарахування відсотків здійснюється
 12. заборгованості за відсотками
  нарахована на розмір заборгованості по основному боргу і ще не оплачена на певну
 13. Перерахунок
  нарахованих сум платежів, виплат у зв'язку із зміною умов, обставин (зміна цін, тарифів, податкових ставок, заробітної плати,
 14. 1.13.4. Облік зобов'язань
  нарахування та виплата з / пл з нарахуванням за виконані роботи та послуги. Аналітичний облік ведуть журналах у розрізі операцій за видами розрахунків і в картці обліку коштів і розрахунків. Операції оформляють: Д 401 01 - До 302 01 на нараховану з / пл; Д 303 02 - До 302 на нарахування посібників по б / л; Д 302 01 - До 201 01 на видачу з / пл. Рахунок 303 використовують для обліку розрахунків з бюджетом по
 15. Ефективна річна процентна ставка
  нарахування відсотків. Як правило, в цих контрактах обмовляється номінальна процентна ставка, зазвичай річна. Ця ставка, по-перше, не відображає реальної ефективності угоди і, по-друге , не може бути використана для зіставлень. Для того щоб забезпечити порівняльний аналіз ефективності таких контрактів, необхідно вибрати якийсь показник, який був би універсальним для будь-якої схеми
 16. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  нарахуваннями на неї, млн. руб. - економія на накладних витратах (цехових, загальнозаводських, позавиробничі), млн. руб. Економія на матеріальних витратах визначається як: де: - питома витрата матеріалів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива та енергії та ін.) до впровадження, базова: т, штук, м та ін - те ж після впровадження, розрахункова А - обсяг
 17. Поняття простого і складного відсотка
  нарахування відсотків після закінчення року після отримання позики. Відомі дві основні схеми дискретного нарахування: - схема простих відсотків; - схема складних відсотків. Схема простих відсотків припускає незмінність бази, з якої відбувається нарахування. Нехай вихідний інвестується капітал дорівнює Р, необхідна прибутковість - r (в частках одиниці). Вважається, що інвестиція зроблена на умовах
 18. Стаття 33. Забезпечення зворотності кредитів
  нараховані за ним відсотки , якщо це передбачено договором, а також звертати стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним
 19. Типи ощадних рахунків і відсотки
  нарахування на нього відсотків, називається процентним доходом, або відсотком. Даний дохід, виражений в процентному відношенні до суми, отриманої в кредит, називається процентною ставкою, або нормою відсотка. Процентна ставка як відношення відсотка до позичку, або позичковим капіталу, виражається наступною формулою: {foto39} де r - відсоток, дохід на кредит; Kссуд-сума грошей, передана в позику,
 20. § 5. ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ
  нарахувань. Сутність цього методу полягає в тому, що операції відображаються в момент , коли відбуваються обмін, передача, перетворення, створення або зникнення економічних цінностей. Цей момент може відрізнятися від моменту фактичної оплати. У відповідності з цим методом: а) операції з товарами відображаються в момент переходу права власності на них (за винятком товарів, що орендуються по
© 2014-2022  epi.cc.ua