Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

внутригодовую процентні нарахування

У практиці фінансових операцій нерідко обмовляється не тільки величина річного відсотка, але й кількість періодів нарахування відсотків . У цьому випадку розрахунок ведеться за формулою складних відсотків по подинтервалам та за ставкою, що дорівнює пропорційної частці вихідної річної ставки, за формулою:


де r - оголошена річна ставка;
т - кількість нарахувань у році;
п - кількість років.
Приклад 2.20. Вкладені гроші в банк в сумі 5 тис. руб. на два роки з піврічним нарахуванням відсотків під 20% річних. У цьому випадку нарахування відсотків проводиться чотири рази за ставкою 10% (20%: 2), а схема зростання капіталу буде мати вигляд:


Якщо користуватися формулою (2.
10.6), то т=2, n=2, отже:
Fn=5 - (1 + 20%: 100%: 2) 4=7,3205 тис. руб.
Приклад 2.21. В умовах попереднього прикладу проаналізувати, чи зміниться величина капіталу до кінця дворічного періоду, якщо відсотки нараховуватимуться щоквартально.
У цьому випадку нарахування буде проводитися вісім разів за ставкою 5% (20%: 4), а сума до кінця дворічного періоду складе:


Таким чином, можна зробити кілька простих практичних висновків:
- при нарахуванні відсотків: 12% річних нееквівалентно 1% на місяць (ця помилка дуже поширена серед початківців);
- чим частіше йде нарахування за схемою складних відсотків, тим більше підсумкова накопичена сума.

Зауважимо, що для простих відсотків такі висновки недійсні. Одне з характерних властивостей нарощення за простими відсотками полягає в тому, що нарощена сума не змінюється зі збільшенням частоти нарахувань простих відсотків. Наприклад, нарощення простими відсотками щорічно за ставкою 10% річних дає той же результат, що і щоквартальне нарощення простими відсотками за ставкою 2,5% за квартал. При нарощенні по складних відсотках щоквартальне нарахування приносить більший результат, ніж щорічне.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " внутрішньорічні процентні нарахування "
 1. Нарахування відсотків за дробове число років
  Досить буденними є фінансові контракти, що укладаються на період, що відрізняється від цілого числа років. У цьому випадку відсотки можуть нараховуватися одним з двох методів: - за схемою складних відсотків: {foto177} - за змішаною схемою (використовується схема складних відсотків для цілого числа років і схема простих відсотків - для дробової частини року): {foto178} де w - ціле число років;
 2. 2.10.3. Процентні ставки і методи їх нарахування
  Ссудозаемние операції, що становлять основу комерційних обчислень, мають давню історію. Саме в цих операціях і проявляється насамперед необхідність врахування тимчасової цінності грошей. Незважаючи на те що в основі розрахунків при аналізі ефективності ссудозаемних операцій закладені найпростіші на перший погляд схеми нарахування відсотків, ці розрахунки різноманітні зважаючи варіабельності умов
 3. Ефективна річна процентна ставка
  Різними видами фінансових контрактів можуть передбачатися різні схеми нарахування відсотків. Як правило, в цих контрактах обмовляється номінальна процентна ставка, зазвичай річна. Ця ставка, по-перше, не відображає реальної ефективності угоди і, по-друге, не може бути використана для зіставлень. Для того щоб забезпечити порівняльний аналіз ефективності таких контрактів,
 4. Питання 76. Статистика процентних ставок. Прості і складні відсотки Статистика процентних ставок є складовою частиною статистики фінансів. Базисним поняттям статистики процентних ставок є процентні гроші або відсотки.
  Процентні гроші - це абсолютна величина доходу від наданих у борг фінансових ресурсів (видача позики, надання банківського кредиту, облік векселя, приміщення грошей на депозитний рахунок і т. д.). При укладенні договору про видачу грошей у борг кредитор і боржник домовляються про розмір процентної ставки. Процентна ставка являє собою відношення абсолютної суми процентних
 5. Складні відсотки
  Якщо банк за кожний наступний період нараховує відсоток тільки на величину початкового вкладу, то має місце простий відсоток, який розраховується за формулою ДN=Д0 (1 + n - r '), де Д0-первісний внесок; r'-відсоткова ставка; ДN - вклади з урахуванням нарахованих відсотків за відповідні періоди; n-кількість років. Величина процентного доходу залежить не тільки від величини
 6. Безперервне нарахування відсотків
  Усі розглянуті раніше нараховуються відсотки називаються дискретними, оскільки їх нарахування здійснюється за фіксований проміжок часу (рік, квартал, місяць, день, навіть годину). Зменшуючи цей проміжок (період нарахування) і збільшуючи частоту нарахування відсотків, в межі можна перейти до так званих безперервним відсоткам. Вже зазначалося, що залежно від частоти нарахування
 7. Стаття 37. Банк Росії може встановлювати одну або кілька процентних ставок по різних видах операцій або проводити процентну політику без фіксації відсоткової ставки
  Процентні ставки Банку Росії являють собою мінімальні ставки, за якими Банк Росії здійснює свої операції. Банк Росії використовує відсоткову політику для на. Ринкові процентні ставки з метою зміцнення
 8. 1.13.4. Облік зобов'язань
  Це 3-й розділ ЕПСБУ. Облік ведуть на рахунку 300. Рахунок 302 застосовують для відображення розрахунків установи з постачальниками та підрядниками, а також нарахування та виплата з / пл з нарахуванням за виконані роботи та послуги. Аналітичний облік ведуть журналах у розрізі операцій за видами розрахунків і в картці обліку коштів і розрахунків. Операції оформляють: Д 401 01 - До 302 01 на нараховану з / пл; Д
 9. Типи ощадних рахунків і відсотки
  Найдавніший і простий спосіб залучення грошових ресурсів - це ощадні рахунки. Ощадний рахунок - форма зберігання грошей у банку, при якій вкладник, отримуючи дохід у формі відсотка на вкладені грошові суми, може вилучити свої гроші. Існують два основних види ощадних рахунків: поточний і терміновий. Поточний ощадний рахунок припускає, що вкладник в будь-який зручний для нього
 10. Відмінності в процентних ставках
  Валютні курси досить чутливі до змін процентних ставок, що можна було побачити вже при розгляді відмінностей між курсами «спот» і форвардними. Залежність тут проста. Більш високі процентні ставки, наприклад, в США в порівнянні з ФРН за інших рівних умовах роблять долар більш привабливим для інвесторів, охочих помістити свої активи на доларовий депозит. На
 11. Контрольні питання
  1. Перерахуйте федеральні позабюджетні фонди, виділіть з їх складу фонди, утворені за рахунок податкових надходжень. 2. Порівняйте державні соціальні позабюджетні фонди з іншими федеральними фондами. 3. Розкажіть про цілі і завдання, організаційну структуру, джерела доходів ПФ РФ, ФСС РФ, ГНЗН РФ, федерального і територіальних фондів ОМС. 4. Що є базою для нарахування
 12. Вартість грошей у часі. Складний відсоток і дисконтування
  Один з принципів проектного аналізу, як уже зазначалося, полягає в тому, що необхідно зіставляти витрати і доходи (вигоди), що виникають у різний час. Так, витрати на здійснення проекту розтягуються в часі, а доходи від проекту, крім розтягування в часі, зазвичай виникають після здійснення витрат. Уявімо, що ми замість того, щоб витратити 1 руб. зараз, позичали його на
 13. Регулююча роль процентної ставки
  Рівновага між заощадженнями та інвестиціями, на думку класиків, легко регулюється механізмом грошового ринку, і перш за все процентною ставкою. Остання розглядається як інструмент винагороди за ощадливість. Отже, заощадження в класичній моделі повністю підвладні регулюючої ролі процентної ставки. Чим вище рівень процентних ставок, тим більше буде
 14. Визначення дати здійснення виплат і інших винагород (отримання доходів)
  Дата здійснення виплат і інших винагород або отримання доходів визначається як: - день нарахування виплат і інших винагород на користь працівника (фізичної особи, на користь якої здійснюються виплати) - для виплат та інших винагород, нарахованих платниками податків - особами, що роблять виплати фізичним особам; - день виплати винагороди фізичній особі, на користь
 15. Облікова ставка
  Отже, розглянемо процес маніпулювання обліковою ставкою, або процентною ставкою, що встановлюється центральним банком при наданні кредитів комерційним банкам. Звернемося до рис. 14.1. Рис. 14.1. Вплив облікової ставки на грошовий ринок {foto46} Як ми вже знаємо, на осі абсцис відкладається маса грошей, на осі ординат - процентні ставки. Крива Сд являє собою попит на гроші,
 16. Податки та доходи населення
  В даний час, як і минулого року, вирішальна роль у стимулюванні економічного зростання належить сукупному попиту, в тому числі доходах населення. Вони росли досить високими темпами, про що сказано вище. Однак за цими цифрами ховається і цілий ряд протиріч, які вимагають до себе досить серйозної уваги. Разом із зростанням нарахованої реальної заробітної плати реально
 17. Основні поняття
  - Попит на валюту - Пропозиція валюти - Фундаментальні (економічні) чинники - Фактори позаекономічного характеру Рівноважний валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок
© 2014-2022  epi.cc.ua