Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАБІР БАЙДУЖОСТІ

набір варіантів споживчих товарів, кожен з яких володіє однаковою корисністю, тому для споживача байдуже, який варіант вибрати, бо жоден з них не має переваг перед іншими.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАБІР БАЙДУЖОСТІ "
 1. Криві байдужості
  набору споживчих благ серед безлічі наборів. Ця так звана Ординалістська функція знайшла своє вираження в кривих байдужості. Крива байдужості на графіку являє собою місце розташування точок на площині, які уособлюють собою такі набори благ (товарів), які для покупця рівноцінні. Сукупність кривих байдужості утворює карту байдужості (рис. 9.1). Рис. 9.1.
 2. Криві байдужості
  набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не перетинаються один з одним. Тому через будь-яку точку можна провести лише одну криву байдужості. Побудова та аналіз кривих байдужості стандартного виду грунтується на наступних припущеннях, або аксіомах: - Аксіома раціональності споживача як економічного суб'єкта. у ш о | _
 3. Криві байдужості
  набором дискретних точок, мають негативний нахил, опуклі щодо початку координат і ніколи не перетинаються один з одним. Тому через будь-яку точку можна провести лише одну криву байдужості. Побудова та аналіз кривих байдужості стандартного виду грунтується на наступних припущеннях, або аксіомах: - Аксіома раціональності споживача як економічного
 4. Рівноважний стан споживача
  набори благ відносно один одного, а також бюджетні лінії, що виражають купівельні можливості споживачів, можна поєднати ці графіки (рис. 9.3). При цьому відбувається звірка потреб з можливостями. Проведена бюджетна лінія певної групи споживачів або споживача неодмінно торкнеться однієї з безлічі кривих байдужості. Дана точка дотику і буде виражати собою
 5. 456 Частина 7.
  Наборів черевик, частина з яких на ліву ногу, а частина на праву. Як би ви оцінили ці набори? Очевидно, що вас цікавитиме в них тільки кількість парних боти-нок. Іншими словами, ви судите про вартість набору за кількістю пар, які підбили-Рете в ньому, а кожен непарний черевик не представляє ніякої цінності. Подібне перевага відносно черевик на праву і ліву ногу відпрацьовано-
 6. Коефіцієнт еластичності заміщення
  набір, можуть трансформуватися у відповідності з коефіцієнтом еластичності заміщення, але не виходити за рамки цієї кривої
 7. Інтереси споживача однаковою мірою задовольняються в кожній точці даної кривої байдужості. Але,
  набору товарів. Наприклад, точка D переважний-неї точки Л, так як вона належить кривій байдужості, розташованій вище (висновок досить очевидний, оскільки в точці D споживач має більшу кількість того й іншого товару, ніж у точці А). Зіставлення кривих безраз-личия дозволяє також стверджувати, що точка D для споживача переважний-неї точки С, тому що кріваяI2 лежить
 8. Криві байдужості
  набір, а точка В РІС 6П-4. Криві байдужості. Крива U1 є крівойбезразлічія. Вона показує всі комбінації їжі та розваг, такі, як В і С, вибір серед яких байдужий для Марж, тому що вони забезпечують той же самий рівень корисності, що і комбінація в точці А Інша крива байдужості - U2.Она должка відповідати більш високому рівню корисності, так як Марж
 9. КРИВА БАЙДУЖОСТІ (СПОЖИВАЧА)
  набір варіантів, комбінацій цих товарів (благ), що володіють однаковою корисністю для споживача, внаслідок чого йому байдуже, який вибрати набір з двох товарів, що у кількісному поєднанні, відповідному положенню точок на кривій
 10. Однак вибір поку-Пателя залежить не тільки від бюджетного обмеження, але і від його переваг по відношенню до різних товарів. Цією
  набори товарів, в рівній мірі задовольняють споживача. Гранична норма заміщення - пропорція, в якій споживач готовий замінити один товар іншим. Подання споживчих переваг за допомогою кривих байдужості Уподобання споживача дозволяють йому вибирати між різними наборами Pepsi і піци. Якщо ви запропонуєте йому два варіанти наборів, покупець вибе-
 11. 11.4. СПОЖИВЧИЙ ВИБІР І БЮДЖЕТНА стримування. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ
  набору об'єктів до поточного
 12. Аксіома можливості вибору.
  Наборів, А або В, є для нього більш кращим. При цьому обов'язковим буде вибір одного з трьох варіантів відповіді: або набір А переважніше набору В (А> В), або набір В переважніше набору Л (А <В), або набори А і В мають однакову корисність для споживача (А=
 13. Висновки
  набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. 9. Рівновага споживача настає тоді, коли у нього відсутні стимули змінювати споживчий набір благ. Досягається така рівновага в точці збігу нахилу лінії бюджетних можливостей з нахилом кривої байдужості. 10. Рівновага споживача може змінюватися під впливом зміни цін. Ефект зміни ціни
 14. Гранична норма заміщення в зтой точці дорівнює шести пінтам Pepsi за одну піцу.
  набору. Отже, ви будете судити про неї, виходячи з кількості пятіценто-вих монет і подвоєної кількості десятицентових. Іншими словами, ви завжди будете готові обміняти одну монету в 10 центів на дві по 5 центів, тобто гранична норма заміщення монет постійна і дорівнює 2. Перевагу відносно монет в 5 і 10 центів відображають криві безразл-чия, наведені на графіку (а) мал.
 15. 42. КРИВІ БАЙДУЖОСТІ
  набір, що дає однакове задоволення споживачу. Крива байдужості представляє сукупність точок, на яких розташовані альтернативні комбінації двох товарів, що приносять однакове задоволення. Крива байдужості На малюнку представлена типова крива байдужості з негативним нахилом. Кількість товару X вимірюється на горизонтальній осі, товару Y - на вертикальною.
© 2014-2022  epi.cc.ua