Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Рівноважний стан споживача

Маючи криві байдужості, виражають віддаються перевага набори благ відносно один одного, а також бюджетні лінії, що виражають купівельні можливості споживачів, можна поєднати ці графіки (рис. 9.3). При цьому відбувається звірка потреб з можливостями.
Проведена бюджетна лінія певної групи споживачів або споживача неодмінно торкнеться однієї з безлічі кривих байдужості.
Дана точка дотику і буде виражати собою стан «рівноваги споживача», бо вона відображає збіг бажання (те, що він хоче купити, - крива байдужості) і можливості (те, що він може купити, - бюджетна лінія). Будь точка (наприклад, М), що лежить вище і правіше точки К, показує вибір, переважний по корисності, але недоступний з точки зору наявного доходу і сформованих цін, а будь-яка точка (наприклад, N), що лежить нижче і лівіше точки К, показує вибір з меншою загальною корисністю, тоді як є можливість (дохід) при сформованих цінах придбати набір з більшою загальною корисністю.


Рис. 9.3. Оптимізація споживчих благ« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Рівноважний стан споживача"
 1. Нерівноважний принцип
  рівноважного принципу, то відповідно до нього соціальна, в тому числі економічна, система ніколи не може перебувати в рівноважному стані . Соціальна система розглядається як динамічно розвивається, постійно змінюється, що випробовує на собі вплив маси досить суперечливих факторів, що й обумовлює її перебування в нестійкому положенні. Рівноважний стан
 2. Споживачі, виробники та ефективність ринків 171 Пропозиція Ціна Рис.
  Рівноважного цін-ність товару для покупців переви-щує витрати виробництва продавши-цов. При обсязі виробництва більше рівноважного іздер-жки продавців перевищують цінність товару для покупців-лей. Отже, ринкова рівновага максимізує суму надлишків споживачам-лий і проводите-лий. Цінність товару для покупців більше, ніж витрати продавців
 3. Рівновага в статиці і динаміці
  рівноважний стан основних параметрів? Як відомо, економіка знаходиться в постійному русі, безперервному розвитку: змінюються фази циклу, кон'юнктура, доходи, відбуваються зрушення в попиті. Все це говорить про те, що рівноважний стан тільки умовно може розглядатися як статичне. Узгодження попиту і пропозиції, взаємозв'язок основних ланок господарства досягаються лише у розвитку,
 4. Глава 2 основні макроекономічні МОДЕЛЬ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  рівноважних цін на окремих товарних ринках у рівень цін і рівноважних кількостей товарів в реальний обсяг сукупного
 5. Вплив державних витрат на виробництво
  рівноважного стану витрат і виробництва. Збільшення державних витрат (Рг) викликало приріст національного виробництва (? Qн.п), який виразився в новому обсязі національного виробництва (QN). Точка N свідчить про встановлення нової рівноваги в ринковій системі. Підвищення рівня національного виробництва було обумовлено зростанням загальних доходів завдяки державним
 6. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна
  рівноважним обсягом виробництва (Qe). На рис.5 точка, в якій перетинаються криві попиту та пропозиції називається точкою рівноваги. Ціна, при якій встановлюється рівновага між попитом і пропозицією, називається рівноважною ціною (Ре). Ця ціна влаштовує одночасно і продавця і покупця Ринкова рівновага - стан ринку, при якому інтереси продавців і покупців
 7. Попит та пропозиція 1: як працює ринок б.
  Рівноважний обсяг на ринку піци? Якщо ринкова ціна вище або нижче рівноважної ціни, що змусить ринок прийти в стан рівноваги? Технологічне нововведення знижує издерж-ки виробництва комп'ютерних мікросхем. Іс-користуючись графіки попиту та пропозиції, покажіть вплив нововведення на рівноважну ціну і рівноважний обсяг на наступних ринках: а. На ринку комп'ютерів. 9. б. На
 8. На рис. 30.1 представлено поведінку ринку позикових коштів за допомогою знайомих мих нам графіків попиту і
  рівноважний стан попиту і про-позиції позикових коштів. Якщо вона виявиться нижче рівноважного рівня, обсяг про-позиції позикових коштів - нижче обсягу попиту, і виник дефіцит фінансовим-вих ресурсів викличе її збільшення. Навпаки, якщо процентна ставка виявиться вище рівноважного рівня, обсяг пропозиції позикових коштів перевищить ве-личину попиту на них, в результаті чого надлишок
 9. 6.1. ПОНЯТТЯ Про рівноважна кількість ТОВАРІВ ТА рівноважного ЦІНОЮ
  рівноважну, ціну (див. рис. 6.1). Тільки при цій ціні величина попиту дорівнює величині пропозиції. Рис. 6.1. Рівноважна ціна і рівноважний кількість продукту визначаються ринковим попитом і пропозицією {foto22} З аналізу малюнка видно, що точка перетину спадної кривої попиту D і висхідної кривої S показує рівноважну ціну і кількість продукту. Тільки при цій ціні
 10. Рівноважна ціна
  рівноважної ціною бажання і готовність покупців придбати товар, а також бажання і готовність продавців його продати збігаються. {Foto9} Рис. 6.5. Рівновага на ринку: P - рівноважна ціна, Q - рівноважний обсяг продажів Рівновага означає, що всі покупці, які можуть і хочуть придбати даний товар за ціною Р, придбають його, а всі продавці, які бажають і готові продати товар за
 11. Тема 32. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА І ДОБРОБУТ
  рівноважному стані при будь-якому значенні цін. Ціни можуть відображати як надлишкове, і дефіцитний стан ринку. Ринкова рівновага - це не просто збіг попиту і пропозиції, а ситуація, при якій виробники і споживачі повністю реалізують свої інтереси на ринку і не прагнуть їх поліпшити. Ринкова рівновага дуже важливо для економіки, так як воно являє собою
 12. Висновки
  рівноважний розвиток всіх ринків: товарів і послуг, робочої сили, грошей, капіталів, цінних паперів. Воно досягається в ході взаємодії і взаимоприспособления всіх сфер, секторів, факторів виробництва. 2. Теорію загальної ринкової рівноваги розробив економіст і математик Л. Вальрас, який стверджував, що всяке ринкове господарство прагне до рівноваги у вигляді тенденції. Основним інструментом
 13. Основні терміни і поняття
  рівноважне положення споживача, попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції , еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 14. Податки та заощадження
  рівноважний стан системи досягається при такій величині обсягу національного виробництва, коли загальна сума, яку зберігають споживачі і яку уряд має намір зібрати у вигляді податків, дорівнює сумі, яку підприємці мають намір інвестувати і яку уряд планує витратити на закупівлі. Графічно це умова визначається точкою N, яка є точкою
 15. Концепція рівноважної ціни
  рівноважної ціни: коли «ціна попиту дорівнює ціні пропозиції, обсяг виробництва не виявляє тенденції ні до збільшення , ні до скорочення; наявності - рівновагу. Коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого в одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною ». Графік рівноважної ціни, запропонований
 16. 5. Що стоїть за кривою попиту
  рівноважний обсяг такжеменяются. Це зображується графічно у відесдвігов кривих попиту та пропозиції, коториеобусловлівают зміна точки рівноваги. Следо-вательно, щоб зрозуміти, чому відбуваються спостеріга-Обсяг попиту, млн. фунтів на місяць РІС. 3-5. Збільшення ціни на курчат зрушує крівуюспроса на рибу. Зростання ціни курчат збільшує обсяг спросана рибу при кожному значенні ціни. В
 17. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  рівноважна ціна РЕ і рівноважний обсяг QE. Точка Охарактеризуйте рівність QE=Q ^=Qc, де Qs - обсяг пропозиції, QD - обсяг попиту. Точка рівноваги показує, що тут попит і пропозицію, бу-- Дучі протилежними ринковими силами, врівноважуються. Рівноважна ціна означає, що товарів вироблено стільки, скільки потрібно покупцям. Така рівновага є вираженням
 18. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  рівноважна ціна РЕ і рівноважний обсяг QE. Точка Охарактеризуйте рівність QE=Q ^=Qc, де Qs - обсяг пропозиції, QD - обсяг попиту. Точка рівноваги показує, що тут попит і пропозицію, бу-- Дучі протилежними ринковими силами, врівноважуються. Рівноважна ціна означає, що товарів вироблено стільки, скільки потрібно покупцям. Така рівновага є вираженням
© 2014-2022  epi.cc.ua