Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Нерівноважний принцип

Що стосується неравновесного принципу, то відповідно до нього соціальна, в тому числі економічна, система ніколи не може знаходитися в рівноважному стані. Соціальна система розглядається як динамічно розвивається, постійно змінюється, що випробовує на собі вплив маси досить суперечливих факторів, що й обумовлює її перебування в нестійкому положенні.
Рівноважний стан розглядається як ідеальна модель, до якої може лише прагнути реальна дійсність, але якої ніколи не досягне. Якщо можна говорити про рівноважний стан, то тільки в сенсі моментном і перехідності, бо під впливом різноманітних факторів система миттєво виходить зі стану спокою, не досягаючи стабільності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нерівноважний принцип "
 1. Рівноважні і нерівноважні системи
  нерівноважних систем. f Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С - заплановані
 2. Рівноважні і нерівноважні системи
  нерівноважних систем. Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С - заплановані споживчі
 3. Висновки
  нерівноважний принципи, кількісні та якісні оцінки. 2. За допомогою аналізу виділяють окремі сторони явища з метою встановлення їх специфіки. Синтез ж об'єднує розчленовані аналізом частини для виявлення того загального, що їх пов'язує в єдине ціле. 3. Індукція характеризується рухом процесу пізнання від одиничних, приватних суджень до загальних умовиводів, тоді як дедукція
 4. Терміни і поняття
  неравновесность Умови загальної рівноваги Закон Вальраса Теорія макроекономічної рівноваги
 5. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  неравновесность. Особливо вони притаманні перехідній економіці, в якій виключно важливу роль відіграють неформальні інститути - звичаї, традиції, кодекс економічної поведінки. Макроекономічна неравновесность - це інфляція, спад виробництва, порушення платіжного балансу. Щоб аналізувати і управляти конкретною ситуацією на ринку (ринках), нерівноважної ситуацією, потрібно мати
 6. Визначення статі цін, як і стелі, є спроба підтримати ринкові ціни на нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни
  нерівноважному рівні. Якщо верхня межа ціни - офіційний максимум ціни, нижня межа - офіційний мінімум ціни. Коли уряд встановлює підлогу для цін на морозиво, можливі два результати. Якщо уряд встановлює нижню межу ціни в розмірі $ 2 за стаканчик, а рівноважна ціна становить $ 3, ми отримуємо результат, представ-ленний на графіку (а) мал. 6.4. Так як
 7. 1.4. Макроекономічні моделі та їх види
  нерівноважні. Рівноважні моделі описують ситуацію, коли при незмінності зовнішніх умов і параметрів у жодного з учасників господарського процесу немає стимулу міняти свою економічну поведінку. Плани економічних суб'єктів та їх реалізація збігаються. При ускладненні низки економічних процесів виникає ситуація, описувана нерівноважними моделями, наприклад, моменти невизначеності
 8. Рівновага в статиці і динаміці
  неравновесности або, навпаки, про її ослабленні. Загальна економічна рівновага - це збалансованість всієї економіки країни, система взаємопов'язаних і взаємоузгоджених пропорцій у всіх сферах, галузях, на всіх ринках, у всіх учасників економічної діяльності, що забезпечує нормальний розвиток національного
 9. Терміни і поняття
  нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства Ефект імпортних покупок Шоки попиту та пропозиції Теорія катастроф Стабілізаційна політика Споживання. Крива споживання Функція споживання Середня схильність до споживання Гранична схильність до споживання «Якісна модель поведінки» (закони
 10. Терміни і поняття
  нерівноважні системи Економічна кон'юнктура Ринок товарів і послуг Ефект процентної ставки Ефект багатства Ефект імпортних покупок Шоки попиту та пропозиції Теорія катастроф Стабілізаційна політика Споживання. Крива споживання Функція споживання Середня схильність до споживання Гранична схильність до споживання «Якісна модель поведінки» (закони
 11. Макроекономічна рівновага в економіці
  неравновесности на ринках. До того ж в реальній дійсності поряд з ринковими впливами економіка відчуває вплив інших, неринкових факторів (війни, соціальні хвилювання, погода, демографічні зрушення). Проблему ринкової рівноваги аналізували Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, Дж. Кларк. Однак піонером у дослідженні цього питання був Л.
 12. 2.1. Принцип справедливості
  принципом справедливості, кожен підданий держави зобов'язаний брати участь у фінансуванні витрат держави пропорційно своїм доходам і можливостям. Однак зміст цього принципу настільки багатогранно, неоднозначно і широко, що вимагає свого спеціального дослідження (див. § 2.6 цього
 13. РЕЗЮМЕ
  принципів: принцип розвитку міжнародних економічних і науково-технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх економічною діяльністю, а також принципи найбільшого сприяння і
 14. Принцип економічності та ефективності
  принцип можна віднести тільки до сфери матеріального виробництва, але, безумовно, поняття "економічність" і "ефективність" є якісними характеристиками діяльності людини в будь-якій сфері, а не тільки в матеріально-виробничої. До вимог розглянутого принципу доцільно віднести і вимога економії кваліфікації, яке передбачає раціональне використання
 15. Ключові терміни
  Податок на додану вартість Принципи вертикального і горизонтального рівності Принцип платоспроможності Принцип одержуваних вигод Прогресивні і регресивні податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої
 16. 2.8. 5. Принципи планування
  принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів.
 17. Економічні закони і принципи
  принципами, як їх часто називають на Заході). Як писав один з головних творців економіки Альфред Маршалл у своєму знаменитому підручнику «Принципи економічної науки» (1890), закон - «це узагальнення, що свідчить, що від членів будь-якої соціальної групи за певних умов можна очікувати певного способу дій». При цьому він одночасно підкреслював, що економічні закони
 18. Науковість
  принцип управління є дієвим засобом подолання волюнтаризму. Даний принцип передбачає, що кожен учасник процесу управління зобов'язаний в ході своєї діяльності вивчати і використовувати закономірності й об'єктивні тенденції соціального розвитку, застосовувати сучасні науково-технічні досягнення і науково обгрунтовані методики. Науковий підхід до управління, який випливає з
© 2014-2022  epi.cc.ua