Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці


Рівновага - це ситуація на ринку, коли пропозиція і попит збігаються або еквівалентні при прийнятною для споживача і виробника ціною.
Виникає ринкова рівновага в результаті взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необ-
р
товарний надлишок -
надлишок пропозиції
| товарний дефіцит-! надлишок попиту
Q
Q,
Q2 Q,
Рис. 4.10. Графік рівноваги на ринку
димо поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10).
Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами точки Е є рівноважна ціна РЕ і рівноважний обсяг QE. Точка Охарактеризуйте рівність QE=Q ^=Qc, де Qs - обсяг пропозиції, QD - обсяг попиту.
Точка рівноваги показує, що тут попит і пропозицію, бу-- Дучі протилежними ринковими силами, врівноважуються. Рівноважна ціна означає, що товарів вироблено стільки, скільки потрібно покупцям. Така рівновага є вираженням максимальної ефективності ринкової економіки, бо в стані рівноваги ринок збалансований. Ні у продавця, ні у покупця немає внутрішніх спонукань до його порушення. Навпаки, при будь-якій іншій ціні, відмінній від ціни рівноваги, ринок не збалансований, і покупці і продавці прагнуть змінити ситуацію на ринку.
. Таким чином, рівноважна ціна - це ціна, що врівноважує попит і пропозицію в результаті дії конкретних сил.

Якщо реальна ціна буде більше рівноважної (Р,), то при такій ціні обсяг попиту Q \ буде менше обсягу пропозиції Q2. У цьому випадку виробники вважатимуть за краще знизити ціну, ніж продовжувати випуск продукції в обсязі, що істотно перевищує обсяг попиту.
108
Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
Надлишок пропозиції (Q \-Q2) буде надавати понижувальний тиск на ціну.
Якщо реальна ціна на ринку буде нижче рівноважної (Р2), то обсяг попиту на графіку Q4 і товар стане дефіцитними. Окремі покупці віддадуть перевагу заплатити більш високу ціну. У результаті надлишок попиту Ш4-С? З) чинитиме тиск на ціну.
Цей процес буде продовжуватися до тих пір, поки не встановиться на рівноважному рівні РЕ, при якому обсяг попиту і пропозиції рівні.
Першої формулюванням загальної економічної рівноваги ми зобов'язані Леону Вальрасу (1874), який на відміну від марксової категорії середньої ціни (ціни виробництва) намагався абстрагуватися від суспільної системи виробництва і спирався на корисність як вихідну категорію. А. Маршалл зробив спробу поєднати теорію граничної корисності з теорією попиту і пропозиції і теорією витрат виробництва. Йому належить першість у дослідженні категорій «ціна попиту» і «ціна пропозиції», що є подальшим розвитком теорії трудової вартості.
Рівновага називається стійким, якщо відхилення від нього супроводжується поверненням до початкового стану. В іншому випадку має місце нестійка рівновага.
В економічній теорії виділяються чотири правила попиту та пропозиції.

- Збільшення попиту викликає зростання як рівноважної ціни, так і рівноважної кількості товару.
- Зменшення попиту призводить до падіння рівноважної ціни і рівноважної кількості товару.
- Зростання пропозиції товару тягне за собою зменшення рівноважної ціни і збільшення рівноважної кількості товару.
- Скорочення пропозиції веде до збільшення рівноважної ціни і зменшення рівноважної кількості товару.
Користуючись цими правилами, можна знайти рівноважну крапку в разі будь-яких змін попиту і пропозиції.
На конкурентному ринку будь-якого товару рівновага попиту та пропозиції встановлюється саме за цією схемою. Рівновага - закон кожного конкурентного ринку. Завдяки рівновазі на кожному ринку підтримується рівновага економічної системи в цілому.
Важливо підкреслити, що ціна рівноваги встановлюється в конкурентних умовах ринку. Однак дотримати всі умови конкуренції не-
4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ієна. Роль ціни в економіці 109
можливо. Механізм ринкової рівноваги цін - це механізм наближення до досконалості, яке повністю ніколи не досягається. І все ж на практиці, відповідно до закону рівноваги попиту та пропозиції, формується ціна будь-якого товару. Усі товарні ринки близькі до конкурентного рівноваги, якщо не виникають елементи монопольного втручання в ринковий механізм, що змінюють модель конкурентного рівноваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці "
 1. 4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
  рівновагу в результаті взаємодії попиту і пропозиції. Щоб з'ясувати, як це відбувається, необхідно поєднати криву попиту і криву пропозиції на одному графіку (рис. 4.10). Даний графік виражає одночасне поведінка попиту та пропозиції окремого товару і показує, у якій точці дві лінії перетнуться (т. Е). У цій точці досягається рівновага. Координатами точки Е є
 2. Ціна і основні підходи до встановлення цін
  рівновазі), то ринкова ціна звичайно є рівноважною ціною. В економічній практиці сформувалися два основних підходи до встановлення цін: ринковий і витратний (виробничий). Вони різняться насамперед факторами, що впливають на формування ціни. При ринковому способі визначальні чинники - кон'-4. Рівновага попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Роль ціни в економіці
 3. 6. Монопольні ціни
  рівноважних станів і умов ідеальної конструкції рівномірно функціонуючої економіки. Вона нічого не може сказати про дії, які в кінцевому рахунку встановлять цю рівновагу і рівномірно функціонуючу економіку, якщо не трапиться додаткових змін у вихідних даних. У теорії монопольних цін математика ближче до реальної діяльності. Вона показує, яким чином монополіст
 4. Втручання в механізм ринкової рівноваги
  рівноваги окремих осіб, товаровиробників, профспілок, різноманітних асоціацій і держави, які здатні змінити ціну рівноваги. Адміністративне втручання в механізм попиту та пропозиції навіть з благими намірами (наприклад, з метою досягнення справедливості в розподілі доходів або рішення іншої соціальної мети), як правило, неефективно. Цю мету з успіхом можна досягти
 5. Величезна роль на-логів в економіці очевидна, але вплив оподаткування на
  рівноважної ціною кількість морозива, яке бажали б придбати покупці, в точності відповідає пропонованим про-давцами кількістю стаканчиків з ласощами. Конкретизуючи нашу модель, перед-покладемо, що рівноважна ціна морозива становить $ 3 за стаканчик. Результати функціонування вільного ринку приводять у захват далеко не всіх його учасників. Так, Американська
 6. Глосарій
  рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання обсягу ВВП на 2,5% Закон пропозиції - полягає в тому, що за інших рівних
 7. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: Вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  рівноваги в XX в. можна, хоча і з певними застереженнями, виділити два напрямки. Перше, ко торое умовно можна назвати мікроекономічним, пов'язано з і MI Бінарність означає, що надлишковий попит на один товар умениі.н ся точно на ту ж суму, на яку збільшився надлишковий попит на др> 1 <| У разі якщо всі товари - субститути і відбувається бінарний зрушення cnpuiiil оттовара J KTOBapv2,
 8. § 1. КОНКУРЕНЦІЯ: ЇЇ ВИДИ І ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  рівноваги. Таке регулювання йде за двома основними напрямками. Перший напрямок виражає об'єктивну логіку розвитку подій. Ринкова ціна встановлюється на рівні, що значно перевищує точку рівноваги. У цьому випадку пропозиція товарів перевищує їх попит, а тому на ринку утворюється зона перевиробництва благ (на рис.6.4 - зона С2 - Р - П2,). У таких умовах посилюється
 9. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  рівноважної ціни враховується взаємодія попиту та пропозиції (відповідно кривою попиту і кривої пропозиції). Однак монополістичні об'єднання абсолютно не беруть до уваги об'єктивно необхідний обсяг виробництва благ. Тому при визначенні динаміки цін на продукцію монополій взагалі відсутня крива пропозиції. Ці організації маніпулюють (управляють) законом попиту: по
 10. Глосарій
  рівноважний уро-вень сукупного випуску, при якому плановані витра-ти дорівнюють доходам, для кожного рівня цін. КРИВА ПОПИТУ Demand curve Показує графічно ве-личину попиту на товар для кожного рівня його ціни; прицьому інші фактори, що впливають на попит, полагаютсянеізменнимі. Крива попиту, як правило, спрямована вниз. Криві Філліпса Phillips curve. Крива,
© 2014-2022  epi.cc.ua