Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Матеріальні блага і щастя


Навіть якби види вироблених товарів залишались незмінними і якби ми скорректіроваліразмери ВНП або ВВП з поправкою на потребле-ня, вільний час, витрати на охорону навколишнього-щей середовища і т. п., то ми б виміряли дінамікуматеріального рівня життя. Але це зовсім неозначает, що ми отримали б показник зраді-ня щастя.
Мало хто погодився б поміняти сегодняшнійуровень і стиль життя на той, який був у 1870 г.Матеріальний комфорт - це ще не все, але длябільшості людей він важливий. Стверджують, що бо-гатство не чинить життя людей кращим, в основномбогатие. Спроби людей повернутися до більш простойжізні з мінімумом власності не мали біль-шого успіху. Гаряче прагнення розвиваються
країн до економічного зростання є ще однімдоказательством того, що зазвичай люди хочуть іметьбольше товарів і послуг.
З іншого боку, навряд чи є підстави гово-рить, що люди сьогодні в 8 разів щасливішими, ніж в1870 р.
(або навіть в 5 або 6 разів щасливіше). (Так ікак ми могли б це стверджувати!) У 1870 р. людінаслаждалісь музикою, їжею, книгами, спортом, про-суспільством друзів і спілкуванням у колі сім'ї, навітьякщо вони не мали можливості спостерігати за спор-тивними іграми по телебаченню. Багаті люди мо-жуть бути щасливішими, ніж бідні, але зовсім не оче-видно, що щастя збільшується в тій же пропор-ції, що й доходи або споживання Більше того, і в1870 р. не кожен був бідним, і сьогодні далеко невсі багаті .
ЩАСТЯ І РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ. Любойконкретний рівень середніх доходів на душу насе-лення може відповідати дуже різним моделямраспределенія доходів. Один крайній випадок заклю-чає в тому, що майже у кожного жителя доходиблізкі до середніх, як, наприклад, у Швеції. Але мо-же бути і так, що більша частина доходів знаходить-ся в руках дуже малої частини населення, як в Бра-зіліі. Тому у двох країн з однаковим среднімуровнем доходів фактичний розподіл дохо-дов серед населення може бути дуже різним.

За тривалий період, що минув після XIX в., Розподіл доходів у промислово розвиненихкраїнах стало, мабуть, більш рівномірним. Поет-му медіанний дохід 5, ймовірно, зростав швидше, чемможно судити по середнім величинам, пріведеннимв табл 35-1.
Розподіл доходів має значення ще й подругою причини. Щастя людей залежить скоріше отих відносного положення в суспільстві, ніж отабсолютного рівня їх доходів. Людина, зарабати-вающий 2000 дол на рік (в дол 1980 р.), в 1870 г.імел б доходи вище середніх і був би, ймовірно, повністю задоволений своїм становищем у обществе.Но сьогодні людина з точно таким же рівнем до -ходів вважався б бідним порівняно з більшістю оточуючих і був би, ймовірно, гораз-до менш щасливий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Матеріальні блага і щастя "
 1. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  матеріального благополуччя кожного [Цей спосіб міркування використовувався в основному деякими видатними поборниками християнського соціалізму. Марксисти зазвичай рекомендували соціалізм на основі того, що він багато разів збільшить продуктивність праці і принесе безпрецедентне матеріальне багатство кожному. І лише пізніше вони змінили тактику. Вони заявляли, що російський робітник щасливішими
 2. Коментарі
  матеріальний. Realpolitik (нім. реальна політика) безпринципна політика моменту, тимчасових союзів; обачлива політика переговорів і компромісів, що не визнає прихильності ніяким ідеям. [51] меліорізма вчення про удосконалення світу. [52] фаланстер (фаланга) у Фур'є первинний осередок нового суспільства, що поєднує сільськогосподарське і промислове виробництво. [53] numeraire
 3. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  матеріальному постачанні. Після мого обрання заступником Голови Ради Міністрів я часто сидів поруч з Миколою Івановичем Рижковим і бачив, в якому становищі він опинився. До нього підходили десятки депутатів з письмовими та усними проханнями забезпечити поставки, гарантувати матеріально-технічне постачання і так далі і тому подібне. Хоча всі повинні б ясно зрозуміти, що коли незабаром ви
 4. 2. Передумови людської дії
  матеріальних благах. Інші ж піклуються про задоволення, як прийнято говорити, вищих або ідеальних потреб. Деякі намагаються привести свої дії у відповідність до вимог громадської співпраці; інші ігнорують правила суспільного життя. Є люди, для яких кінцевою метою земного шляху є підготовка до блаженного життя. Але існують і інші ті, хто не вірить ні в
 5. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  матеріальним і відчутним вигодам. У цьому випадку говорять, наприклад (іноді схвально, іноді із засудженням), що людина, що жертвує життям, здоров'ям, багатством в ім'я вищих благ відданості релігійним, філософським і політичним переконанням чи свободи і процвітання свого народу, спонукуваний ірраціональними міркуваннями. Однак прагнення до подібних вищим цілям не більше і не менше раціонально
 6. 11. Обмеженість праксиологических понять
  матеріальних чинників виробництва. Троцький виявив, що в пролетарському раю середній людський тип підніметься до рівня Аристотеля, Гете, Маркса. І над цим кряжем будуть підніматися нові вершини [Троцький Л.Д. Література і революція. М.: Политиздат, 1991. С. 197.]. Найбільш популярні химери сьогоднішнього дня стабілізація і захищеність. Ми досліджуємо ці модні слівця
 7. 1. Засоби і цілі
  матеріальних об'єктах; це наука про людей, їх наміри і дії. Блага, товари, багатство і всі інші поняття поведінки не є елементами природи; вони елементи людських намірів та поведінки. Тому, хто хоче зайнятися їх вивченням, не потрібно дивитися на зовнішній світ; він повинен шукати їх у намірах діючих людей. Праксиология і економічна наука не вивчають людські
 8. 3. Людська праця як засіб
  матеріальних чинників виробництва. Людина, враховуючи витрати своєї праці, вивчає не тільки можливість застосування цієї кількості праці для досягнення більш бажаної мети, але й не меншою мірою слід: чи не буде краще взагалі утриматися від подальших витрат праці. Ми можемо відбити цей факт, назвавши досягнення дозвілля кінцевою метою цілеспрямованої діяльності або економічним
 9. 4. Виробництво
  матеріальних благ і надання особистих послуг. Тесляр, який робить столи і стільці, називався продуктивним; але цей епітет не застосовувався до лікаря, поради якого допомагали хворому теслі відновити свою здатність виготовляти столи і стільці. Проводилося відмінність між зв'язком врачплотнік і зв'язком плотнікпортной. Стверджувалося, що лікар сам не виробляє; він заробляє на життя з того, що
 10. 2. Критика холістичного і метафізичного погляду на суспільство
  матеріальні страждання первісного стану лише в рамках суспільства. Проте сам би він ніколи не знайшов дорогу до спасіння. Пристосування до вимог громадської співпраці і підпорядкування приписами морального закону накладають на нього жорсткі обмеження. З позицій свого жалюгідного інтелекту він вважав би відмова від очікуваної вигоди злом і позбавленням. Він був би нездатний усвідомити
© 2014-2022  epi.cc.ua