Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Кругообіг


Модель визначення випуску продукції, которуюми висловлюємо в цій главі, фокусує увагу навзаімодействіях між рішеннями домашніх господарств про витрати та рішеннями фірм про уровнепроізводства. Ці взаємодії проілюструють-вани на рис 23-1. Малюнок 25-2 представляє схо-жую схему, яка виділяє основні види взаємо-мозавісімостей рішень про витрати і виробництві.
Малюнок 25-2 показує процес, посредствомкоторого сукупний попит (сума витрат) визна-ділячи рівень виробництва фірм (випуску продукції), в свою чергу породжує дохід, з кото-рого домашні господарства черпають кошти на рас-ходи. Щоб оцінити ці взаємодії, предполо-жим, що домашні господарства вирішують тратітьменьше зі своїх доходів. Скорочення покупок ста-вит фірми перед обличчям проблеми сокращеніяспроса на їхні товари. Фірми в свою чергу скор-щают зайнятість, оскільки не можуть продати всепроізведенние ними товари. Але це означає, що до-німи господарства запрацюють менший дохід. Вме-сте із зменшенням заробленого доходу уменьша-ются і витрати.
Тому попит на товари уменьша-ється і далі, зайнятість падає, доходи скорочують-ся, і в результаті витрати знову зменшуються.
Чи є кінець цьому ланцюжку, коли падающійспрос скорочує випуск продукції, який в

РІС. 25-2. Взаємозалежність випуску продукції і витр-дов. Рівень попиту на товари визначає той обсяг продукції, який фірми хочуть справити; ця залежність обозначенастрелкой, яка спрямована від сукупного попиту до випускупродукціі. Але рівень випуску продукції і виробництва визна-ділячи рівень доходів, одержуваний факторами виробництва, ко-торие в свою чергу визначають сукупні витрати, або спросІзмененіе в одному з елементів кругообігу викличе зраді-ня в інших Наприклад, якщо домашні господарства вирішують тра-тить менше, фірми будуть змушені скоротити випуск продукції, що в свою чергу призведе до скорочення доходів. Метушні-кає питання чи є щось таке, що в стані остановітьпроцесс безперервного скорочення масштабів випуску?
Свою чергу зменшує доходи і попит в щебільше ступеня? Велика депресія 30-х років до-казала, що економіка може і справді виявитися значно нижче рівня свого потенциаль-ного випуску.
Але, як ми побачимо нижче, все ж су-суспільством, такий автоматичний механізм, кото-рий перешкоджає падіння економічної активності, що є результатом скорочення спросана товари. Звідси наступне питання: може ліправітельство зробити що-небудь для стабілізується-ції динаміки випуску продукції?
Одне важливе зауваження, перш ніж ми почнемо. виклад моделі визначення сукупного дохода.В справжній главі ми припускаємо рівень ценнеізменним. Таким чином, ми хочемо дізнатися, чтоопределяет рівень доходів і випуску продукцііпрі даної рівні цін. Пізніше викладену здесьмодель сукупного попиту ми з'єднаємо з совокуп-ним пропозицією і визначимо рівні цін і ви-пуску. Рівень цін на практиці, звичайно, не є-ється незмінним. Ми робимо це предположеніелішь в якості проміжного кроку при изложе-ванні теорії сукупного попиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Кругообіг "
 1. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  кругообігу продукту, витрат і доходів (або моделі кругових потоків). Для початку розглянемо двухсекторную модель економіки, що складається з двох макроекономічних агентів - домогосподарств і фірм - і двох ринків - ринку товарів і послуг і ринку економічних ресурсів (рис. 1.1). Домогосподарства купують товари та послуги (тобто пред'являють попит на товари і послуги), які виробляють фірми і
 2. Макроекономічні моделі та їх показники
  кругообігу являє собою приклад макроекономічної моделі. Моделювання і абстрагування - основні методи макроекономічного аналізу, всі макроекономічні процеси вивчаються на основі побудови моделей. Макроекономічні моделі являють собою формалізоване (графічне або алгебра) опис економічних процесів і явищ з метою встановлення основних взаємозв'язків
 3. Види фіскальної політики
  кругообігу). Виходить, що при спаді вилучення мінімальні, а при перегріві максимальні. Таким чином, через наявність податків економіка як би автоматично «остуджується» при перегріві і «підігрівається» при рецесії. Аналогічним чином вбудовану стабільність забезпечує податок на додану вартість. При рецесії обсяг продажів скорочується, а оскільки ПДВ є непрямим податком (частиною
 4. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  кругообіг. Кругообіг капіталу - це такий рух капіталу, при якому, проходячи три різні стадії і три функціональні форми, він повертається в ту форму, з якої почав свій рух. J. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу Ознаки класифікації Види і форми капіталу грошова За формою існування товарна продуктивна За способом перенесення
 5. Фізичний знос основного капіталу - це втрата ним споживної вартості
  кругообігу Д-Т і Т-Д. У першій фазі відбувається купівля, т. тобто перетворення грошей в товар, а в другій - продаж, тобто перетворення товару в гроші. Торговий капітал функціонує в сфері обігу, без нього безперервність виробництва була б неможлива, оскільки кругообіг капіталу закінчується лише тоді, коли товар проданий і підприємець отримав дохід. Відокремлення торгового капіталу
 6. Процентна ставка
  кругообігу основного капіталу, обгрунтуванні переваг продуктивної стадії. Ресурсний же підхід базується на пріоритеті фінансових коштів, призначених для простого і розширеного відтворення основних фондів. У західній економічній літературі інвестиції розглядаються як набір благ, цінностей, що вкладаються в підприємницьку діяльність з метою максимізації ефекту (у тому
 7. Висновки
  кругообіг (послідовне проходження капіталу через три стадії і три функціональні форми) і оборот (це кругообіг, розглянутий не як окремий акт, а як періодично повторюваний процес). 4. За способом перенесення вартості капіталу на новий продукт виділяють основний (вартість якого переноситься на продукт поступово і повертається до підприємця по частинам) і оборотний
 8. Запитання для самоперевірки
  кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який показник робить можливим коректне порівняння грошових потоків, що відносяться до різних часових періодів?
 9. 1. Суспільне відтворення і кругообіг доходів і продуктів
  кругообігу зустрічний потік грошових платежів - з ринку продуктів в іноземний сектор економіки; 2) експорт товарів і послуг; 3) проведення різного роду міжнародних фінансових операцій, пов'язаних як з отриманням позик і наданням позик, так і з трансакційними угодами з купівлі-продажу реальних і фінансових активів. Постійне повторення і продовження цих процесів і складає
 10. Висновки
  кругообігу доходів і витрат за участю ринку ресурсів (факторів виробництва) і ринку продуктів (благ). 4. Найважливіші показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом.
© 2014-2022  epi.cc.ua