Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

: від кривої Філліпса, розробленої і дослідженою А.

: від кривої Філліпса, розробленої і дослідженою А. Філліпсом, П . Самуельсоном і P. Солоу, через гіпотезу природного рівня M. Фрідмена і Е. Фелпса, до теорії раціональних очікувань P. Лукаса, T. Сарджента і P. Барро. Четверо з названих вище вже удостоїлися Нобелівської премії за внесок в економічну науку, решті, впол-ні ймовірно, ще доведеться брати участь у церемонії нагородження. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття в умах, проте сьогодні бал править згоду в думках. От як ви-позначався в 1968 р. про зв'язок між інфляцією та безробіттям Мілтон Фрідмен: Існує тільки тимчасова зворотна залежність між інфляцією і безробіттям, грунтується не на інфляції per se (самої по собі, (лат.) - Прим. Перекл.), а на непередбаченої інфляції. Широко поширене переконання про наявність постійної залежності між ними є ускладнена версія плутанини між «високою» і «зростаючої», яку ми всі рас-пізнаємо в простіших формах. Зростаючі темпи розвитку інфляції можуть привести до зниження безробіття, високі темпи - ні. 742 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Рис. 33.12 ЕРА А. ГРІНСПЕНА Діаграма побудована на щорічних показу-телях про рівень безробіття і темпах інфляції (вимірюваному Дефла-тором ВВП) в США за 1984-1995 рр.. Обя-занности председа-теля ФРС протягом більшої частини аналізованого періоду виконував АланГрінспен.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " : від кривої Філліпса, розробленої і дослідженою А. "
 1. Коливання темпів інфляції і рівня безробіття були відносно не-великими.
  Коливання темпів інфляції і рівня безробіття були відносно не-великими. Джерело: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що таке коефіцієн-ент втрат? Якщо антиінфляційна політика ФРС користь-ється довірою населення-ня, чи вплине громадська підтри-жка боротьби із зростанням цін на значення коефіцієнта втрат? Темпи інфляції
 2. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 3. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 4. Концептуальні засади регулювання
  В якості концептуальної основи діяльності держави на ринку праці багато років (до кінця 70-х рр..) служили погляди прихильників активної державної політики (кейнсіанці і інституціоналістів). У 80-90-х рр.. в економічному регулюванні на Заході, в тому числі і ринку праці, взяли гору концепції прихильників «економіки пропозиції», які сповідують обмеження державного втручання
 5. 2. Статика і динаміка трудового селянського господарства
  Характеристика економістів оргаіізаціонно-проізводствс! ної школи як «неонародніков» була небезпідставною: він проголошували себе прихильниками некапіталістичного шляху р »пиття, воскрешали народницькі ідеали« господаря-працівники мали на увазі широке суспільно-економічне служіння інте; лігенціі - невеликий кредит, страхова справа, поширення зн vm кооперація. Для аналізу
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 7. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  У розглянутих раніше макроекономічних теоріях не враховувався поступальний рух економіки, тобто аналізовані у попередній темі рівноважні моделі є статичними. Ні в одній з них не враховується фактор часу і зміна ресурсного потенціалу. Однак економічна історія переконливо показує, що економіка знаходиться в постійному русі: спостерігаються певні
 8. 1. Економічна теорія і праксиология
  Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання, яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 9. 6. Інша Я
  Якщо ми готові прийняти поняття причинності в самому широкому сенсі, то телеологію можна назвати видом причинного дослідження. Кінцеві причини це передусім причини. Причина події розглядається як дія або квазідействіе, спрямоване до деякої мети. І первісна людина, і дитина з наївно-антропоморфічні точкою зору вважають цілком правдоподібним, що будь-яка зміна або
 10. 10. Метод економічної науки
  Предмет праксиологии суть експлікація категорії людської діяльності. Все, що потрібно для виведення всіх теорем праксиологии, знання сутності людської діяльності. Це наше власне знання, оскільки ми люди; жодна істота людського походження, якщо патологічні стани не звели його до простого рослинного існування, не позбавлене його. Для розуміння цих теорем не потрібно
© 2014-2022  epi.cc.ua