Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Кінцевий суспільний продукт

Валовий суспільний продукт за вирахуванням проміжного продукту (ПП) утворює кінцевий суспільний продукт (КОП), який призначений для задоволення потреб населення, відновлення спожитих засобів виробництва і накопичення:
КОП=ВОП - ПП.
З метою усунення повторного рахунку сучасна статистика використовує такий показник, як додана вартість, або вартість, яка складається з обсягу продажів підприємства за вирахуванням вартості предметів праці, куплених ним для виробництва своєї продукції.
Тому КОП являє собою сумарну величину доданих вартостей, створених господарськими суб'єктами даної країни протягом певного періоду (як правило, за рік).
Припустимо, прокатний завод в рік випускає продукції на 60 млрд руб., А вартість закуповуваної їм стали, з якої виготовляється прокат,
становить 20 млрд руб.
Отже, величина доданої вартості на цьому підприємстві дорівнює 40 млрд руб. (60 - 20), а проміжного продукту - 20 млрд руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кінцевий суспільний продукт "
 1. Терміни і поняття
  суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  кінцевий суспільний продукт і національний дохід? 3. Охарактеризуйте структуру національного багатства. 4. Яка відмінність між народногосподарської, соціальною та економічною ефективністю? 5. Якими показниками вимірюється ефективність суспільного виробництва? 6. Які види праці є продуктивними? 7. Охарактеризуйте механізм перерозподілу національного доходу.
 3. 5. ГРОМАДСЬКИЙ ПРОДУКТ: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ
  кінцевий продукт (КП), чистий продукт (ПП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧНП) і національний дохід (НД). ВП обчислюється як сума усіх вироблених за рік благ, створюваних в галузях, віднесених до сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, вантажний транспорт, зв'язок, галузі громадського харчування і ряд інших),
 4. 2. Структура валового внутрішнього продукту
  суспільний продукт виступає у двох формах: валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового національного продукту (ВНП). Розмежування між цими двома формами КОП базується на різних принципах їх розрахунку. При визначенні ВВП керуються територіальним принципом, згідно з яким цей продукт створюється внутрішніми для даної країни факторами виробництва незалежно від того, кому
 5. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на
 6. Валовий суспільний продукт
  кінцеві споживчі послуги. Звертаючись до статистичних даних розвитку економіки СРСР, зокрема, до валової продукції, тобто ВОП, необхідно пам'ятати, що в ній не враховувалася переважна частина вартості наданих послуг, але в неї включалася проміжна продукція, з якою пов'язаний повторний рахунок. Спотворення в оцінці вартості реального обсягу випущеної продукції викликає і наступні
 7. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  кінцевий суспільний продукт (КОП), чистий суспільний продукт (ПОП), валовий внутрішній продукт (ВВП), чистий національний продукт (ЧІП) і національний дохід (НД). Перші три показники довгий час були основними при оцінці результатів річного виробництва в нашій країні. В основі методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на
 8. 16.5. Якість життя
  кінцевому рахунку здійснюються для людини. Вироблений продукт проходить через розподіл і обмін і потім споживається. Без споживання виробництво втрачає сенс. Задоволення потреб людини, його розвиток - призначення громадського
 9. 17.1. ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
  кінцевого продукту. Ринок ресурсів задовольняє суспільну потребу в цінностях, необхідних для здійснення не просто виробництва, а розширеного відтворення, або збільшення виробництва. Від цього залежить рівень соціально-економічного розвитку країни. Споживчий ринок индивидуализирован, він повинен довести товар до окремої людини, задовольнити його особисті потреби і
 10. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  кінцевих, але і валових результатів національного виробництва, що відображаються у категорії валового суспільного продукту. Тому метод «витрати - випуск» дозволяє аналізувати і прогнозувати не тільки рух запасів або потоків між різними сферами економіки, а й міжгалузеві зв'язки, що складаються між галузями сфери бізнесу. В основі методу "витрати - випуск» лежить ідея про те, що
 11. Основні терміни і поняття
  кінцевий продукт, проміжний продукт, валовий внутрішній продукт, додана вартість, ВНП за видатками, ВНП за доходами, номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чистий економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття,
 12. Національне багатство РФ і реформи
  кінцевому суспільному продукті (КОП). ВОП розраховується по заводському методу, коли підсумовується вартість виробленої продукції всіма підприємствами країни. КОП розраховується на основі підсумовування створених підприємствами країни доданих вартостей. Тому КОП менше ВОП на величину проміжного продукту (вартості сировини і матеріалів). 2. У свою чергу КОП може бути розрахований у формі
 13. Висновки
  кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні (всередині і за кордоном); - валовий внутрішній
 14. 2. Наукове виробництво і його продукт
  суспільного виробництва і невід'ємним елементом процесу суспільного відтворення. Це область інтелектуальної діяльності, в якій також відбувається взаємодія факторів виробництва з метою отримання специфічного продукту, що виступає в ідеальній, нематеріально-речовій формі, - це ідея, принцип, спосіб, метод. Причому в переважній своїй частині він піддається вартісної
 15. 2.3. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ: ВИРОБНИЦТВО, РОЗПОДІЛ, ОБМІН, СПОЖИВАННЯ
  кінцеве присвоєння суспільного продукту для задоволення як виробничих, так і особистих потреб. Виробниче споживання сприяє збільшенню, або відтворенню, суспільного продукту в розширеному масштабі. Особисте споживання? це обов'язкова умова для відтворення не просто людини, а робочої сили, так необхідної для відновлення відтворення
 16. 3. Розширене відтворення
  суспільного продукту і пропорції суспільного виробництва при розширеному
© 2014-2022  epi.cc.ua