Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

4. Комерційні банки і сістемаплатежей


Наприкінці 1986 р. загальна сума активів коммерче-ських банків становила 2570 млрд. дол, що делалоіх найбільш великої групою фінансових посеред-ників. Вони відіграють провідну роль у справі мобілізації ції грошових коштів у вигляді внесків і кредитова-ня з їх допомогою позичальників.
Проте головною особливістю банків, відрізняю-щей їх від всіх інших фінансових посередників, яв-ляется те, що видані ними зобов'язання по депо-зітам до запитання можуть використовуватися в ка-честве коштів платежа13. Засоби чекових депози-тів можуть обслуговувати платежі та розрахунки на всейтерріторіі країни і навіть всюди в світі. Систе-ма платежів, здійснюваних через банки, приводить до істотного скорочення торгових іздер-жек в порівнянні з ситуацією, коли гроші прірасчетах за кожну угоду повинні передаватися не-посередньо з рук в руки.
Щоб зрозуміти, яким чином банки проізводятплатежі і розрахунки, розглянемо приклад, в которомДжоан Джеймс здійснює платіж на суму 100долл. на ім'я якогось віджетів (US Widget14) з США. Цей платіж здійснюється за допомогою чека, виписаного місіс Джеймс на ім'я її банку, Пер-вого банку Сухого ущелини (First Bank of Dry Gulch), і являє собою доручення виплатити 100 долл.Віджету з США або тому, кому забажає етотВіджет. Віджет з США передає отриманий імчек на зберігання в Банк Міста дурнів (GothamCity Bank). Подивимося, як це відбивається на T-рахунку в табл. 26-4а Баланс рахунків Банку Міста дура-ков показує збільшення депозитного рахунку Вид-жету з США на стороні пасивів і одновременноеувеліченіе активів у формі вимоги на імяПервого банку Сухого ущелини.
Тепер Банк Міста дурнів хоче отримати еті100 дол, які йому повинен Перший банк Сухогоущелья. Яким чином він може це зробити? ВСоедіненних Штатах платежі між містами ча-ще всього здійснюються через Fed Банки тримають вFed свої рахунки і можуть проводити розрахунки за счетсредств з цих рахунків. Банк Міста дурнів Перес-гавкає даний чек в Fed з проханням виставити требо-вання на 100 дол Банку Сухого ущелини.
Роблячи це, Fed відсилає цей чек в Банк Сухого ущелини.
13 Згадайте, що деякі фінансові інститути, такі, як, напри-мер, позиково-ощадні асоціації, формально не належать до ка-тегории комерційних банків, мають, однак, серед своїх пасивів ідепозіти до запитання, що на практиці робить їх банками.
14 Термін XlS. Widget вживається для позначення будь-якого інституційні чи приватної особи із США; переклад даного терміну яв-ляется досить довільним і багато в чому залежить від контексту. (Прим. пер.)
ТАБЛИЦЯ 26-4 Механізм платежів
(а)
Банк Міста дурнів
(Ь)
Перший банк Сухого ущелини

Активи
Пасиви
Активи
Пасиви

Вимоги до +100 дол
Першому банкуСухого ущелини
ДепозітиВіджетаіз США
+100 дол
Рахунок в Fed
-100 дол
ДепозітиДжоанДжеймс
-100 дол

(з)
Банк Міста дурнів

Активи
Пасиви
Рахунок Fed +100 дол
Вимоги до - 100 дол
Першого банку
Сухого ущелини
Коли цей чек прибуває, Банк Сухого ущельяподтверждает, що він повинен сплатити 100 долл.Банку Міста дурнів, і доручає Fed перечіслітьеті 100 дол з його рахунку в Fed на рахунок Банку Городадураков. Але так як рахунки банків в Fed рассматрива-ються як частина їх резервів, то в результаті етойопераціі Банк Сухого ущелини втратить 100 дол ізсвоіх резервів, як це і показано в табл. 26-4b. Bполном Відповідно до цієї зміни пассівиБанка Сухого ущелини також зменшаться на 100долл., Так як сума коштів на депозитному счетеміссіс Джеймс зменшиться саме на 100 долл.Теперь розрахунки за угодою можна вважати майже за-кінченими.
З таблиці. 26-4с ми бачимо, що Банк Міста дура-ков отримав приріст у 100 дол на своєму рахунку вFed. Його резерви збільшуються на цю суму, і еготребованія до Банку Сухого ущелини можна счітатьвиполненнимі. У результаті всіх цих угод міс-сис Джеймс змогла здійснити виплату грошей Вид-жету з США, просто виписавши чек.
Ні на однойстадіі здійснення даного платежу ні міссісДжеймс, ні віджети з США не довелося переме-щать готівку.
До того як була утворена Федеральна резер-вная система, комерційні банки зазвичай вироб-дили платіжні операції за допомогою собственнихсістем врегулювання взаємних розрахунків.
Про Система клірингу - це совокупностьвзаімних угод, при яких суті ющіе між банками заборгованості оплачуються шляхом підсумовування всіх сум вза-імних платежів протягом даного періоду іфактіческой сплати лише чистої суми за-боргованості, необхідної для сбалансірова-ня рахунків кожного з банків.
При клірингової системі банки проводять совмест-ні підрахунки найчастіше в кінці дня. Кожен банкдолжен буде подивитися, скільки йому должнивкладчікі у всіх інших банках, і підрахувати раз-ніцу між сумою грошей, отриманої ним від вклад-чиков всіх інших банків, і тією сумою, которуюего вкладники сплатили в ці банки. Окончательниерасчети між банками здійснюються або в зо-лоті, або у вимогах на це золото. І в нашідні в найбільш великих містах функціоніруютсістеми клірингу, за яких банки наприкінці дняподводят підсумки взаємних розрахунків і погашають віз-нікшего між ними протягом дня борги.
Сучасна система платежів являегся чрезви-чайно розвиненою. При необхідності розрахунки междудвумя банками можуть бути зроблені всього за неяк-до хвилин за допомогою системи телеграфного связі.Телеграфний переклад - це платіжне порученіемежду якими двома банками, послане телеграм-мій, яке буде оплачено негайно через си-стему операцій FeA Швидкість і ефективність дан- ної платіжної системи є важливими факто-рами в здійсненні торгівлі між містами, регіо-нів і штатами. У цьому сенсі эффективноефункционирование системи розрахунків через банкіявляется фактором, який сприяє зростанню еконо-чеський ефективності і продуктивності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Комерційні банки і сістемаплатежей "
 1. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 2. 15. Міжрегіональні курси валют
  Давайте спочатку припустимо, що існує один вид грошей. Тоді відносно купівельної спроможності грошей в різних місцях дійсно все, що затверджується щодо товарних цін. Кінцева ціна на бавовну в Ліверпулі не може перевищувати кінцеву ціну в Х'юстоні, штат Техас, більше, ніж на величину транспортних витрат. Як тільки ціна в Ліверпулі підвищиться, торговці стануть направляти
 3. 17. Вторинні засоби обміну
  Використання грошей не усуває відмінностей у реалізованості негрошових товарів. У грошовій економіці існує значна різниця між товарність грошей і реалізованих товарів. Однак зберігається різниця й між представниками останньої групи. Деяким з них легше без затримок знайти покупця, готового заплатити максимальну ціну, відповідну станом ринку. Іншим це зробити
 4. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 5. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  Ми виходимо з припущення, що в процесі дефляції вся сума, на яку зменшується пропозиція грошей (у широкому сенсі), вилучається з позичкового ринку. Тоді це впливає на позиковий ринок і валову ринкову процентну ставку на самому початку процесу, коли ціни на товари та послуги ще не змінилися під впливом змін, що відбуваються в грошовому відношенні. Ми можемо, наприклад, виходити
 6. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом , досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 8. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 9. Рекомендована література
  / / - Книги - / / 1. Шевчук Д.А. Іпотека: просто про складне. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008 . 2. Шевчук Д.А. Квартира в кредит без проблем. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 3. Шевчук Д.А. Кредити фізичним особам. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 4. Шевчук Д. А. Купівля будинку та земельної ділянки: крок за кроком. - М.: АСТ: Астрель, 2008. 5. Шевчук Д.А. Автокредит: технології одержання. - М.:
 10. Глава 21
  Я відмінно усвідомлюю, що всі ці узагальнення виробляють не надто значне враження. З узагальненнями майже завжди так. Мабуть, краще показати все це на прикладі. Я розповім про те, як мені одного разу вдалося підняти ціну на тридцять пунктів, накопичивши при цьому тільки сім тисяч акцій і розкрутивши ринок, здатний поглинути майже будь-яке їх кількість. Це були акції компанії «Імперіал стіл». За ними
© 2014-2022  epi.cc.ua