Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Комерційні банки і денежнаямасса

(Ml)
Сьогодні в Сполучених Штатах гроші визначаються-ються як загальновизнаний засіб платежу, кото-рої може без будь-яких обмежень вико-тися для проведення розрахунків. Це означає, що спомощью грошей ми можемо в будь-який час сплатити
Вікно 26-1. Готівкові гроші в США
Гроші США включають монети і банкноти, випускає-мі федеральними резервними банками. Табл. 260-1 по-показувала частку монет і різних видів банкнот в общейстоімості випущених грошей. Розглядаючи таблицю, не-необхідно виділити два моменти. По-перше, більше поло-вини всіх готівки випускається у вигляді банкнотстоімостью 50 дол і вище. По-друге, готівкові денеж-ні авуари становлять у середньому близько 800 дол на людино. Насправді лише незначна частьлюдей володіє такою великою сумою грошей. Але якщо етотак, то куди ж тоді діваються всі інші гроші? 15
Точної відповіді, ймовірно, не знає ніхто, проте ча-стичного це може бути пояснено тим, що определенноеколічество національної валюти США знаходиться за гра -ницей, а якась її частина використовується на терріторііСоедіненних Штатів, але для здійснення незаконнихоперацій. І хоча немає достовірних даних про те, яка кількість національної валюти США находітсяза кордоном, кожен, хто мав можливість подорожей-вать, знає, що і іноземні банки, і валютні спеку-лянти на чорному ринку використовують в своїх операціяхкрупние доларові купюри. Точно так само не існуе даних про суму готівки, що використовуються в неле-гальних угодах на території Сполучених Штатів.
Разом з тим очевидно, що використання налічнихденег в значній мірі пов'язано саме з здійснювала-тичних незаконних угод. Банкноти, які вже до-статочно зношені, пошкоджені або викликають підозр-ня, зазвичай здаються в регіональний Федеральний ре-резервний банк, де, таким чином, є устойчівийпріток і відтік банкнот. Облік отримання та храненіяетіх банкнот ведеться з розбивкою по їх номіналах. Так, наприклад, федеральні резервні банки в Лос-Анджей-
15 В результаті дослідження, проведеного Fed в 1984 г, було обнаруже-но, що в Сполучених Штатах середні грошові авуари, пріходяща-еся на одного людини, складають реально лише близько 100 дол
ліс, Майамі і Джексонвіллі мають значно більшевисоку, ніж у середньому по країні, оборотність бан-Кнот великого гідності. Це показано в табл. 260-2.
Наявність у грошовому обороті значної частки ку-пюр високої гідності в Лос-Анджелесі та Флорідеявляется результатом використання цих купюр в неза-кінних угодах, і особливо в торгівлі наркотиками.
Попит на банкноти великого номіналу наблюдаетсятакже в районах, де проживають вихідці з країн Ла-тінской Америки, економіка яких страждає від висо-ких темпів інфляції. Люди, які приїжджають з етіхстран, воліють тримати свої заощадження в долла-рах, а не в місцевій валюті їхньої країни, так як інфляціяуменьшает реальну вартість національних валютвследствіе швидкого зростання цін.
При порівнянні табл. 260-1 і 260-2 обнаружіваетсянекая дивна річ. Ми бачимо, що навіть під Флорідедоля банкнот достоїнством 50 дол і вище, регулярносдаваемих в Федеральні резервні банки, знаходитьсяна більш низькому рівні, ніж їх частка в загальному об'емевипущенних в США готівки. Чому? Так про-виходить тому, що великі банкноти іспользуютсягораздо рідше, ніж банкноти дрібного номіналу, а значить, вони і зношуються не так швидко, і набагато рідше зда-ються у Федеральну резервну систему.
Інша загадка пов'язана з появою в табл. 260-1банкнот гідністю 500 дол і вище. Банкноти піді-бних номіналів випускалися тільки до другого міровойвойни, і після цього їх випуск більше ніколи не здійснювався. Зазначені в таблиці банкноти представля-ють собою залишки тих ранніх випусків. Пізніше випускбанкнот великого номіналу був припинений, щоб за-важко здійснення незаконних операцій. А недавнобилі внесено пропозиції щодо вилучення з обращеніяпо тієї ж причини і 100-доларових банкнот.
Факт використання доларових банкнот за пределаміСША або при здійсненні незаконних операцій ча-
ТАБЛИЦЯ 260-1. Структура готівки в США, 1984 р. (у% від загальної вартості випущених грошей)
Монети 1-5 дол 10 дол 20 дол 50 дол Готівкові деньгі100 дол 500 дол і вище на душу населення, дол 8,1 5,3 6,6 28,3 11,5 40,0 ОД 776 Джерело Statistical Abstract of the US, 1986, Tables 2 and 851.
ТАБЛИЦЯ 260-2. Структура грошових знаків, які надходять в Федеральні резервні банки дляподтвержденія їх автентичності (у% від загальної суми доларів, 1979 р.)
Майамі і Джексонвілл
Лос-Анджелес
Всі інші офіси
10 дол і вище 50 дол і вище 10 дол і вище 50 дол і вище 10 дол і вище 50 дол і вище
19,5 31,8 21,2 20,0 30,5 16,3
Джерело Ralph C Kimball, «Trends in the Use of Currency», New England Economic Review, September / October 1981, Table 3.
Стично пояснює, чому дані свідчать про те, що середній розмір готівки авуарів на одного жітеляСоедіненних Штатів дорівнює 800 дол
Ми починаємо по-приймати це, коли читаємо в газетах, що хтось був аре-
Стовал з валізою, набитим 100-доларовими банкно-тами і 6 тоннами марихуани, або коли дізнаємося, чтокто-то вимагає оплати за свій товар чи послуги налич-ними, що дозволить йому ухилитися від сплати податків.

Будь-яку суму кому завгодно. Подібне определеніеоставляет осторонь, наприклад, кошти срочнихдепозітов, проти яких власники не можетбить виписаний чек і отримати які він можетлішь після того, як заздалегідь повідомить банк. Етоопределеніе виключає і акції взаємних фондовденежного ринку (пізніше ми розглянемо їх болееобстоятельно), чек на які може бути випісантолько у разі, якщо його сума перевищує визна-ленний мінімум, наприклад 250 дол
Базове визначення грошей, яке техніческісоответствует грошового агрегату Ml, фокусіруетнаше увагу на досить вузькому діапазоні ак-тивів, що включає готівкові гроші, чекові депо-зити (визначення яких стає ясним ізсамих їх назви) і дорожні чеки. Ці основ-ні компоненти грошової маси в США представ-лени в табл. 26-5.
Готівкові гроші випускаються правітельствомСША і включають монети (номіналом в 1 цент, 25 центів, 5 центів, 10 центів, 50 центів і ювілей-ні монети вартістю 1 дол) і різні відибанкнот. Монети випускаються Казначейством США, а всі види паперових грошей - Федеральної резерв-ної системою. У світлі визначень, зроблених наміранее, у Сполучених Штатах гроші є сім-воліческімі, або декретними, грошима. За исключе-ням того факту, що вони повсюдно прінімаютсяпрі розрахунках за товари, послуги, а також при уплатедолгов або податків, ці гроші не володіють будь-якої реальної цінністю. Всі інші компонен-ти грошової маси в США (Ml) являють собою різного роду зобов'язання. Це можуть бути обов'яз-зательства банків або інших фінансових посеред-ков, що приймають на свої рахунки депозити населення, або ж зобов'язання компаній, що продають до-рожніх чеки. Таким чином, ми отримуємо слідую-щее визначення агрегату грошової маси Ml:
ТАБЛИЦЯ 26-5. Кількість грошей в обігу в США: Ml (в млрд. дол, грудень 1986 р.)
Компоненти Сума Гроші (паперові гроші і монети) Чекові депозітиДорожние чеки 183,5
540,6
6,4 Всього=Ml 730,4 Цсточтас. Federal Reserve Bulletin, March 1987, Table 1.21.
Гроші (Ml)=готівкові гроші поза банками + + чекові депозити + + дорожні чеки (3)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 5. Комерційні банки і денежнаямасса "
 1. 3. Fed і кількість грошей в обігу
  комерційнихбанків (на основі табл. 26-2). Ці рахунки являютсявесьма спрощеними, оскільки в них не включенисредства Казначейства США і золото. Кольором виокрем-лени статті, що утворюють у сукупності денежнуюмассу. 10 Часом така позика забезпечується простий форвардної угодою, приякої банк-позичальник передає Fed урядові облігації, ви-що виконують роль застави або гарантії за позикою. Однак
 2. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  комерційного та цивільного законодавства, що змушує кожного індивіда або фірму виконувати всі свої зобов'язання в повній відповідності з умовами договору. Якщо банки будуть збережені в якості привілейованих установ, діяльність яких регулюється спеціальним законодавством, то в розпорядженні держави залишаться інструменти, які воно зможе використовувати у фіскальних цілях.
 3. 15. Міжрегіональні курси валют
  комерційними звичаями фондової біржі. Дилери цього особливого ринку швидше за інших людей передбачають майбутні зміни. Отже, цінова структура ринку іноземних валют відображає нове грошове ставлення раніше, ніж ціни багатьох товарів і послуг. Як тільки внутрішня інфляція починає впливати на ціни деяких товарів, в будь-якому випадку задовго до того, як вона охопить більшу частину
 4. 17. Вторинні засоби обміну
  комерційні банки були не в змозі виплатити ці кошти без допомоги Національного банку. Вони позичили їх підприємствам здебільшого підприємствам країн, які шляхом валютного контролю заблокували їхні рахунки. Єдиний вихід запозичення в Національному банку. Тільки так вони могли зберегти свою платоспроможність. Але вкладники, які отримали свої вклади, негайно зажадали б від
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  комерційної хроніки були праві, вибравши більш 100 років тому як показника ділових коливань обсяги виробництва цих галузей, а також будівництва. Вони помилялися тільки відносно перенакоплення. Зрозуміло, бум також впливає на галузі, що виробляють споживчі товари. Вони також більше інвестують і розширюють свої виробничі можливості. Однак не завжди нові
 6. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  комерційних банків. Технічно це була кредитна експансія; по суті це був сурогат випуску доларів. Ще складніші методи застосовувалися в інших країнах. Наприклад, німецький рейх під час другої світової війни продавав облігації населенню. Рейхсбанк фінансував їх придбання, видаючи велику частину коштів, необхідних покупцям, у вигляді позик під заставу цих же самих облігацій. Чи не
 7. Коментарі
  комерційне, 202; ліцензування і, 346, 621-622; про законне платіжному засобі, 732, 734-737; прибутку і, 699сн.; прорабочее, 294-296, 697-701, 705-707; трудове, 298-299, 344, 698, 705-707; хлібні закони, 80; Дивіться також Авторське право; Закони; Патенти Заробітна плата: валовий та чистий, 561 -563; дискусія про купівельну спроможність, 284-285; залізний закон, 23сн., 564, 699; історичне
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  комерційна іпотека); - кредит на купівлю обладнання; - кредит на покриття касових розривів; - кредитна линяючи; - факторинг; - лізинг; - ломбардне кредитування бізнесу; - банківські гарантії. - Інвестиції в підприємства РФ (в т. ч. вкладення в нові фірми (до року) в Москві). Звернення до кредитних брокерів, які мають досвід штатної роботи в
 9. 4.6. Додаткова інформація
  комерційну частини. Технічна частина тендерної документації являє собою: - опис і загальну інформацію про предмет і об'єкті торгів. У ній вказуються місце розташування і призначення об'єкта, його основні техніко-економічні дані, наявність зовнішньої інфраструктури, місцевих будівельних матеріалів, під'їзних доріг, а також терміни будівництва; - інформацію про проведення і
 10. Рекомендована література
  комерційної діяльності в мережі Internet. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2002. 3. Самохіна Є.А., Таранов Д.О., Шевчук В.А., Шевчук Д.А. Рішення задач фінансової математики методами програмування. - М: «Известия вищих навчальних закладів. Геодезія та аерофотозйомка », спеціальний випуск, 2002. 4. Шевчук Д.А. Економіко - правові
© 2014-2022  epi.cc.ua