Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

70. Які висновки випливають з теорії раціональних очікувань?


Теорія раціональних очікувань - це теорія, що розглядає реакцію учасників економічної діяльності на зміни кон'юнктури, на заходи економічної політики. На відміну від адаптивних раціональні очікування спираються не тільки на досвід минулого, а й на прогнозування, оцінку майбутніх подій.
Прихильники цієї теорії виходять з того, що «економічні суб'єкти» не схильні пасивно очікувати змін економічного курсу. Спираючись на широку інформацію, вони передбачають ймовірні наслідки грошово-кредитної та фінансово-бюджетної політики; приймають раціональні рішення, здатні врівноважити дії державних структур. Підприємці і населення не просто екстраполюють процеси і тенденції, а прагнуть осягнути істота і логіку тих, хто здійснює регулювання економіки.
Прихильники теорії раціональних очікувань дотримуються поглядів, багато в чому схожих з концепцією монетаристів. Втручання держави в економічне життя вважають неприйнятним не тільки в довгостроковому, а й у короткостроковому плані. На їх думку, великі фірми розташовують достатньо повною інформацією і швидко реагують на прийняті «зверху» рішення. Фірми здатні не тільки прогнозувати «економічну погоду», а й передбачити ймовірні дії правлячих кіл. Грошова «підкачка» попиту призводить не до зростання виробництва, а до інфляційного сплеску цін.
Як і М. Фрідмен, Роберт Лукас (один з провідних теоретиків «раціональний очікувань», лауреат Нобелівської премії, 1995 р.) і його прихильники виходять з того, що ринкова економіка сама здатна відновлювати порушену рівновагу . Ціни досить гнучкі і рухливі. Їх коливання відбуваються на рівні фірм. На макрорівні ціни вирівнюються. Втручання держави лише порушує процес ринкового саморегулювання.
Щоб забезпечити адекватну реакцію економічних агентів до змін економічної політики, необхідно, щоб вони були заздалегідь повідомлені про ці зміни і довіряли прогнозам та оцінкам державних структур.
Проблема обліку «раціональних очікувань» - це проблема дієвості економічної політики, її здатність впливати на хід економічних подій.
Література
Агапова Т., Серьогіна С. Концепція раціональних очікувань і ефективність макроекономічної політики / / Російський економічний журнал. 1996. - № 10.
Автономов В. «Ринкове поведінку»: раціональність і етичні аспекти / / МЕіМО. 1997. № 12.
Менкmю Н. Г. Макроекономіка. - М /: Изд-во МГУ, 1994. - Гол. 11,15.
Розмаинский І.В. «Конвенциальная теорія очікувань»: виклик теорії раціональних очікувань / / Вісник Санкт-Петербурзького державного університету. Сер. 5. Економіка. 1996. Вип. 2 (№ 12).
Рузавин Г. Самоорганізація та організація економіки та пошук нової парадигми економічної науки / / Питання економіки. 1993. № 11.
Стігліц Дж.Ю. Економіка державного сектора. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - Гол. 28.
Шверн Р. Теорія раціонального вибору: універсальне засіб чи економічний імперіалізм? / / Питання економіки. 1997. № 7.
Ерроу К. Інформація та економічна поведінка / / Питання економіки. 1996. № 5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 70. Які висновки випливають з теорії раціональних очікувань? "
 1. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  Людина є головним фактором виробництва в будь-якій економічній системі, виступаючи в той же час і основною метою виробництва. В процесі своєї доцільної діяльності, яка визначається як праця, людина створює споживчі цінності у вигляді товарів і послуг. В інноваційній економіці провідна роль належить праці не взагалі, а розумової трудової діяльності, підсумком якої є
 2. 1. Процес утворення ціни
  У випадковому акті товарообміну, коли люди, зазвичай не вдаються до торгівлі з іншими людьми, обмінюють товари, зазвичай не продаються, мінове ставлення визначається в широких межах. Каталлактики наука про мінових відносинах і цінах не може визначити, в якій точці цього інтервалу встановиться конкретне співвідношення. Щодо подібних обмінів можна стверджувати те, що вони здійсненні лише в
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 5. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  " Повстання "неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці" друге дихання ". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 6. 2. З ІСТОРІЇ методологічного ДИСКУСІЙ: ВІД СПОРІВ про предмет і завдання ДО ПРОБЛЕМИ критерій істини ТЕОРІЇ
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 7. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Ринкова економіка, незважаючи на високий ступінь саморегулируемости, передбачає цілеспрямоване зовнішній вплив на механізм власного функціонування з боку всіх суб'єктів ринкових економічних взаємовідносин, якими можуть виступати окремий індивід, підприємство і держава (в особі різних державних організацій). У свою чергу, цілеспрямований вплив взагалі і
 8. 2.3. Принцип альтернативності вибору
  Питання до розгляду 1. Сутність принципу альтернативності вибору. 2. Поняття «витрати втрачених можливостей», «альтернативні витрати», «альтернативна вартість». 3. Модель виробничих можливостей економіки. 4. Ефективність за Парето. 5. Альтернативність економічних цілей і способів їх реалізації. Основні поняття і категорії: альтернатива, витрати втрачених
 9. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. agens (agentis) -
 10. Додаток 1 Напрями та школи економічної думки
  Неокласична школа - провідний напрямок в сучасній західній, насамперед, англо-американської економічної науці. Неокласики займаються багатоаспектним аналізом регульованої ринкової економіки, використовуючи в якості одного з головних інструментів економічні моделі. У першу чергу їх цікавлять проблеми ціноутворення, взаємодії попиту і пропозиції на різних ринках. Своє
© 2014-2022  epi.cc.ua