Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

ЄС як найбільш зріла інтеграційне угруповання


Офіційно до 1 листопада 1993 ведуча інтеграційне угруповання західноєвропейських країн називалася Європейські співтовариства, так як вона з'явилася після злиття в 1967 р. органів трьох раніше самостійних регіональних організацій:
- Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС); Паризький договір про створення ЄОВС набув чинності в 1951 р.;
- Європейського економічного співтовариства (ЄЕС); Римський договір про створення ЄЕС укладений в 1957 р., набув чинності в 1958р.;
- Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) ; договір набув чинності з 1958 р.
Важливою віхою в розвитку ЄС з'явився набув чинності з 1 липня 1987 Єдиний європейський акт, схвалений і ратифікований всіма членами Співтовариства. Цим актом внесені і юридично закріплені глибокі зміни в договори про утворення ЄС.
По-перше, діяльність ЄС в галузі економічної інтеграції з'єднувалася з європейським політичним співробітництвом у єдиний процес. Було передбачено створення Європейського союзу, який повинен був забезпечити не тільки високий ступінь економічного, валютно-фінансового, гуманітарного співробітництва країн-учасниць, а й узгодження зовнішньої політики та забезпечення безпеки. Реалізація Єдиного європейського акта призведе до того, що Європейський союз буде мати структуру федеративного типу.
Bo-друге, в Єдиному європейському акті було поставлено завдання завершення створення в рамках ЄС єдиного внутрішнього ринку як простору без внутрішніх кордонів, в якому забезпечується вільний рух товарів, капіталів, послуг і цивільних осіб, що й було досягнуто.
Для реалізації ідеї єдиного ринку Комісія ЄС розробила приблизно 300 програм щодо усунення перешкод у торгово-економічному обміні між країнами - членами ЄС. До середини 90-х рр.. ці перепони були в основному усунені.
У 1991 і 1992 рр.. були підписані договори про формування економічного і валютного союзу (Маастрихтські угоди). З 1 листопада 1993 р., після вступу в силу Маастрихтських угод, офіційна назва цього угруповання - Європейський союз.
Розвиток інтеграції в рамках ЄС пройшло ряд етапів, що характеризуються як її поглибленням, переходом від нижчих форм (зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок) до вищих (економічний і валютний союз), так і збільшенням числа учасників.
З 1 січня 1995 в ЄС, як повноправні члени, входять 15 країн: Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція, Фінляндія, Швеція.
В даний час в ЄС завершилося створення єдиного ринку, системи міждержавного управління, і країни оформили економічний, валютний і політичний союз.
Існування економічного союзу передбачає, що Рада міністрів ЄС розробляє основні напрями економічної політики ЄС і контролює відповідність їм економічного розвитку кожної країни-члена.
Політичний союз спрямований на проведення єдиної зовнішньої політики, зокрема в галузі безпеки, і вироблення спільних підходів у рамках внутрішнього законодавства: цивільного і кримінального.
Валютний союз означає проведення єдиної грошово-кредитної політики в рамках ЄС і функціонування загальної для всіх країн валюти.
З цією метою згідно Маастрихтським угодам були визначені і реалізуються терміни введення єдиної валюти-євро:
- 1997 Країни - члени ЄС намагаються дотримати норми, необхідні для введення на їх території євро: дефіцит бюджету - менше 3% ВВП, інфляція - не більше ніж на 1,5 процентного пункту перевищує показники трьох країн з найменшою інфляцією з числа кандидатів на введення євро;
- початок 1998 м. Визначаються країни, які виконали вимоги і можуть увійти у валютний союз;
- 1 січня 1999 Країни остаточно прив'язують курси своїх валют до євро. Починає працювати Центральний банк ЄС;
- 1999-2002 рр.. Банки та інші фінансові інститути переходять на користування безготівковим євро;
- 1 січня 2002 З'являються банкноти євро, національні валюти продовжують ходіння;
- 1 липня 2002 Старі валюти припиняють своє існування.
З 1 січня 1999 р. євро функціонує як розрахункова одиниця. Однак у валютний союз 1 січня 1999 р. увійшли не всі члени ЄС. Поза зоною євро залишилися Великобританія, Греція, Данія і Швеція. За підсумками 1998 р. Греція не відповідала «маастрихтським критеріям» за величиною державного боргу (107,7% до ВВП) та темпами інфляції (4,5%). Великобританія відклала свій вступ як мінімум до 2002 р., не бажаючи розлучатися з власною валютою до чергових парламентських виборів. Швеція і Данія - проти скорочення соціальних витрат держави, що передбачається в рамках ЄС.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЄС як найбільш зріла інтеграційне угруповання "
 1. Економічна інтеграція та інтернаціоналізація
  якою-небудь країною; Tw - питома вага країни-партнера в міжнародній зовнішній торгівлі. 2. Взаємного переваги. Являє собою середню величину з показників уподобання першим партнером другого і навпаки. Важливість товарних потоків неможливо порівняти, використовуючи показники, розраховані на одну країну. Усунути вказаний недолік можна, визначаючи коефіцієнт на дві країни
 2. Гармонізація податкових систем
  інтеграційних угрупованнях діє тенденція до зближення (гармонізації) податкових систем входять до них країн. Найбільш активна вона в ЄС, де намічається створення в перспективі загальних ставок оподаткування корпорацій, усунуто подвійне оподаткування прибутку компаній країн - членів ЄС, які отримують доходи в інших країнах Союзу. Тепер прибутку, перекладні дочірньою компанією материнської, або не
 3. Етапи розвитку світової економіки
  найбільш розвинених країн він став часом переходу в еру постіндустріалізації, для багатьох відсталих країн - часом активного подолання свого економічного відставання (Китай і нові індустріальні країни), для колишніх соціалістичних країн - часом повернення в лоно ринкової економіки, для всіх країн - періодом лібералізації внутрішньої і зовнішньої господарської життя і її
 4. 3. Головні інтеграційні угруповання світу
  найбільш чітко інтеграційні процеси проявилися в Західній Європі, де в другій половині XX століття складалося єдине господарське простір цілого регіону, в рамках якого формувалися загальні умови відтворення і створювався механізм його регулювання. Тут інтеграція досягла найбільш зрілих
 5. Перспективи СНД
  як відбувалося становлення власної державності, у правлячих кіл країн - членів СНД зменшувалися побоювання, що інтеграція може спричинити за собою підрив суверенітету. Можливості збільшення надходжень у твердій валюті за рахунок подальшої переорієнтації паливно-сировинного експорту на ринки третіх країн виявилися поступово вичерпаними. Потенціал же розширення експорту готових виробів
 6. Глосарій
  як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги Акції - цінні папери, що засвідчують володіння паєм в капіталі акціонерного товариства і що дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду Акціонерне товариство (АТ) - господарське
 7. § 3. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  яким чином виробничі фактори - капітал і робоча сила набувають інтернаціонального характеру і як нові організаційно-економічні відносини об'єднують господарську діяльність різних країн. Міграція капіталу та робочої сили. Однією з форм економічних відносин у всесвітньому господарстві є міжнародна міграція капіталу - приміщення за кордоном коштів, що приносять дохід
 8. Вплив регіональної інтеграції на світовий господарство
  як сировину відіграє важливу роль в економіці багатьох з них, досягаючи 80% експорту окремих країн і будучи основним джерелом їхніх валютних надходжень. Асоціації створювалися з метою протистояння потужним ТНК, які проводили політику низьких цін на сировину. Право на їх освіту було підтверджено резолюціями Генеральної Асамблеї ООН. Подібну роль грають вільні економічні зони,
 9. Типи і форми регіональної економічної інтеграції
  будь-які зобов'язання щодо погодження чи уніфікації національних економічних політик. Інтеграційні процеси викликають гострі протиріччя об'єднуються країн у питаннях допустимих меж обмеження економічного і політичного суверенітетів, що відображає перш за все занепокоєння правлячих угруповань капіталу за своє становище на внутрішньому ринку. У промислово розвинених країнах
 10. 4. Виробництво
  як кажуть, роздає свої багатства безоплатно, а за працю повинна бути виплачена його негативна корисність. Працюючи і долаючи негативну корисність праці, людина приносить у світ щось, що раніше не існувало. У цьому сенсі праця був названий творчим. Це також помилково. Здатність людини до роботи така ж даність Всесвіту, як і початкові і невід'ємні можливості землі
© 2014-2022  epi.cc.ua