Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Етапи розвитку світової економіки


Світове господарство склалося на рубежі XIX-XX ст. Після цього воно зазнало значних змін, пройшовши через ряд етапів (періодів).
Період з початку Першої світової війни до початку 50-х рр. . характеризується згортанням світогосподарських зв'язків (в ході двох світових воєн, революцій і громадянських воєн, економічної кризи 30-х рр..) у поєднанні з частковим відновленням цих зв'язків в 20-і рр.. і після Другої світової війни. У результаті обсяг світової торгівлі вийшов на рівень 1913 р. тільки через сорок років, а обсяг руху факторів виробництва - ще пізніше, якщо судити по міжнародному руху капіталу. Так, в 1913 р. обсяг експорту товарів з Російської імперії становив трохи більше 1 млрд.
дол і з США - 2,6 млрд. дол, в 1928 р. - 0,7 млрд. дол з СРСР і 5,8 млрд. дол з США, в 1938 р. - відповідно менше 0 , 3 і 3,1 млрд. дол і лише наприкінці 40-х рр.. експорт СРСР перевищив 1 млрд. дол, а США - 12 млрд. дол З урахуванням знецінення долара за цей час в 2,2 рази відновлення експорту в обох країнах відбулося фактично в 50-і рр..
Період 50-70-х рр.. був часом, коли виникали інтеграційні угруповання (ЄС, РЕВ), бурхливо йшов процес транснаціоналізації і на цій основі активно рухалися між країнами знання (технологія), підприємницькі здібності і підприємницький капітал, відновився світовий ринок позичкового капіталу, на свою особливу роль у світовому господарстві стали претендувати соціалістичні і країни, що розвиваються.

Період 80-90-х рр. . характеризується насамперед тим, що для найбільш розвинених країн він став часом переходу в еру постіндустріалізації, для багатьох відсталих країн - часом активного подолання свого економічного відставання (Китай і нові індустріальні країни), для колишніх соціалістичних країн - часом повернення в лоно ринкової економіки, для всіх країн - періодом лібералізації внутрішньої і зовнішньої господарської життя і її глобалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Етапи розвитку світової економіки"
 1. Рекомендована література
  етапи створення організації / / Фінансова газета, 41 (825) / 2007. 31. Д. Шевчук. Банківські операції з векселями / / Фінансова газета, 47 (831) / 2007, 48 (832) / 2007. 32. Д. Шевчук. Етапи іпотечної угоди / / Фінансова газета, 50 (834) / 2007. 33. Д. Шевчук. Іпотека - вимоги до документів, заставі, позичальникові / / Колегія, 5/2007. 34. Д. Шевчук. Оформлення кредитів фіз. особам для
 2. ВИРІВНЮВАННЯ ЦІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В глобальній економіці із зсувом ТЕХНОЛОГІЇ В СТОРОНУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  етапи виробничих процесів у країнах першого світу, а некваліфіковані етапи - у країнах третього світу. Тепер багаті країни не можуть вже автоматично забезпечувати більш високі заробітки своїм некваліфікованим робітникам просто шляхом використання великих капіталів, більш дешевої сировини або кращих технологій, ніж у більш бідних сусідів. Розглянемо Східну Європу. Через годину
 3. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в
 4. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  етапи в розвитку людського суспільства. 1 К-Маркс. Капітал, т . I, стор 8. 93 Значить, найбільша заслуга Маркса полягає в тому, що він створив вчення про суспільно-економічних форма-ціях. Але для того щоб характеризувати окремі гро-но-економічні формації, потрібно було мати уявлення про виробничі відносини. У свою чергу, щоб рас-крити природу
 5. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції
  етапи. Фактори, що визначають інтеграційні процеси Економічна інтеграція має у своїй основі ряд об'єктивних чинників, серед яких найважливіше місце займають: - глобалізація господарського життя; - поглиблення міжнародного поділу праці (див. гл. 33); - загальносвітова за своїм характером науково-технічна революція; - підвищення відкритості національних економік. Всі ці фактори
 6. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  етапи розвитку країни в роки Великої Оте-чественной війни. Основні напрями і тенденції відновлення. Суперечності методів управління. Господарсько-політична концепція народно-господарських планів 50-60 рр.. НТП і роль СРСР у світовому виробництві до 1970 Структурні зміни в економіці. Роль РЕВ в економічному раз-вітіі країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості
 7. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні наслідки Великих географічних відкритому-тий. 7. Структура економіки і форми господарювання в Росії у дру-рій половині XVII століття.
 8. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  розвиток товарно-грошових відносин привело до формування промислового попиту на готові вироби та това-ри; * значна концентрація капіталу в приватних руках (до 1750 - дохід з державної ренти сягав лише 3%); * завершеність аграрної революції, що сприяла формуванню ринку робочої сили і концентрації земельних угідь; * зміни в агрокультурі (трипілля замінено
 9. 7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
  розвитку про-промислово і залізничних компаній, створити національну кре-дітно корпорацію і Федеральне фермерське бюро (капітал в 3,5 млрд. дол) для закупівлі сільгосппродуктів і підтримки рівня цін. Однак пом'якшити кризу не вдалося. З 1932 г . після перемоги Ф. Рузвель-та на виборах починається здійснення великомасштабних реформ, що одержали назву "Нового курсу Рузвельта". Його
 10. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  етапи розвитку світової валютної системи. Міжнародна (регіональна) валютна система Для нормального функціонування світового господарства, зокрема, розвитку зовнішньої торгівлі товарами і послугами, експорту та імпорту капіталу, науково-технічного обміну, розвитку туризму необхідно постійно розвивати міжнародні валютні відносини, вдосконалювати міжнародну валютну систему . До її
© 2014-2022  epi.cc.ua