Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Надлишок для виробників


Існує також надлишок з боку про-позиції, який треба виміряти. Фірми отримують з-лішек для виробників по кожній продаваемойімі одиниці товару за ціною, що перевищує пре-слушні витрати виробництва даної одиниці.
7 Цей надлишок не обов'язково весь виступає у формі прибутку. Есліпроізводітелі вина орендують землю, то орендна плата за неї, вероят-но, збільшується, коли попит на вино різко зростає. Загалом случаечасть надлишку для виробників прийме форму економічної ренти (яка обговорюється в гл. 16), одержуваної постачальниками специализиро-ванних видів витрат.
На рис 10-5 показано, як обчислити ізлішекдля виробників.
Крива пропозиції показуючи-ет граничні витрати виробництва кожної оди-Ниці випуску Це мінімальна ціна, за которойпроізводітелі були б готові продати цю одиницюпродукції. Але якщо фактична ціна дорівнює P0, тог-так надлишок для виробників буде дорівнює площа-ді затіненій фігури на рис 10-5. Процедура уста-лення величини надлишку для виробників вточності аналогічна тій, що використовувалася в слу-чаї надлишку для споживачів на рис 10-4. Вироб-водії готові продати першу одиницю по MC1, але вони можуть продати її за вищою ціною P0.Следовательно, вони отримують надлишок, рівний пло-щади затіненій частині смуги, позначеної А.
Друга одиниця може бути проведена за MC2; при продажній ціні в розмірі P0 це дає величи-ну надлишку для виробників, рівну площі, позначеної В. Загальна величина надлишку для про-изводителей складається з усієї площі затінений-ної області, розташованої вище кривої MC ініже лінії заданої ціни .
Про Надлишок для виробників равняетсясуммарной величиною перевищення ціни надпредельнимі витратами виробництва. Онізмеряется площею фігури, заключенноймежду кривої пропозиції та горізонтальнойлініей, відповідної значенню риночнойцени.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Надлишок для виробників "
 1. Ефективність конкурентної рівноваги
  Тепер покажемо, що в стані рівноваги на з-вершенно конкурентному ринку сума надлишку дляпотребітелей і надлишку для виробників мак-мально Ми зводимо воєдино результати аналізаріс 10-4 і 10-5. Розглянемо рівновагу в точці E на рис 10-6.Предположім, що замість рівноважного випуску Q0, випуск склав тільки Q1. Скільки виграло биобщество за рахунок розширення випуску до Q2? Мивіделі
 2. Резюме
  1 г 1. Економісти користуються досить специфічним визна-діленням ефективності. Ситуація є ефек-тивної по Парето, коли нікому не можна зробити лучшебез того, щоб комусь іншому не стало гірше 2. Концепція ефективності за Парето є обмеженим в силу того, що вона не може бути викорис-зована для порівняння багатьох реальних жізненнихсітуацій, в яких політичні заходи
 3. 12. Індивід і ринок
  Прийнято метафорично говорити про автоматичні і анонімних силах, що приводять у дію механізм ринку. Використовуючи подібні метафори, люди готові знехтувати тим, що єдиними рушійними силами, які керують ринком і визначенням цін, є навмисні дії людей. Автоматизму не існує; є тільки люди, свідомо і осмислено прагнуть до обраним цілям. Не існує
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 6. Кругообіг продукту, витрат і доходів
  Виявлення найбільш типових рис поведінки економічних агентів (агрегування агентів) і найбільш істотних закономірностей функціонування економічних ринків (агрегування ринків) дозволяє агрегувати макроекономічні взаємозв'язки, тобто дослідити закономірності поведінки макроекономічних агентів на макроекономічних ринках. Це робиться за допомогою побудови схеми кругообігу
 7. 2. Теорія витрат виробництва
  Згідно з уявленнями австрійської школи, єдиним фактором, що визначає пропорції обміну товарів, і відповідно ціну, є їх гранична корисність. Звідси випливав логічний висновок, що продуктивні (капітальні) блага цінності не мають, так як прямо не задовольняють людські потреби, тобто не володіють безпосередньою корисністю. Але цілком очевидно, що в
 8. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  А.Маршалл (1842-1924), англієць, засновник кембріджської школи в політичній економії, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40 -х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла
 9. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  1. Рента як дохід із землі. Земельна рента - це дохід від фактора «земля», пропозиція якого на ринку невідповідно. Вона розраховується як надлишок виручки над витратами підприємця. Фактор «земля» може належати власникові, який сам веде бізнес, або використовуватися тимчасово, на позиковій основі. Ця відмінність фіксується в понятті «орендна плата ». Вона більше земельної ренти на
 10. Любителі класичної музики переконують Конгрес встановити верхню межу ціни в розмірі $ 40 за квиток. Скільки тепер биле-тов
  Любителі класичної музики переконують Конгрес встановити верхню межу ціни в розмірі $ 40 за квиток. Скільки тепер биле-тов продається на ринку? Збільшилася або зменшилася кількість відвідувачів концертів класичної музики? 9. Припустимо, що крива спрсч бути представлена рівністю i QD - обсяг попиту, a P - це ложения піци може бути i ством 0s=P - 1, де 0s - про:
© 2014-2022  epi.cc.ua