Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Витрати монопольної влади


Чи становить собою монопольна влада реаль-ную проблему для Сполучених Штатів? Насколь-ко великі ті витрати, які несе суспільство отмонопольной влади? Сума оцінок площ треу-Гольник, подібних трикутнику ABC на рис 14-1, по всіх ринках звичайно дає величину втрат, пов'язаних з існуванням монополій, в розмірі ме-неї 1% ВНП. По-перше, чому оцінки подобноюрода настільки низькі? І по-друге, чи означають етіоценкі, що монополія не являє собою серйозних-езной проблеми для Сполучених Штатів і чтонецелесообразно витрачати гроші на дотримання ан-тітрестовскіх законів і економічне регулирова-ня?
На перше питання відповісти просто. Относітельнонізкіе оцінки величини втрат від монополії від-ражают той факт, що лише деякі фірми при-водять у звітах про свою діяльність дуже високіенорми віддачі. Оскільки у звітах фірм дані определьних витратах відсутні, оцінки соціальних втрат від монополії зазвичай основиваютсяна припущенні про те, що довгострокові пре-слушні витрати постійні, як на рис 14-1, ісовпадают з середніми витратами, а середні з-тримки розраховуються на основі даних бухгал-терской звітності. При даному предположенііоценкі витрат від монополії будуть рассчіти-тися тільки по тим фірмам, у яких ціна про-дукції перевищує величину середніх витрат (включаючи можливість отримання нормальних при-бувальщин). На рис. 14-1 величина витрат від монополії буде висока тільки у випадку великої величини ни відрізка AC, равною Рм - LAC. Таким чином, ми отримаємо високі оцінки витрат суспільства отмонополіі тільки в тому випадку, якщо существуетбольшая різниця між ціною і величиною середовищ-них витрат, або, що те ж саме, у разі висо-ких норм прибутку. Однак лише деякі фірми
і галузі показують у своїх звітах винятково але високі норми прибутку.

Друге питання - про те, чи означають нізкіеоценкі витрат від монополії, свідетельствующіео наявності відносно невеликих відмінностей у від-парних значеннях норми віддачі, що проблема мо-монополій надто незначна, щоб іспитиватьбеспокойство з її приводу. Ствердну ответневерен з двох причин. Перша полягає втом, що витрати від монополії можуть бути низькі-ми саме в силу існування антітрестовскіхзаконов та економічного регулювання, препят-ствующих отримання та використання фірмамімонопольной влади. Уявіть собі, наприклад, тецени, які могли б призначити монопольнийпроізводітель телефонних апаратів або нерегулі-ється місцева телефонна компанія. Друга при-чину полягає в тому, що чотири види витрат, пов'язаних з існуванням монополії, що не находятотраженія у відмінностях звітних значень норм від-дачі, а ці витрати можуть мати существенноезначеніе.
По-перше, монополія може не прагнути мі-німізіровать свої витрати так, як це делаютдругіе фірми. У відсутність загрози конкуренціімонополіі можуть вести легке життя. Наприклад, керуючі вищого рівня можуть розташовуватися в «плюшевих» офісах в будівлях, спроектірованнихлучшімі архітекторами, і літати першим классомілі на належать корпорації літаках. Онімогут наймати більше службовців, ніж необхідно, тому що їм подобається мати мною подчіненних.Все ці витрати трактуються як витрати, хоча насамом справі їх слід відносити на рахунок прибутків.
По-друге, фірми можуть непродуктивно рас-трачівать ресурси (з точки зору суспільства, а не цих власної) у спробі досягнення або защітиуже досягнутих монопольного становища. У цьомувипадку фірми можуть нести витрати, пов'язані слоббірованіем або веденням судових справ в целяхохрани своїх патентів або захисту від докучає-щих їм конкурентів.
Вони можуть тримати надлишкову-ні потужності, даючи тим самим зрозуміти любомупотенціальному конкуренту, що чинна фір-ма здатна почати війну цін у разі його проникнення в галузь. Витрати такою роду також за-ніжает оголошуються у звітах норми прибутку.
По-третє, деякі стверджують, що монополіясоздает надмірну концентрацію політичноївлади. У початковий період введення в дію ан-тітрестовскіх законів президент Теодор Рузвельтвел судову справу проти гігантської компанії «Но-терен Сек'юрітіз», що належала Дж. П. Моргу-ну. Морган відреагував на це, звернувшись до пре-зиденту Сполучених Штатів зі словами: «Якщо ми
зробили щось не так, то надішліть свою людину кмоему людині, і вони зможуть це залагодити» 2. Очевид-но, Морган відчував себе рівним президенту. Мно-Гії вважають, що така влада несумісна з реаль-ної демократією.
І нарешті, використання монопольної властіможет приводити до несправедливого перерозподілу лению доходу. На рис. 14-1 прямоугольнікомРМРССА представлена величина монопольної при-чи, що виникає внаслідок обмеження випуска.Ее величина перевищує величину нормального дохо-так на капітал, вже відбитого кривої LAQ Етаізбиточная прибуток являє собою безвозмез-дную передачу доходу від споживачів на користь вла-ділків фірм або самих фірм - перерозподілу ня доходу, що отримало назву приватно взімаемогоналога (податку, що стягується приватними фірмами). Та-кого роду передачі можуть бути чи не бути злом; акціонери, які їх одержують, можуть бути богатимірасістамі або вдовами, будинками для сиріт або пенсійного фондами робітників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " витрати монопольної влади "
 1. 6. Монопольні ціни
  витрати граничного оператора складають s + t. Місцеві заводи в змозі продати весь свій сукупний випуск за ціною s + t. Дія мита створює стимул місцевим виробникам розширити виробництво р з рівня b до рівня трохи нижче a. Але якщо b більше а, то картина змінюється. Якщо ми припустимо, що b велике настільки, що навіть при ціні s внутрішнє споживання менше нього і надлишок може
 2. 9. Вплив монопольних цін на споживання
  витрати виробництва і тим самим збільшує кількість капіталу та праці, які можна використовувати для додаткового виробництва. Однак не потрібен ніякий картель, щоб усунути завод, що має високі витрати. Конкуренція на вільному ринку досягає цього результату без всякої монополії і монопольних цін. Навпаки, часто метою заохочувальною державою картелизации є саме
 3. 15. Химера неринкових цін
  витрати були б реальністю, тобто величиною, що не залежить від особистих суб'єктивних оцінок, і об'єктивно помітними і вимірними, то незацікавлений арбітр міг би визначити їх значення і тим самим правильну ціну. Немає необхідності поширюватися на тему безглуздості цієї ідеї. Витрати суть феномен визначення цінності. Витрати являють собою цінність, приписувану найціннішому
 4. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  витратами, які його не обтяжують. Його поведінка буде відхилятися від лінії, якої воно було б, якби закони краще відповідали економічним цілям приватної власності. Власник буде братися за певні проекти тільки тому, що закони звільняють його від відповідальності за частину понесених витрат, і утримуватися від інших проектів просто тому, що закони не
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  витрати виробництва до такого ступеня, що вони стають доступні за низькими цінами. Той факт, що оточуючі мене люди, як і я, бажають придбати туфлі, робить для мене процес їх отримання не більше важким, а більш легкою справою. Причиною підвищення ціни туфель є те, що природа не забезпечила більш рясний запас шкіри та іншого необхідного сировини, а також те, що хтось повинен
 6. Коментарі
  витрати по їх зберіганню, аналогічно витратам зберігання бездіяльних запасів товару (його знамените пропозицію про гроші, "оплачених марочним собором", яке отримало благословення І. Фішера!). Академічна наука охрестила Гезелла і його послідовників "грошовими маніяками", але Кейнс у своїй "Загальній теорії" його реабілітував. Геккель Ернст (Haeckel, Ernest) (1834-1919) - німецький біолог,
 7. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  витратам (тобто досягається конкурентна рівновага). В умовах дуополії фірми конкурують, знижуючи ціну і збільшуючи обсяг випуску. Ця ситуація описана рівновагою Бертрана. Рівновага Штакел'берга описує ДУОПОЛІЯ з нерівним розподілом ринкової влади між фірмами, так що одна з них веде себе як лідер, а інша здійснює стратегію пристосування. Рівновага Курно досягається
 8. 3. Антимонопольне регулювання
  витрати при будь-якому обсязі виробництва вище середніх сукупних витрат). У силу того що на монополістичному ринку Р> МС (як правило), має місце неефективність в розподілі ресурсів. Діяльність монополій посилює диференціацію доходів, чревата соціальними конфліктами. У силу всього перерахованого в розвинених країнах існує антимонопольне регулювання економіки. Як відомо, в
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  витратам, а не за ринковою вартістю, завищеною порівняно з факторними витратами на величину непрямих податків. Таким чином, він являє собою чистий «зароблений дохід суспільства». Цим і визначається значення НД як макроекономічного показника результатів національного виробництва та його широке застосування в теоретичному аналізі. Слід зазначити, що проблемі національного
 10. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  витрати втрачених можливостей безпосереднього організатора виробництва). Це чиста неокласична модель. Шумпетер додає, що в ній відсутня не тільки прибуток, але і відсоток, так як (оскільки ми маємо процес постійного господарського кругообігу) немає підстав робити різницю між нинішнім доходом і майбутнім. Але внесок Шумпетера в економічну теорію полягає саме в тому,
© 2014-2022  epi.cc.ua