Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Буйчік. Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття, 2007 - перейти до змісту підручника

3.2 Характеристика найбільших об'єднань приватного монополістичного капіталу


В Італії, як і в інших промислово розвинених капіталістичних країнах, найбільш впливовою і активною економічною силою є частномонополістічеський об'єднання. Їхнє становище в національній економіці, в системі державно-монополістичного капіталізму, а також їх внутрішня організація характеризуються рядом своєрідних рис.
За післявоєнні роки італійські монополії, користуючись сприятливою кон'юнктурою, довгий час зберігалася в країні, істотно зміцнили свою економічну і фінансову міць, свої позиції на світовому ринку і увійшли до числа найбільших монополій світу. Якщо за абсолютними показниками своєї економічної і фінансової сили італійські монополії, за винятком Montedison і FIAT, ще не могли рівнятися з найбільш потужними монополіями світу, то за відносними показниками своєї могутності й впливу, якими вони розташовували в своїх країнах, італійські монополії значно перевершували багато з наймогутніших монополій світу. Це пояснюється досить помітним невідповідністю між ще не дуже високим ступенем капіталістичної зрілості всієї італійської економіки і тієї величезної економічної та фінансової міццю, яка була сконцентрована в декількох приватних монополіях, панівних на ринку. В Італії, в якій концентрація і централізація виробництва і капіталу в цілому по країні перебувала на значно нижчому рівні, ніж в інших промислово розвинених країнах, сильно розвинулися монополії існували і діяли в умовах, коли основна маса компаній мала обмежені розміри, несумірні з масштабами монополій . Їх економічна могутність і вплив у країні фактично було значно більше того, яким розташовували в своїх країнах найпотужніші монополії світу.
Інша особливість положення приватних монополій в Італії полягала в тому, що приватні монополії діяли на італійському ринку не безроздільно, а в стані постійної економічної та політичної боротьби проти потужних державних підприємств та їх об'єднань. Ця обставина надавало особливу напруженість положенню на італійському ринку і змушувало приватні монополії проявляти у своїх діях крайню обачність і обережність.
Важливою особливістю становища приватних монополій в Італії була їх порівняно невелика чисельність і найтісніший зв'язок між ними по лінії взаємного володіння цінними паперами, особистої унії їх господарів, організаційної, політичної та ідеологічної згуртованості. Вже на початку 1950-х рр.. в Італії залишилося тільки 12 дійсно сильних і впливових приватних монополій. Протягом 1960-х рр.. їх число ще більш скоротилося внаслідок інтенсивного процесу злиття і поглинання компаній. На початку 1970-х рр.. сили частномонополістічеського капіталу згрупувалися навколо трьох концернів: Montedison, FIAT і Pirelli. Інші приватні монополії якщо не втратили своєї фактичної самостійності, то займають підлегле становище. При цьому на відміну від інших великих промислово розвинених капіталістичних країн в Італії існував єдиний, досить згуртований фронт приватних монополій без чітко вираженого поділу на регіональні блоки.
Деякий своєрідність було властиво й внутрішньої організації італійських приватних монополій. В Італії переважала організація, при якій всередині монополістичних об'єднань трести поєднувалися з концернами. Наприклад, в рамках потужної фінансової групи IFI-FIAT діє концерн FIAT, об'єднуючий за допомогою системи акціонерних участей величезне число компаній, що діють в самих різних галузях. На чолі ж цього концерну стоїть трест FIAT, підприємства якого втратили свою виробничу, комерційну, фінансову та юридичну самостійність. У багатьох розвинених капіталістичних країнах головними підприємствами монополістичних об'єднань дуже часто були великі банки, що служили основним знаряддям панування економічного балансування. В Італії ж такий принцип побудови монополістичних об'єднань, який до економічної кризи 1929-1933 рр.. був абсолютно переважаючим, в наступні роки повністю вичерпав себе. Тут на чолі всіх монополістичних об'єднань встали холдинги, що служили опорними базами. Холдинги Montedison, FIAT, Italcementi, SNIA-Viscose були «змішаними», тобто тримали акції інших компаній, контролюючи і направляючи їх діяльність, але одночасно з цим володіли виробничими підприємствами і безпосередньо займалися виробничою діяльністю в одній або декількох галузях. Холдинги Pirelli, Bastogi, IFI, Centrale обмежували свої функції лише проведенням операцій з цінними паперами залежних і незалежних компаній.
Італійські монополії IFI-FIAT, Pirelli, Italcementi, Olivetti носили сімейний характер, Montedison і Bastogi ж - «публічний» характер. Одні з них - по перевазі національні монополії, Pirelli і Olivetti носили міжнародний характер. Кожна італійська монополія, взята окремо, характеризувалася своєю особливою сферою діяльності, своєрідними виробничими, фінансовими та іншими зв'язками всередині монополістичного об'єднання, а також з іншими італійськими монополіями.
Montedison - найпотужніша частномонополістічеський група Італії, яка відносилася до числа найбільших монополій світу. За розмірами обороту Montedison займає друге після IRI місце серед італійських монополістичних об'єднань і четверте місце серед монополістичних об'єднань світу, діючих по перевазі в хімічній промисловості та суміжних галузях. У загальному обсязі виробництва хімічних продуктів в Італії і у всій Західній Європі на групу Montedison доводилося в 1971 р. відповідно 56% і 8,6% виробництва етилену, 63% і 9,8% сірчаної кислоти, 80,4% і 11,3 % аміаку, 72,3% і 11% проміжних продуктів для вироблення синтетичних матеріалів, 52,8% і 9,5% пластмас, 50% і 9,3% синтетичних волокон, 21,8% і 3,5% виробництва целюлозних волокон .
Montedison виник в 1965 р. внаслідок злиття двох найбільших концернів Італії - Montecatini і Edison. Компанія Montecatini виникла в 1884 р. як невелике гірничодобувне підприємство з акціонерним капіталом всього 2 млн. лір. Її посилення йшло через підпорядкування і поглинання численних підприємств, що діяли в гірничодобувній і хімічній промисловості. Під час економічної кризи 1929-1933 рр.. вона опинилася на краю банкрутства і отримала допомогу від держави. З того часу державний холдинг IRI тримав досить великий пакет акцій Montecatini (близько 7%). У середині 1950-х рр.. компанія Montecatini контролювала 90% національного виробництва хімічних продуктів. У 1964 р. Montecatini об'єднала деякі свої нафтохімічні компанії з компаніями Shell-Italiana. У результаті цього виник потужний нафтохімічний комплекс Monteshell з капіталом 150 млрд. лір, порівну поділений між Montecatini і Shell. У 1964 р. в Montecatini влилася потужна група SADE, яка, внаслідок націоналізації 1962 позбулася всіх своїх електроенергетичних підприємств. У результаті цього акціонерний капітал компанії Montecatini збільшився з 180 до 257 млрд. лір, а на актив балансу цього товариства була записана сума викупних і процентних виплат, належних з ENEL.
Компанія порівняно благополучно пережила економічну кризу 1929-1933 рр.., А також період післявоєнних економічних труднощів. У післявоєнні роки міць і вплив Edison швидко росли. У 1955 р. акціонерний капітал компанії сягнув уже 160 млрд. лір. Вона перетворилася на найпотужніший у фінансовому відношенні частномонополістічеський холдинг країни, що очолює групу з 80 компаній. У результаті націоналізації 1962 концерн Edison позбувся всіх своїх електроенергетичних підприємств, за які ENEL повинен був виплатити йому 277 млрд. лір. Він переніс свої капітали і свою діяльність в хімічну промисловість, в якій він незабаром зайняв важливі позиції. У березні 1965 концерни Montecatini і Edison злилися, утворивши супермонополії Montedison, яка відразу ж стала на шлях експансії. На початку 1966 Montedison, скупивши 60% акцій, поглинув найбільшу торгову компанію Італії Standa, що володіла в країні 125 великими універсальними магазинами і супермаркетами. Інші 30% акцій компанії захопив холдинг IFI, що знаходиться у власності родини Аньель - господарів FIAT. У тому ж році Montedison досяг угоди з Shell про купівлю його 50%-вої частки участі (87,5 млрд. лір) у капіталі Monteshell. Весь цей величезний нафтохімічний комплекс у вигляді окремої компанії Montesud Petrochimica увійшов до складу групи Montedison. Концерн прибрав до рук багато інших компаній, що діяли в різних галузях, Vitadello, Santa Cristina, Balle Susa, Rosie, Titanus, істотно розширивши сферу своєї діяльності в італійській економіці.
У наступні роки Montedison був вкинуто в круговорот подій, що призвів до глибокої зміни внутрішньої структури цього концерну і його місця та значення в системі фінансового капіталу Італії. Цей концерн підпав під контроль державних об'єднань ENI та IRI, хоча і зберіг свій статус приватного об'єднання. Montedison встановив контроль над потужними частномонополістічеський групами Bastogi і SNIA-Viscose і великим числом компаній самих різних галузей. Ці великі фінансові операції перетворили, як говорилося в попередній подглаве, концерн Montedison в потужний монополістичний союз, корпорацію американського типу і поставили його в центр всієї системи фінансового капіталу Італії.
З цим концерном було тісно пов'язано кілька інших частномонополістічеський груп, що утворили разом з ним потужний монополістичний союз, обширний конгломерат підприємств. Групи Bastogi і SNIA-Viscose, перебуваючи у фінансовій залежності від Montedison, в організаційному відношенні зберігали свою номінальну самостійність.
Bastogi була найстарішою і дуже впливовою монополістичної групою Італії. В її чолі стояв фінансовий холдинг Societa per le Strade Ferrate Meridianali, що носив ще назву Bastogi по імені його засновника. Ця компанія була створена в 1862 р. для будівництва та експлуатації залізниць на півдні Італії. Бурхливий розвиток залізничного будівництва в 1970-90 рр.. минулого століття сприяло швидкому посилення суспільства. Наприкінці XIX в. Bastogi була однією з найсильніших у фінансовому відношенні і впливових компаній Італії, вузловим центром всієї фінансової системи країни. Після викупу в 1906 р. італійським державою залізниць, що належать Bastogi, це суспільство перетворилося на держательскую компанію, що займається операціями з цінними паперами компаній, що діють в самих різних галузях економіки. За короткий термін компанія придбала значну участь в акціонерному капіталі величезного числа товариств. Найбільш тісні зв'язки Bastogi зав'язала з електроенергетичними компаніями, багато з яких підпали під її контроль. Але і в самих потужних електроенергетичних компаніях - Edison, SADE, SME, SIP, Selt-Valdarno - Bastogi володіла великими пакетами акцій. Акціонерний капітал компанії збільшився з 340,5 млн. лір в 1937 р. до 510,7 млн. лір в 1939 р. У післявоєнні роки фінансова допомога компанії продовжувала зростати: її акціонерний капітал з 4,3 млрд. лір в 1948 р. збільшився до 10,3 млрд. лір в 1950 р., 45 млрд. лір в 1960 р. і 62 млрд. лір в 1971 р. У 1990 р. капітал вже майже подвоївся.
У результаті націоналізації в 1962 р. Bastogi втратила свою участь в електроенергетичній промисловості і розгорнула діяльність в інших галузях. Проте втрата дуже прибуткових електроенергетичних підприємств негативно позначилася на діяльності концерну. Ця обставина привела господарів Bastogi до договору з керівниками Montedison. Вони виробили і провели фінансову операцію зі злиття компаній Bastogi і двох її дочірніх товариств з великої фінансової компанією Italia з групи Montedison, яка привела одночасно до значного фінансового зміцненню Bastogi і до підпорядкування його групі Montedison. В результаті цієї операції, що закінчилася у вересні 1971 р., виник Grande Bastogi з акціонерним капіталом 127 млрд.
лір. В даний час група Bastogi, діючи спільно з концерном Montedison, розвиває свою діяльність по перевазі у фінансовій області. Вона набуває, тримає і перепродує, акції та облігації компаній, що діють в самих різних областях.
Інша частномонополістічеський група - SNIA-Viscose була однією з найбільших виробників штучного і синтетичного волокна в Західній Європі. За розміром обороту на 1970 цей концерн займав десяте місце серед італійських монополістичних груп. На його підприємствах цього року було зайнято 43 тис. робітників і службовців. Вони виробили в Італії 160 млн. кг штучного і синтетичного волокна, що становило близько 40% його національного виробництва. Підприємства більш ніж 60 компаній, що входили до групи, були тісно інтегровані між собою, охоплюючи всі операції процесу виробництва кінцевої продукції - різні види волокон, пряжі і тканин, швейні вироби, - а також її збут. У групу входили також компанії, які розробляли і виготовляли обладнання, будували підприємства, що виробляли хімічну волокно. Протягом останніх 30 років XX в. концерн будував велика кількість підприємств в різних країнах.
Головним суспільством цієї групи є акціонерне товариство SNIA-Viscose, яке було створено в 1917 р. як італо-американська судноплавна компанія (SNIA), але потім переорієнтувалося на виробництво штучних волокон. Незабаром компанія придбала монопольні позиції в цій галузі. У післявоєнні роки, акціонерний капітал SNIA-Viscose неухильно збільшувався, досягнувши в 1969 р. 64,1 млрд. лір (проти 16,8 млрд. лір в 1949 р.), поділених між 50 тис. акціонерів. Тісний і розгалужений монополістичний союз Montedison-Bastogi-SNIA-Viscose представляв собою найбільш потужну угруповання фінансового капіталу і найсильнішу промислову корпорацію сучасної Італії, яка визначає обличчя важливих галузей економіки.
  Іншим найбільшим частномонополістічеський об'єднанням Італії був концерн FIAT, який належав до числа найбільших автомобільних монополій світу. За розміром обороту на 1990 рік FIAT займав третє місце після IRI і Montedison, а за кількістю зайнятих осіб друге після IRI місце серед італійських монополій. У 1990 р. на підприємствах цього концерну було вироблено 2,7 млн. автомашин - четверте місце в світі після трьох американських автомобільних гігантів. Це становило приблизно 6% світового виробництва автомашин, 16% їх виробництва в Західній Європі і 85% національного виробництва. Концерн був складовою частиною більш широкого частномонополістічеського об'єднання IFI-FIAT, очолюваного чистим фінансовим холдингом Istituto Finanziario Industreale (IFI). У 1971 р. акціонерний капітал IFI становив 36 млрд. лір, а всі активи - 143 млрд. лір. З цих активів 137 млрд. лір становило акціонерне участь в інших компаніях, насамперед у компаніях групи IFI-FIAT. За даними 30 червня 1990 р., IFI тримав 30% звичайних акцій і 20% привілейованих акцій FIAT. Курсова вартість цього пакета акцій досягала 71 млрд. лір.
  FIAT, що складався більш ніж з 100 компаній, поширив свою діяльність на значне число галузей. У виробництві автомобілів FIAT був представлений, перш за все, туринським заводом FIAT-Marafiori, що належали самої компанії FIAT, який випускала легкові автомобілі. У цій галузі діяли також такі компанії концерну FIAT, як OM і SPA, що випускали вантажівки та трактори, Auto-Bianchi, Manietti Marelli, Industria Vernici Italiana, Borletti і багато інших, більш дрібні. У виробництві двигунів різних типів були зайняті заводи Grandi Motori, що належали безпосередньо компанії FIAT, а також деякі компанії концерну. В авіаційній промисловості діяли такі великі заводи, також належали безпосередньо компанії FIAT, як Motori Avio, Officine Del Saigone, Velivole.
  Значне число компаній цього концерну діяло в області автотранспорту та судноплавства. Концерн розташовував компаніями, що діяли в металургійній промисловості, у виробництві залізничного та трамвайного рухомого складу, в промисловому будівництві, а також кількома великими фінансовими компаніями. Концерн володів торговими та рекламними підприємствами та готелями, великої газетою Stampa, що проводила погляди і політику FIAT. Більшість підприємств FIAT розташовувалося в Турині та його передмістях. Їх діяльність - це основа всієї економічної та суспільного життя цього міста. Поширюючи її на різні галузі машинобудування, FIAT водночас вважав італійську автомобільну промисловість своєю вотчиною і застосовував усі можливі засоби, здатні придушити свого конкурента, щоб потім поглинути його або витіснити з ринку. У передвоєнні роки FIAT прибрав до рук компанію OM, що випускала вантажівки. Наприкінці сорокових років така ж доля спіткала компанії SPA (Societa piemontese automobile) і Auto-Bianchi. Компанія Pirelli italiana, яка тримала половину акцій Auto-Bianchi, поступилася концерну свою частку участі в цій компанії. На початку 1969 черга дійшла до компанії Lancia, яка перебувала під Міланом. Ця досить велика автомобільна компанія, що контролювала частномонополістічеський групою Italcementi, випускала порівняно невелике число автомобілів класу «люкс» (у 1968 р. - 37 тис.), що конкурували з деякими типами легкових автомобілів марки FIAT. Водночас FIAT контролював цементну компанію Marchine, яка була конкурентом для Itacementi. У січні 1969 Аньель і Карло Пезенті, президент і фактичний господар Italcementi, домовилися про обмін цими двома компаніями: Marchine перейшла під контроль Italcementi, а Lancia - під контроль FIAT. У результаті ці два концерну розмежує-вали сфери своєї діяльності. Відтепер Lancia, увійшовши до складу концерну FIAT, випускала нові моделі легкового автомобіля. Після підпорядкування Lancia на італійському ринку залишилася тільки одна більш-менш велика автомобільна компанія, що протистоїть концерну. Це міланська Alfa-Romeo, що контролювала державою через IRI-Finmeccanica, яка була другою після FIAT за величиною і значенням автомобільною компанією Італії. FIAT ж був не в змозі підім'яти під себе цю компанію, яка спиралася на фінансову і економічну міць всієї групи IRI. Однак він в 1967-1968 рр.. вперто намагався перешкодити розширенню та посиленню компанії Alfa-Rameo, ре-шівшей створити на півдні Італії, під Неаполем, велику дочірню компанію Alfa-Sud з метою випуску автомашин. Проте зусилля FIAT не увінчалися успіхом. У вересні 1967 р. італійський уряд затвердив проект створення Alfa-Sud. Тоді FIAT приступив до будівництва в цьому ж районі свого автомобільного заводу FIAT-Sud. Крім зазначених обставин швидкому посилення FIAT сприяли деякі виробничі особливості цього концерну. FIAT випускає в основному легкові автомобілі. Вантажні ж машини становлять тільки 12% у загальному числі випускаються ним автомашин. Інакше кажучи, FIAT виробляє переважно предмети споживання тривалого користування, на які італійська і світовий ринок пред'являє великий попит. Потім випускаються FIAT легкові автомашини в своїй переважній більшості відносяться до класу малолітражних і мікролітражних автомобілів, які в силу їх відносної дешевизни, зручності експлуатації користуються особливо великим попитом на ринку. FIAT підтримує попит на свої машини ще й тим, що дуже часто і широко модифікує свої основні моделі, швидко вносячи в їх конструкцію, в форму кузова все нове, що з'являється в техніці світового автомобілебудування і у швидко мінливих автомобільних модах.
  У результаті всіх зазначених обставин концерн, займаючи монопольні позиції на італійському автомобільному ринку, до середини 1960-х рр.. завоював досить широкі позиції на європейському та світовому ринку. Враховуючи дедалі більшу тиск американських автомобільних гігантів General Motors, Ford і Chrysler, а також всі обострившуюся конкурентну боротьбу між західноєвропейськими автомобільними компаніями, FIAT зробив ряд заходів, покликаних закріпити його позиції на європейському автомобільному ринку. FIAT висунув ідею створення європейської автомобільної корпорації на зразок американської General Motors. На початку жовтня 1968 р. в пресі з'явилося повідомлення про те, що між FIAT і французької Citroen досягнуто угоду про технічне, фінансове і торговельне співробітництво, покликаному «посилити конкурентні позиції двох компаній». Оскільки вони, взяті разом, контролювали 34% збуту автомобілів у рамках «Спільного ринку», це повідомлення викликало тривогу в промислових колах Західної Європи. За початкового варіанта угоди французька фінансова група Michelin, контролююча Citroen, поступалася FIAT 49% акцій цієї компанії, залишаючи собі 51% акцій. Такий поділ акціонерного капіталу Citroen, взяте разом з великою технічної та економічної допомогою з боку FIAT, перетворювало цю французьку компанію по суті справи в дочірнє товариство туринського концерну, повністю залежне від нього. Тому французьке уряд наклав вето на таку угоду між FIAT і Citroen. Чи не заперечуючи в принципі проти співпраці між цими двома компаніями, воно обмежило 15% участь FIAT в ак-ціонерного капіталі Citroen.
  Відповідно з цією умовою французького уряду був вироблений другий варіант угоди FIAT-Citroen, яке було затверджено урядами обох країн. Цим варіантом угоди частка участі Citroen в капіталі FIAT була визначена в 10%, а частка участі FIAT в капіталі Citroen - в 15%. Був створений паритетний комітет з представників обох компаній, покликаний здійснювати співробітництво, координувати технічну, фінансову та торговельну діяльність обох концернів. Була передбачена розробка спільними силами нових моделей легкових автомобілів, спільне використання збутових мереж тієї й іншої компанії в обох країнах.
  Pirelli також була однією з найбільш сильних у фінансовому відношенні монополістичних груп Італії, що мали міжнародний характер. Компанія була створена в Мілані в 1872 р. з акціонерним капіталом усього 25 тис. лір з числом зайнятих 45 осіб для виробництва електропроводів. Швидке посилення компанії було пов'язано з бурхливим розвитком в країні електроенергетичної промисловості, яка пред'явила великий попит на її продукцію. З часом компанія Pirelli, створивши як в Італії, так і за кордоном значне число дочірніх товариств, стала на чолі потужного концерну. В даний час основна сфера діяльності групи Pirelli - виробництво електропроводів і кабелів (38% вартості її продукції), автомобільних покришок (35%), різних гумових та пластмасових виробів головним чином для електротехнічної промисловості (27%). В Італії концерн Pirelli займає в даних галузях монопольне становище. На західноєвропейському та світовому капіталістичному ринку концерн наприкінці XX в. займав наступні позиції: у виробництві електропроводів, контролюючи 20% західноєвропейського та 5% світового ринку, - в одному ряду з англійською BECC; у виробництві автопокришок ця група, контролюючи 10% західноєвропейського ринку, 4% світового ринку, в Європі йшов слідом за французької Michelin , що контролювала 25% західноєвропейського ринку, і англійської Danlop (15%), випереджаючи західнонімецьку Continental, що контролювала 7,5% західноєвропейського ринку.
  Сила і вплив групи Pirelli визначалися не тільки великими виробничими потужностями її підприємств, але також дуже широкими фінансовими зв'язками, що виходили далеко за межі Італії. Фінансовий холдинг Pirelli, а також безпосередньо сім'я Pirelli володіли великими пакетами акцій в таких монопо-лістіческіх групах Італії, як Centrale, Bastogi, Italcementi, а також Montedison. Група Pirelli була центром зосередження і керівним початком широкої угруповання фінансового капіталу Італії. Однак найбільш яскравою особливістю групи Pirelli був її міжнародний характер. Він чітко проявлявся в організаційній і фінансовій структурі групи Pirelli, а також у територіальному розміщенні її виробничої діяльності.
 З 82 підприємств концерну Pirelli з числом зайнятих 68,3 тис. і 31 підприємство з кількістю зайнятих 33 тис. перебували в 12 різних країнах світу. На ці іноземні підприємства припадала майже половина продукції цього концерну.
  Трьома керівними та організують центрами групи Pirelli, навколо яких акумулювалася вся її виробнича і фінансова діяльність, служили три провідні компанії. Pirelli Italiana здійснював контроль і оперативне керівництво компаніями і філіями групи, що діяли в Італії та країнах ЄС. На 51 підприємстві, що належав Pirelli Italiana і його дочірнім товариствам, в 1968 р. було зайнято 37 тис. робітників і службовців. На них припадало близько 60% обороту всього концерну Pirelli. Він перебував в Базелі холдинг Pirelli Internacional здійснював контроль і керівництво компаніями групи Pirelli, що діяли за межами ЄС. Ці компанії володіли 39 підприємствами, на яких в 1968 р. було зайнято 29 тис. робітників і службовців. Вони давали близько 40% обороту всієї групи Pirelli.
  Аккомандітное суспільство Pirelli, яке послужило первинним ядром, навколо якого сформувалася група Pirelli, в 1956 р. було перетворено у фінансовий холдинг, який передав контроль і оперативне керівництво промисловими компаніями групи двом іншим провідним товариствам групи. У даний час Pirelli займається тільки операціями з цінними паперами компаній, що входять і не входять до групи Pirelli. Через цей холдинг концерн Pirelli здійснює зв'язок з іншими монополістичними об'єднаннями. Окремі ланки і підрозділи були концерну Pirelli пов'язані між собою тісними фінансовими узами. Холдинг Pirelli & К ° тримав 7% акцій Pirelli Italiana і 18% акцій Pirelli Internacional. Зі свого боку Pirelli Internacional володів 60% капіталу всіх залежних від нього компаній, що знаходилися за межами ЄС (за даними на 1990 р.), і 12% капіталу Pirelli italiana. Водночас Pirelli italiana володіла всім капіталом залежних від нього компаній, що діяли в країнах ЄС, у тому числі в Італії, і 40% капіталу компаній, підлеглих Pirelli Internacional.
  Що стосується участі в капіталі Pirelli з боку, то тут на першому місці стояла група Centrale, яка володіла великими пакетами акцій, як через головне суспільство, так і через Invest. Група Montedison тримала 2,6% акцій Pirelli. У капіталі Pirelli брали участь також групи Italcementi і Bastogi. У березні 1970 р. господарі групи Pirelli і англійської групи Dunlop домовилися про злиття цих двох груп в єдине монополістичне об'єднання, яке в кінці століття мало 180 тис. робітників і службовців, зайнятих у багатьох країнах. Кожна з об'єдналися груп, зберігаючи в рамках цього міжнародного об'єднання певну автономію, володіла від 40 до 49% капіталу іншої групи.
  Centrale була сильною і впливовою фінансовою групою Італії. Головне підприємство групи - акціонерне товариство Centrale, створене в 1925 р. в Мілані для розвитку мережі підприємств суспільної корисності в центральній Італії. Ще перед другою світовою війною діяльність Centrale вийшла за межі електроенергетичної промисловості і телефонного зв'язку, а також за межі центральної Італії. Вона підпорядкувала своєму контролю велике число компаній, що діють в різних галузях промисловості та економіки, ставши головним підприємством монополістичної групи національного значення. У 1957 р. італійська держава, взявши під свій контроль телефонну мережу країни, викупило у Centrale більшу частину акцій телефонних компаній групи, які перейшли під контроль державного холдингу IRI. З цією операцією компанія змінила свій статус, ставши фінансовим холдингом, який займався придбанням та володінням акцій і облігацій інших підприємств. Для розгортання діяльності в цьому напрямку Centrale створила такі великі інвестиційні трести, як Sifir, Invest, Cofina, які розгорнули інтенсивну діяльність з придбання пакетів акцій італійських компаній.
  Націоналізація електроенергетичної промисловості в 1962 р. внесла нові суттєві зміни в структуру групи Centrale. Електроенергетичні підприємства цієї групи, які виробляли переважну частину електроенергії в Центральній Італії і більше 5% її національної вироблення, були вилучені з власності компанії групи Centrale і передані у власність ENEL. Після цієї операції компанія Centrale поглинула всі колишні електроенергетичні суспільства групи. Викуп державою у Cen-trale телефонних та електроенергетичних підприємств не тільки не послабив, але посилив цю групу у фінансовому відношенні, оскільки ці операції проводилися на вигідних для неї умовах. Величезну суму викупних, належних з ENEL Centrale активно використовує зараз для проникнення в інші галузі. Акціонерний капітал компанії збільшився до 100 млрд. лір в 1990 р. Із колективних акціонерів найбільш великі пакети акцій компанії Centrale тримали Banco Ambrosiano, Pirelli & C °, Montedison, Bastogi, Falc. В кінці 1970 р. на компанію припадало фінансів 44%, на електротехнічні - 7,2%, на транспортні та видавничі - 5,4%, на компанії паперової промисловості - 8,2%, на торгові компанії - 5,7%.
  З дочірніх товариств Centrale найбільше значення в італійській економіці мав In-vest, який на 14% належав Centrale. Ця створена в 1952 р. компанія представляла собою інвестиційний трест типу "closed end". Підприємства цього роду займаються тим, що поміщають дрібні заощадження населення в цінні папери (акції та облігації) компаній і банків. Зважаючи на те що Invest з'явився первістком у цій галузі, його діяльність набула бурхливий розвиток, значно підвищити значення групи Centrale у фінансовому та промисловому світі Італії. У 1971 р. у долі групи Centrale відбулися серйозні зміни. Лондонський Humbrous Bank через міланський Banco Privato Italiano придбав контрольний пакет акцій компанії Centrale, встановивши тим самим контроль над всією цією групою. Однак це велике завоювання виявилося недовговічний-ним.
  Italcementi - це монополістична група, що діяла у виробництві будівельних матеріалів, яка придбала значну вагу і вплив в італійській економіці внаслідок активного проникнення в кредитно-банківську сферу і в друк. За розміром обороту група займала 15-е місце серед італійських монополістичних груп і 140-е місце серед найбільших монополій Євразії. Посилення компанії йшло через поглинання і підпорядкування конкуруючих підприємств. До середини 1950-х рр.. Italcementi перетворився на потужний трест, що зайняв панівні позиції в своїй галузі, який швидко збільшував випуск своєї продукції і постійно розширював її номенклатуру. У ці роки на нього припадало вже 35% національного виробництва будівельних матеріалів. Акціонерний капітал компанії з 1952 по 1990 рр.. збільшився у десять разів.
  Компанія Italcementi - це головне суспільство концерну, який носив таку ж назву. Безпосередньо і через створений в 1946 р. дочірній фінансовий холдинг Italobiliare компанія Italcementi контролювала кілька десятків компаній, багато з яких діяли далеко за межами промисловості будівельних матеріалів. На початку 1969 р. в групу Italcementi увійшла велика компанія Marching, Обмінені на автомобільну компанію Lancia, що увійшла до складу концерну FIAT. Самостійно або спільно з Eridania, великої цукрової компанією, і Конфіндустрія група Italcementi контролювала такі відомі в країні газети, як Messagero Veneto в Трієсті, Giornale del Popolo в Бергамо, La Notte в Мілані та Флоренції, Il Resto del Carlino в Болоньї, Giornale d ' Italia в Римі і Corriere Lambardo в Мілані.
  Значно був вплив групи Italcementi в кредитно-банківській і фінансовій сфері. Протягом тривалого часу холдинг Italmobiliare контролював 10 банків середнього розміру. У 1968 р. вісім з цих десяти банків були об'єднані в один великий комерційний банк Istituto Bancario italiano в Мілані. Цей банк, який володіє великою клієнтурою і розгалуженими діловими зв'язками, увійшов до числа найбільших банків Італії.
  Olivetti ж наймолодша монополістична група Італії, що діяла у виробництві конторського та електронного устаткування, яка завдяки своєму винятковому динамізму зайняла дуже міцні позиції на європейському та світовому ринку. За розміром обороту вона займала 10-е місце серед італійських монополістичних об'єднань. Головним підприємством цієї групи було створене в 1932 р. акціонерне товариство, унаследовавшее капітали від однойменного індивідуального підприємства, створеного в 1908 р. Постійне оновлення і розширення виробничого апарату, невпинне вдосконалення методів ведення та організації виробництва, широкий розвиток науково-дослідних і проектних робіт, а також сама сфера діяльності компанії, що опинилася в авангарді технічного прогресу і тому отримала високі темпи розвитку - всі ці обставини, взяті разом, забезпечили компанії більш високий рівень продуктивності праці і незрівнянно більш швидке зростання продукції, ніж в машинобудівній промисловості, взятої в цілому. Наслідок цього спостерігалося швидке зростання економічного і фінансової могутності Olivetti.
  За період 1956-1970 рр.. оборот групи збільшився більш ніж в 20 разів. У 1970 р. в загальній сумі реалізованої продукції (продажу) ручні та електричні друкарські машини становили відповідно 6% і 10,5%, рахункові машини - 31%, обчислювальні машини - 15%, інші машини і пристосування для обробки цифрових даних і документації - близько 40%. Контрольний пакет акцій компанії тримає сім'я Оливетти. До 1964 р. родина Оливетти одноосібно правила компанією і всією групою. Але в тому році вона залучила до складу адміністративної ради представників інших великих компаній і банків, у тому числі іноземних, значно розширивши свої зв'язки в діловому світі. У 1970 р. сім'я Оливетти тримала 30% акцій головного суспільства групи, державний банк IMI - 7,4%, FIAT - 7,2%, інший державний банк - Mediobanca - 5%, Pirelli - 3,3%.
  Компанія Olivetti - головне підприємство концерну, що складався з 48 компаній, що володіли 22 великими підприємствами, з яких десять в Італії і дванадцять - за кордоном. Основні італійські підприємства групи перебували в місті Іврея і його передмістях, а також в Турині і під Неаполем. Іноземні підприємства групи були розкидані в багатьох країнах, у тому числі в США, Великобританії і ФРН. Головне підприємство групи - суспільство Olivetti & C ° безпосередньо контролювало 28 компаній, з яких десять італійських, а решта - іноземні. Концерну був властивий міжнародний, космополітичний характер. Якщо взяти за 100% загальну суму продажів групи в 1980 р., то на Італію припадає 21%, країни ЄС - 14%, інші європейські країни - 24%, США і Канаду - 20%, Латинську Америку - 13%, Азію, Океанію і Африку - 8%. Найбільша частина загальної суми продажів групи припадало на найбільш розвинені країни - США, Канаду і на Західну Європу. Це свідчило про високу конкурентоспроможність цього концерну на світовому ринку, а також про те, що у своєму розвитку він зробив ставку на таке явище, як науково-технічний прогрес.
  У 1965 р. господарі концерну продали американському гігантові General Electric деякі свої італійські підприємства, що розробляли і випускали електронне обладнання для автоматизації виробництва і обробки різних показників. У результаті цієї угоди виникла нова велика компанія Olivetti - General Electric з місцем перебування в Турині і з часткою капіталу 25%.
  Як ми бачимо, приватні монополії утворюють одну категорію монополістичних об'єднань Італії. Інша їх категорія складається з державно-монополістичних груп, які характеризуються рядом специфічних рис. Це державні об'єднання, які відіграють велику роль в економічному житті країни і утворюють особливість організації монополістичного капіталу Італії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.2 Характеристика найбільших об'єднань приватного монополістичного капіталу "
 1. Коментарі
    характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    характеристику лейбористської партії на тому ж II конгресі Комінтерну в 1920 р. В. І. Ленін вказував, що лейбористська партія в ос-новних складається з робочих, але з цього зовсім не випливає, що всяка партія, що складається з робітників, є в той же час і політичної робочої партією. Це залежить від того, чим вона керується, який зміст вкладає в свою діяль-ність і в свою
 3. Глосарій
    характеристики продукції підприємства, які вигідно відрізняють його від конкурентів і забезпечують стійке положення на ринку Конкурентоспроможність фірми - реальна і потенційна здатність фірми виготовляти та реалізовувати товари або надавати послуги, які за ціновими і нецінових (якісним) характеристикам більш привабливі для покупців, ніж товари та послуги інших фірм -
 4. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
    характеристиками і з особливими властивостями, які задовольняють потреби вузького кола споживачів (глибока спеціалізація виробництва). Будучи складовою частиною господарського механізму, конкуренція діє через попит, пропозицію і ціни. У цьому випадку вона відбувається як між виробниками, так і між споживачами (покупцями). У процесі еволюції економічної системи
 5. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
    характеристик продукції. В умовах особливого поділу праці взаємозв'язок відокремлених одна від одної сфер виробництва при їх злитті в сукупний суспільний виробничий організм і за наявності соціально-економічної відособленості виробників супроводжувався купівлею-продажем товарів і носила опосередкований характер, а при одиничному поділі праці результати окремих видів
 6. 1.2. Закономірності перехідної економіки
    характеристики перехідної економіки. Змістом перехідної економіки є не стільки реформування економічної політики і методів господарювання, скільки перетворення системи соціально-економічних відносин. Змінюються практично всі доданки економіки: спосіб розподілу ресурсів і відносини власності, тип відтворення і моделі мотивації, цілі та засоби економічного
 7. 1.2 Характеристика державного сектора
    великих банків, у тому числі найбільший італійський банк Banco di Sconto, який мав найбільші вкладення в промисловості. Деякі з санувати банків були ліквідовані, інші перейшли під контроль держави разом із залежними від них промисловими ком-паніямі. В результаті санирующих заходів цього періоду в Італії склався досить широкий комплекс промислових і банківських
 8. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
    характеристики індивіда, як здоров'я, можливість для розкриття здібностей і особистісних якостей. Крім того, такі головні положення соціальної політики, як соціальна справедливість, соціальний захист і соціальний світ, виступають і як мети соціальної політики, і як носії узагальнюючих соціальних нормативів. Соціальну політику будь-якої держави неможливо розглядати у відриві від його
 9. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
    характеристикам), здатних до праці та зацікавлених в отриманні роботи на умовах найму. Відповідно до теорії граничної корисності, людина припиняє пропонувати свою робочу силу, коли встановлюється рівновага між спадної корисністю виручки за працю і зростаючої безглуздістю обсягів виконаної роботи. Мобільність робочої сили призводить до того, що пропозиція праці, на відміну від
 10. Демонополізація
    характеристик продукту, ринку або галузі. ** Друкер П. Ринок: як вийти в лідери. Практика і принципи. М.: СП "Бук Чембер Інтернешнл", 1992. С.274. Успішне застосування підприємницьких стратегій в принципі призводить до монопольного становища того чи іншого підприємства в ринковій економіці. Таким чином, монополії і процес їх утворення виступають об'єктивною необхідністю і
© 2014-2022  epi.cc.ua