Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ГРАНТ

1) оплачувана, субсидований державне замовлення на виконання наукових досліджень і розробок; 2) грошові кошти, що виділяються в порядку благодійності для фінансової підтримки наукових досліджень, вчених, авторів творів літератури і мистецтва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГРАНТ "
 1. Хоча більшість винаходів робляться приватними дослідницькими фір-мами і талановитими одинаками, в суспільстві завжди
  грантів, розподіляються Національним фондом науки та Національним інститутом здоров'я, а також шляхом надання податкових пільг фірмам, які беруть участь у переді-вих розробках. Інший напрям підтримки винахідницької діяльності - охорона і вдосконалення патентної системи. Наприклад, якщо окремий винахідник або фірма створюють новий продукт, який виявляється дійсно
 2. 3.2.6. Інтеграція України у сучасности світогосподарську систему
  гранти. Програма ТАСІС (TechnicalAssistanceSection) Європейського Союзу передбачає Надання ноу-хау для ПІДТРИМКИ політики реорганізації и перетвореності у странах-партнерах. Діяльність ТАСІС зосереджується на чотірьох основних сферах: 1. Інстітуційна реформа та Розвиток. 2. Підтримка Економічних реформ та Розвиток приватного сектора. 3. Енергетика та Навколишнє середовище. 4. Ядерна безпека.
 3. Тема 60. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  гранти, субсидії і позики приватним особам, а також придбання валюти для ввезення та вивезення. Баланс руху капіталу відображає загальну величину покупок і продажу землі, акцій, облігацій, банківських депозитів, позик та кредитів і т. п. Продаж капіталу іноземним інвесторам складе імпорт капіталу, а покупка - експорт. 3. Торговий баланс. Однією з важливих складових частин платіжного балансу,
 4. 33.4. ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ СТРУКТУРА
  гранти місцевим властям. В останні роки в розвинених країнах найбільша з цих статей? стаття витрат з виплати відсотка за державним боргом у зв'язку із зростанням розміру самого державного боргу і величини процентної ставки. Основні статті? республіканських витрат і місцевих органів влади? це витрати на освіту, соціальне забезпечення, охорона здоров'я і лікарні,
 5. Міжнародна міграція трудових ресурсів
  грантів: © можливі вигоди від отримання роботи, кращих умов праці та її оплати; © втрати, пов'язані з переїздом і пристроєм на новому місці; © проблеми адаптації (пристосування) до нової культури, мови, клімату і т. д. Для випускають країн: © поповнення дохідної частини бюджету; © пом'якшення проблем зайнятості та соціальної напруженості в гро- ве. © втрата частини трудових ресурсів
 6. Класифікація форм межстрановой міграції капіталу
  гранти (дари), допомога, міжнародне переміщення яких визначається міжурядовими угодами. Сюди ж відносяться кредити і інші засоби міжнародних організацій (наприклад, кредити МВФ). Але в кожному разі це гроші платників податків, хоча і йдуть до одержувача різним шляхом. Приватний капітал - це кошти з недержавних джерел, що поміщаються за кордон або прийняті з-за
 7. ЛІТЕРАТУРА
  1. Азаров О. В. Деякі аспекти економічної ефективності використання ліжкового фонду ЛПЗ / Економіка охорони здоров'я, 1999 № № 2-3. 2. Акопян А.С., Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Економічні проблеми охорони здоров'я / За ред. Н.Ф. Герасименко, В.З. Кучеренко. - М.: ИНФРА-М, 2000 3. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій: Уч. посібник / За ред. Д. А. Панкова, Є. А.
 8. 2. Загибель офіційної науки як процесу пошуку істини
  грантів. Наукова діяльність виродилися при цьому насамперед у процес пошуку відповідних фінансових ресурсів та участі у конкурсі на право їх, висловлюючись по-радянськи, «освоєння». Сам же дослідницький процес як пізнавальна діяльність рішуче відійшов на другий план і практично втратив самостійну значимість. В рамках даної парадигми значна частина вчених переродилася в
 9. Економіка. Загальний курс
  грантів, громадське харчування, гуртожитки і т.п. Важливу функцію в цьому виконує участь студентів у сільськогосподарських, будівельних роботах, виробничій практиці, а також стажування і т.д. Служать пізнання економіки і всі досліджувані у вузі предмети, передусім соціальні, гуманітарні науки. Історичні знання? основа економічної освіти. Історія товариства знайомить в тій
 10. 12.5. Порядок кредитування торговельних організацій
  грант-елемент »: де ГЕ-грант-елемент, що характеризує розмір відхилень вартості конкретного фінансового кредиту від середньоринкових умов,% ПР - сума сплачуваного відсотка в конкретному інтервалі (n) кредитного періоду ; ОД - сума амортизується основного боргу в конкретному інтервалі (n) кредитного періоду; БК - загальна сума банківського кредиту; i - середня ставка відсотка за кредит,
 11. ЛІТЕРАТУРА
  1. Азаров О. В. Деякі аспекти економічної ефективності використання ліжкового фонду ЛПЗ / Економіка охорони здоров'я, 1999 № № 2-3. 2. Акопян А.С., Райзберг Б.А., Шиленко Ю.В. Економічні проблеми охорони здоров'я / За ред. Н.Ф. Герасименко, В.З. Кучеренко. - М.: ИНФРА-М, 2000 3. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій: Уч. посібник / За ред. Д. А. Панкова, Є. А.
 12. 46.4. НЕКОМЕРЦІЙНИЙ СЕКТОР ТА ЙОГО ВНЕСОК У РІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  грантів продовжують роботу за профілем, в тому числі в галузі прикладних наукових досліджень, охорони здоров'я та освіти. На даний момент загальних даних про бюджет некомерційних організацій і залучених ними в соціальну сферу засобах в Росії не існує. Цільових досліджень за джерелами фінансування НКО в останні роки не здійснювалося. Очевидно, що держава не може
 13. Приклад 1. «Новий курс» Рузвельта: задовільна неефективність
  гранти, і світова війна не додасть осудності) рішуче вийти за звичні вузькогалузеві рамки і в цілому ряді випадків добитися дійсно вражаючих результатів. Однак більшість адекватних дослідників зайнято в корпоративних структурах. У силу цього розв'язувані ними аналітичні завдання, як правило, досить жорстко обмежені завданнями розвитку відповідних компаній, а їх
 14. 7.3. Регулювання міжнародної трудової міграції
  грантів похилого віку, жінок з малолітніми дітьми, так як ці категорії громадян збільшують витрати на соціальну сферу в приймаючій країнах-не; - обмеження особистого характеру (вимоги до стану здоров'я, відсутність судимо -сти). Законодавство приймаючих країн висуває жорсткі вимоги до стану здоро-в'я іммігрантів. У країни не допускаються наркомани, психічно хворі
 15. 1. СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ресувні КАПІТАЛУ. ЕГОФОРМИ
  гранти (дари), допомога, міжнародне рух яких визначається міжурядовими угодами. Сюди ж відносяться кредити і інші засоби міжнародних організацій (наприклад, кредити МВФ). Але в кожному разі, це все таки гроші платників податків, хоча і йдуть до одержувача різним шляхом. Другий-це приватний капітал, тобто кошти з недержавних джерел, що поміщаються за кордон або
© 2014-2022  epi.cc.ua