Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Кордон производственныхвозможностей


У цьому параграфі ви отримаєте по крайней мерепріблізітельное уявлення про те, що ізучаетекономіка, зокрема, позитивна. Для цього вводиться таке важливе економічне поняття, кото-рої часто використовується в даній книзі, як граніцапроізводственних можливостей, або PPF.
Про Кордон виробничих можливостей (PPF) показує максимально возможнийоб'ем виробництва деякого конкретноготовара або виду послуг при заданих ресурсахі знаннях, якими володіє конкретнаяекономіка, і заданих обсягах проізводствадругіх товарів і послуг.
Уявіть собі економіку, в якій імеетсяограніченное кількість двох ресурсів - трактувати-рів і праці, призначених для виробництва літбо продовольства, або розваг, або того ідругого разом. На рис 1-2 показаний графік PPF дляетого гіпотетичної економіки. Для кожного віз-мужнього рівня виробництва продовольства PPFпоказивает максимальну кількість розваг, яке може бути вироблено за імеющіхсяресурсах. Наприклад, в точці В економіка вироб-дит 275 т продовольства. При даному рівні про-виробництва продовольства максимально возможноеколічество виробництва розваг составляет100 одиниць.
Точка А на PPF вказує, що якби всі ресур-си нашої уявної економіки були направ-лени на виробництво продовольства, то його билоби вироблено 300 т. З іншого боку, якщо бивсе ресурси були спрямовані на виробництво раз-потягів (трактори використовувалися б, наприклад, для розважальних поїздок або подорожей напляж і назад), то загальний обсяг проізводстваразвлеченій склав би 400 одиниць. На рис. 1-2етой ситуації відповідає точка E.
Моделі і реальність
У реальному економічному житті мільйони людей
100
400
200 300
Розваги
РІС 1-2.
Кордон виробничих можливостей. Кри-вая, позначена PPF, являє собою кордон виробниц-дарських можливості для уявної економіки, в котороймогут проводитися тільки два види благ - продовольство іразвлеченія. Для кожного можливого рівня виробництва раз-потягів крива показує максимально можливий випускпродовольствія, який може бути проведений в економіці сиспользованием наявних у ній ресурсів і знань. Ця PPFявляется опуклою вгору, відображаючи тим самим той факт, що чемвише випуск розваг, тим від більшої кількості продовольства треба відмовитися для отримання будь-якого заданого при-росту виробництва розваг
з різними практичними навичками і спосіб- ностями використовують різноманітні інструменти і машина для виробництва мільйонів всевозмож-них товарів і послуг. Тоді чому ми повинні тра-тить час на розмови про чисто уявної інереалістічной економіці, в якій є все-го два види витрат і випуску? Як ви побачите Вдальнейшем главах, економіка по більшій частіімеет справу з аналізом моделей саме такого про-ного виду, з аналізом максимально простих, прийду-манних економічних ситуацій. Навіщо економі-стам це потрібно, і які знання про реальний міреоні сподіваються таким чином отримати?
Основна причина роботи з простими моделяміекономікі полягає в тому, що реальна еконо-мическая життя занадто складна, щоб проаналі-зировать її у всіх деталях. Знадобилося б многотолстих томів розміром з наш, щоб описати у повному обсязі, що, як і для кого проводиться векономіке США в будь-який момент часу. І щебільше томів знадобилося б, щоб описати всілякі альтернативні рішення, які міг-ли б бути прийняті підприємствами, споживача-ми та державними органами влади та управ-ня.
Щоб переробити всю інформацію, необ-дімую для побудови реальної PPF економікіСША в будь-який момент часу, потрібні бисамие сучасні і потужні комп'ютери.
Незрозуміло от тільки, що робити з полученнимірезультатамі. Ми, звичайно ж, будемо не в змозі-ванні охарактеризувати PPF Сполучених Штатів спомощью графіків - занадто велике колічествовсех реально вироблених і мислимих товарів. Іякщо б ми наполягали на тому, щоб результатиполностью відповідали реальності, ці обчислень-ня необхідно було б оновлювати з урахуванням новихданних всякий раз, коли проводився б новиймолоток ^, робочий освоював нову спеціальність занедужував. Більш того, всі ці зусилля оказалісьби марними, якби мова зайшла про відкриваю-трудящих нових можливостях або про принципи функціонування економік інших країн.
Працюючи з простими моделями, які що-до легко піддаються аналізу, економісти стре-мятся розкрити загальні принципи, застосовні кболее складним, реальних ситуацій Упрощеніянеобходіми для того, щоб не загрузнути в несу-суспільних деталях, і весь фокус полягає в тому, щоб виключити з розгляду тільки ті деталі, які дійсно не мають відношення до изу-чаемой проблемі. Як ми побачимо в гол. 2, економі-сти використовують відомості про реальний світ для того, щоб, по-перше, оцінити, які типи моделей бу-дуть корисними і повчальними, і, по-друге, що-б зрозуміти, чи не суперечать результати цих мо-
делей фактам. Відповідно з цим ми приділяємо вучебніке значну увагу реальним фактамекономіческой життя. Але спочатку давайте посмот-рим, як описана нами уявна економікаможет бути використана для розвитку некоторихважних загальних принципів, які будуть метушні-кати знову й знову в наступних розділах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Кордон производственныхвозможностей "
 1. Згадайте, що витрати втрачених можливостей чи альтернативні витрати - щось, від чого
  кордону вироб-вальних можливостей кожного; в цьому сенсі вони використовують один товар для виробництва іншого. Витрати втрачених можливостей вимірюються ви-бором, з яким стикається кожен з них. Розглянемо альтернативні витрати власника ранчо. Виробництво 1 кг кар-тофеля займає у нього 8 годин. Якщо він витрачає 8:00 на виробництво картоплі, значить, час догляду за худобою
 2. Макроекономіка і взаємодії
  границя виробничих можливостей. Кордон показує такі комбінації обсягіввиробництва різних видів продукції, при яких забез-чивается повна зайнятість, як в точці H. При безробіттю уро-вень виробництва знаходиться в деякій точці G і ресурси рас-трачіваются. Одне з основних питань макроекономіки: почім-му безробітні не повертаються досить швидко на свої ра-бочіе місця,
 3. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  кордонах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих пустопорожнім спорах спокійно рухалася своїм шляхом. У ході
 4. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  кордонах наших розумових здібностей і існуючого стану наукового знання. Наукова система лише полустанок на нескінченному шляху пошуку знань. Вона неминуче вражена недостатністю, притаманною будь-яким людським зусиллям. Але визнання цих фактів не означає відсталості сучасної економічної науки. Просто економічна наука живе утворення. А життя має на увазі і недосконалість, і
 5. 1. Цілеспрямована дія і тваринна реакція
  кордони між свідомим поведінкою і мимовільними реакціями людського тіла є більш-менш невизначеними. Це вірно лише остільки, оскільки іноді не так просто встановити, є конкретна поведінка умисним або мимовільним. Проте розходження між свідомим або несвідомим досить різке і може бути явно визначено. Для діючого его [13]
 6. 6. Інша Я
  кордон, далі якої на сьогодні принаймні ми не маємо можливості продовжити наше дослідження. Біологія домоглася успіху у відкритті природних, тобто механістичних, пояснень багатьох процесів, до цього вважалися наслідком дії інстинктів. Незважаючи на це, залишилося багато інших, які не можуть бути інтерпретовані як механічні або хімічні реакції на механічні
 7. 7. Предмет і особливий метод історії
  межу між науковим, неупередженим підходом і підходом, спотвореним упередженням, упередженими ідеями та пристрастями. Набагато складніше підкорятися вимозі ціннісної нейтральності в історії. Так як предмет історії конкретне випадкове і зовнішній зміст людської діяльності, це ціннісні судження, спроектовані на реальну дійсність. На будь-якому етапі своєї роботи історик
 8. 10. Метод економічної науки
  кордони між чистою наукою і застосуванням своїх теорем вирішення конкретних історичних і практичних проблем. Результати своєї роботи вона представляє в такій формі, де апріорна теорія і пояснення історичних явищ тісно переплетені. Очевидно, що ця методика нав'язана економічній науці самою природою і сутністю її предмета. Її доцільність доведена. Однак не можна випускати з
 9. 11. Обмеженість праксиологических понять
  межі його можливостей і він більш не всемогутній; якщо це не в його владі, то він не всемогутній тільки в силу одного цього. Чи сумісні всемогутність і всевідання? Всевідання передбачає: все, що трапиться в майбутньому, вже незмінно зумовлене. Якщо існує всевідання, то неможливо собі уявити всемогутності. Безсилля що-небудь змінити в зумовленому потоці подій обмежить міць
 10. 1. Закон граничної корисності
  межа, за якою подальші прирощення виробляють негативний ефект, знаходиться далеко. Так відбувається тому, що наш світ є світом причинності і кількісних зв'язків між причиною і наслідком. Той, хто бажає усунути занепокоєння, викликане проживанням в кімнаті при температурі 2 ° С, буде прагнути обігріти кімнату до температури 1821 ° С. Це не має нічого спільного з законом
© 2014-2022  epi.cc.ua