Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р . Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Альтернативна вартість


Уявіть собі просту економіку, PPF которойізображена на рис. 1-2, що виробляє Первісна тільки продовольство, так що її вибір від-вано того, що виробляти, описується точ-кою А. Якщо деяку кількість ресурсів (в на-шем випадку це люди і трактори) переміщено віндустрію розваг, то випуск продовольствіядолжен падати. Оскільки ресурси обмежені, про-суспільством, яке хоче більше розваг, должноменьше є.
Альтернативна вартість будь-якого приросту по-требления розваг визначається сокращеніемпотребленія продовольства, яке повинно со-провождать цей приріст.
<З> Альтернативна вартість будь-якого това-ра або виду послуг визначається тим кількісних-вом інших товарів або послуг, яким надопожертвовать, щоб отримати даний товар послугу.
Альтернативні витрати, пов'язані з навчанням вколледже, включають як готівкові витрати на кни-ги та плату за навчання, так і зарплату, яку вимоглі б отримувати, працюючи замість цього полнийдень7. Приймаючи рішення про навчання в коледжі, ви відмовилися від альтернативної можливості працюва-ти повний день. Точно так само якщо ресурси на-шей уявної економіки спрямовані на про-ництво розваг, то економіка повинна отка-заться від можливості споживати продукти пита-ня, які могли бути зроблені з помощьюетіх ресурсів. Наприклад, якщо економіка решаетпроізводіть 100 одиниць розваг, то нове рас-пределеніе ресурсів описується точкою В нарис 1-2.
Далі, малюнок показує, що альтерна-тивні витрати виробництва 100 одиниць розваж-чений складають 25 одиниць продовольства (раз-ница між 300 і 275), якими треба пожертвування вать при русі з точки А в точку В.
Яким би не було початкове розподіл ре-сурсів, якщо більшу кількість людей і тракторовперемещается з харчової промисловості в про-ництво розваг, то випуск розваг віз-росте , а випуск продовольства впаде. Тому
7 Це питання детально досліджується в гл.15.
br>
крива PPF на рис . 1-2 вигнута вниз і має від'ємного кутовий коеффіціент8.
Коли PPF має вигляд опуклої вгору кривої, какне рис. 1-2, то альтернативні витрати збільшуючи-ються в міру переміщення ресурсів з однієї га-лузі в іншу. Альтернативні витрати для на-шей модельованої економіки наведені в третьейколонке табл. 1-1. Наприклад, якщо в економікепроісходіт перерозподіл ресурсів, що описується-мое рухом від точки Л до точки В, то альтерна-тивна вартість приросту випуску розваг на100 одиниць складе 25 одиниць продовольства (300 - 275); на ділянці між точками DHEальтернатівная вартість останніх 100 едініцразвлеченій буде набагато вище: 120 одиниць продовольства (120 - 0).
Альтернативна вартість розваг в терми -нах продовольства збільшується в нашій моделі-руемой економіці з зростанням виробництва розважити-ний, що обумовлено відмінностями в методах вироб-ництва в цих двох галузях.
У виробництві продовольства використовується відносно більше трак-торів і менше праці, ніж у виробництві розважити-ний. Щоб справити перші 100 одиниць розваж-чений (рухаючись від точки А в точку В), обществоможет перекинути багато праці і мало тракторовна виробництво розваг без значітельногоущерба для виробництва продовольства. Находясьже в точці D, економіка може призвести останнім гом 100 одиниць розваг, тільки забравши залишати-шиеся ресурси тракторів (які іспользуютсяотносітельно більше, ніж праця, у виробництві про-забезпечення) та праці і направивши їх для виробниц-ства розваг. (А використання тракторів вбольшой кількостях і праці в відносно малих-це не самий розумний спосіб виробництва раз-потягів.)
В силу того що насправді різні отрасліобично використовують різні методи виробництва, альтернативні витрати збільшуються в общемпрімерно так, як це показано на рис 1 -Z Такимобразом, криві PPF зображуються, як правило, опуклими вгору, з тим щоб відобразити цю важнуюособенность безлічі наявних в реальнихекономіках комбінацій випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Альтернативна вартість"
 1. 3.2.1. Дисконтування грошових потоків
  альтернативних варіантів інвестицій з порівнянним рівнем ризику, тобто аналізується альтернативна вартість капіталу. Цей метод вимагає обліку та аналізу показників доходу і капіталу за весь інвестиційний період. Серед російських оцінювачів склалася практика оцінювати період володіння об'єктом в діапазоні 3 - 5 років. Переваги методу дисконтування грошових потоків: - враховує
 2. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  альтернативних варіантів інвестування з порівнянним рівнем ризику (альтернативна вартість капіталу). Розглянемо деякі методи визначення ставки дисконтування. Метод підсумовування. Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних альтернативних інвестицій. Ставка дисконтування розраховується в результаті додавання процентних складових (премій), що відображають
 3. 3.3. іпотечне-інвестиційний аналіз
  альтернативної вартості капіталу на фінансовому ринку, - визначення поточної вартості грошових потоків від проекту шляхом дисконтування за нормою, відповідної альтернативної вартості капіталу, і віднімання суми початкових інвестицій; - вибір проекту з максимальним значенням NPV з декількох варіантів. Чим більше NPV, тим більший дохід отримує інвестор від вкладення капіталу.
 4. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
  альтернативних інвестицій. Індекс прибутковості - це відношення теперішньої вартості майбутніх вигод до початкових інвестиціям: Інше визначення індексу прибутковості полягає у ставленні поточної вартості всіх позитивних грошових потоків від проекту до поточної вартості всіх негативних грошових потоків. Інвестиційний проект слід приймати, якщо ця величина більше 1. За своєю
 5. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  альтернативної вартості капіталу визначається рівень функціонування нерухомості, при якому NPV=
 6. Історичні умови виникнення ринку
  альтернативна вартість (витрати втрачених можливостей) виробництва взуття-у першій виробника. Отже, йому потрібно спеціалізуватися на виробництві взуття, а другий - на виробництві блузок. Друга умова - економічна відокремленість виробників, повністю незалежних, автономних у прийнятті господарських рішень (що виробляти, як виробляти, кому продавати
 7. Гранична корисність
  альтернативних варіантів вибору. Зміна ціни змінює і споживчий вибір, так як змінюється реальний дохід споживача і альтернативна вартість даного блага. Споживчий вибір - це вибір, який максимізує функцію корисності раціонального споживача в умовах обмеженості ресурсів (грошові доходи). Максимізація корисності полягає в тому, що споживач з певними
 8. Постійні, змінні та загальні витрати
  альтернативну вартість фінансового капіталу, вкладеного в устаткування. Величина цієї вартості дорівнює сумі, за яку власники фірми могли б продати обладнання та виручку вкласти в найбільш привабливу область інвестування (наприклад, у фондову біржу або на рахунок заощаджень і т.д.). Змінні витрати (VC, variable costs) - це витрати, які залежать від обсягу випуску продукції
 9. Механізм функціонування ринку праці
  альтернативної вартості найманої праці. Інші джерела існування включають в себе пенсії, допомоги, субсидії, відсотки з вкладеного капіталу, дивіденди і будь-які інші доходи, для отримання яких немає необхідності безпосередньо працювати. Пропозиція праці також визначається потребами людей працездатного віку в нормальному відтворенні своїх здібностей і підтримці
 10. 4. Ціна землі і орендна плата
  альтернативну вартість для власника землі. Зміна ціни землі залежно від рівня позичкового відсотка являє собою різновид дисконтування такого економічного ресурсу, яким є земля, її надра, корисні копалини, розташована на ній нерухомість. Дисконтований розмір ренти необхідний при укладанні договорів про використання цих факторів виробництва на той
© 2014-2022  epi.cc.ua