Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Держрегулювання збуту


Після промислових революцій XIX в. в країнах Заходу склалася стійка тенденція до перевищення пропозиції над попитом. Справа в тому, що машинне виробництво, маючи колосальні переваги перед попереднім йому мануфактурним виробництвом, багаторазово збільшило пропозицію товарів. Це не супроводжувалося такими змінами в суспільстві, які б забезпечили аналогічне збільшення попиту.
Тимчасове відповідність між попитом і пропозицією стало встановлюватися в хід та результат циклічних криз. Що стосується перевищення попиту над пропозицією, то воно, як правило, виступало як короткочасне явище в кожному конкретному випадку, бо ринкова економіка має багатющими можливостями швидко адаптуватися до мінливих вимог споживача.
Протиріччя між попитом і пропозицією стримує економічне зростання; воно є однією з найважливіших причин такого негативного соціального явища, як безробіття. Тому держава прагне різними способами стимулювати збут, а через нього - зростання ВВП і зайнятості. Крім того, регулювання збуту переслідує й інші цілі, наприклад фіскальні (поповнення дохідної частини держбюджету).

Фіскальна частина держрегулювання збуту реалізується за допомогою справляння різних податків: з обороту і доданої вартості, акцизів та ін (див. гл. 27). При цьому з деяких товарів першої необхідності, наприклад продовольчих, податки на додану вартість та з обороту, як правило, стягуються за зниженими ставками.
Важливим засобом стимулювання збуту є державні закупівлі сільськогосподарської продукції, яка значною мірою використовується для гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок стихійних лих або воєнних дій в зарубіжних країнах, а також загального економічного сприяння третьому світу. Закупівлі здійснюються повноважними державними органами за регульованими цінами.
За своєю економічною природою до закупівель сільськогосподарської продукції досить близькі державні замовлення на різного роду обладнання та військово-технічну продукцію, а також на будівельні роботи та послуги. Оскільки такі замовлення гарантують їх одержувачу зазвичай на кілька років збут за узгодженими цінами, за них ведеться гостра конкурентна боротьба, особливу роль у якій відіграють лобісти тих чи інших компаній.

Найчастіше державні замовлення дістаються національним виробникам, якщо вони в змозі їх виконати. Після вступу в дію в 1993 р. Маастрихтських угод про утворення економічного і валютного союзу в рамках ЄС тут також робляться спроби створити єдиний, інтегрований ринок державних замовлень. На них повинні оголошуватися конкурентні торги з рівними умовами для всіх учасників з країн - членів ЄС. Певні кроки в цьому напрямку вже зроблені, але національні лобі найчастіше як і раніше виявляються сильнішими зарубіжних,
Нарешті, держрегулювання збуту здійснюється шляхом впливу на ціноутворення. Держава прямо встановлює ціни лише там, де воно є основним або єдиним власником економічних ресурсів (залізничні та поштові тарифи і т.д.). Як правило, воно робить сильний вплив на інші ціни і тарифи економічними засобами непрямого дії - регулюванням величини оптових і роздрібних націнок, непрямими податками і акцизами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Держрегулювання збуту "
 1. Місце держрегулювання в господарському механізмі
  держрегулювання. Причому в організації цих систем переважає загальне (це відноситься до всіх тих проблем, про які йдеться нижче), а не приватна, хоча останнє немаловажно. У сучасному світі бурхливо протікають процеси інтернаціоналізації господарського життя та її глобалізації, в які найбільшою мірою залучені країни з розвиненою ринковою економікою. Внутрішньоекономічна життя і
 2. Висновки
  держрегулювання) являє собою процес впливу держави на господарське життя суспільства і пов'язані з нею соціальні процеси, в ході якого реалізується економічна і соціальна політика держави, заснована на певній доктрині (концепції). Воно включає в себе момент цілепокладання, целеустановки, причому для досягнення поставлених цілей використовується певний набір
 3. 4. Виробництво
  збуту) є очевидним повторенням грубих помилок, які мали б давно зникнути. Інша широко поширена думка виявляє відмінність між застосуванням праці і матеріальних факторів виробництва. Природа, як кажуть, роздає свої багатства безоплатно, а за працю повинна бути виплачена його негативна корисність. Працюючи і долаючи негативну корисність праці,
 4. Коментарі
  збуту і т.д. ААА передбачав підйом цін на сільськогосподарські продукти і видачу з цією метою фермерам премій за скорочення посівної площі і поголів'я худоби. У 1935 р. було прийнято Закон про трудові взаємовідносини (National Labor Relations Act), що закріплював спочатку зафіксоване в п. 7а NIRA право робітників на організацію у профспілки, перший в історії США Закон про соціальне
 5. 4.5. Кредитний консалтинг
  збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника. У яких випадках клієнти звертаються за
 6. Глава 23
  збуту. Я абсолютно переконаний, що втрати публіки були б різко скорочені, якби видали заборону на публікацію анонімних заяв, які обіцяють зростання курсу. Я маю на увазі заяви, що підштовхують публіку купувати або зберігати акції. Переважна більшість заяв, в яких від імені анонімних директорів або інсайдерів публіці обіцяють зростання ринку, явним і певним чином вводять людей в
 7. Глава 24
  збуту п'ятдесяти тисяч моїх акцій » . Брокер розпитує про деталі. Скажімо, ціна котирування акцій 50. Інсайдер каже йому: «Я дам тобі кіл-опціон на п'ять тисяч акцій по сорок п'ять і по п'ять тисяч акцій за кожен пункт підвищення котирування для всіх п'ятдесяти тисяч акцій. Крім того, я дам тобі пут опціон на п'ятдесят тисяч акцій за ринковою ціною ». Якщо у цього брокера достатньо сильна
 8. 2. Монополія і олігополія. Ринкова влада
  збуту якого продукту. Вона має випадкову, стійку і загальну форми. Випадкова форма виникає несподівано, коли з'являється виняткова можливість виробляти і продавати товар за кращих умов виробництва і при тимчасовому сприятливому співвідношенні попиту та пропозиції. Стійка монополія виникає у найбільших підприємств із захопленням ринків збуту в кінці XX в. Відомі такі
 9. Методи і способи боротьби монополій на ринку
  збуту і т.д. при збереженні їх господарської самостійності. Усередині картелів конкурентна боротьба зводиться до наступних моментів. Так як в картель можуть входити підприємства з різним технічним розвитком, то серед них відбувається боротьба за застосування тих чи інших технічних удосконалень. Коли лідери об'єднання отримують левову частку всіх прибутків, вони до певної міри втрачають
 10. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  збуту; 5) договір з покупцем про ведення торгових зносин виключно з картелями; 6) планомірне збивання цін (для розорення «сторонніх», тобто підприємств, що не підкоряються монополістам; витрачаються мільйони на те, щоб відоме час продавати нижче собівартості); 7) позбавлення кредиту, оголошення бойкоту. Сюди ж слід віднести скупку земельних ділянок, на яких стоять
© 2014-2022  epi.cc.ua