Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

глобальні проблеми сучасності

Демографія: динаміка, процеси і тенденції. Продовольче забезпечення населення планети. Паливно-сировинна ситуація в сучасному світі. Збереження миру, роззброєння і конверсія військового виробництва. Екологічні перевантаження: економічні аспекти.
На межі третього тисячоліття світове співтовариство прийшло до необхідності переосмислення шляхів суспільного розвитку. Як справедливо вважають вітчизняні дослідники, яка превалювала раніше концепція економічного зростання, підхід до аналізу матеріального виробництва з чисто економічної точки зору, була застосовна, поки природні ресурси здавалися невичерпними в силу обмеженого впливу виробничої діяльності людини.
Проте в даний час суспільство приходить до розуміння того, що економічна діяльність є лише частиною загальнолюдської діяльності та економічний розвиток доцільніше розглядати в рамках більш широкої концепції суспільного розвитку [см.: 6, с. 436].
Не випадково вже наприкінці XX століття все більш важливе значення надається вивченню проблем демографії; продовольчого забезпечення населення планети; ресурсів та їх заповнення; забезпечення безпеки і миру; охорони навколишнього середовища та ін Спільним для всіх глобальних проблем є їх універсальний характер, так як вони є породженням сучасної цивілізації.

Прояв і подальше загострення цих проблем в планетарному масштабі настійно вимагають їх ретельного розгляду і пошуку шляхів їх вирішення також на глобальному рівні. [Див Примітка.]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "глобальні проблеми сучасності"
 1. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004
  глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних
 2. Запитання для повторення
  глобальних економічних проблем? 2. Сформулюйте основні глобальні економічні проблеми. 3. Чим відрізняються глобальні економічні проблеми від національних та регіональних? 4. Які країни і з яких причин несуть основне навантаження на природне середовище? 5. Як з позиції концепції сталого світового розвитку повинні вирішуватися глобальні проблеми
 3. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини виникнення
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  глобальними і в чому полягає їх суть? 2. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем. 3. Охарактеризуйте основні точки зору західних вчених на причини загострення глобальних проблем. 4. Які основні шляхи роззброєння та демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості розвиваються
 5. Питання 67 Класифікація глобальних економічних проблем
  глобальні економічні проблеми можна умовно розділити на дві групи [63] (рис. 51): 1. Проблеми системи «суспільство-природа». 2. Внутрішньосуспільні (соціальні) глобальні проблеми. {Foto84} Рис. 51. Класифікація глобальних економічних проблем Рис. 51. Класифікація глобальних економічних проблем Економічні проблеми системи «суспільство-природа» виникли із за не завжди
 6. Розділ II Світові ринки глобальні проблеми
  глобальні
 7. 9.5. Вичерпання традиційної моделі розвитку людства
  глобальних монополій робить неминучим загнивання останніх. Його масштаби і болючість спричинених ним катаклізмів будуть прямо пропорційні масштабам сьогоднішньої влади глобальних монополій - як над ринками, так і над розвитком людства в цілому. Воно завершиться кардинальною зміною сформованого в ході глобалізації світопорядку, заснованого на необмеженій домінуванні глобальних
 8. Криза наступає. Що піде далі?
  Глобальна економічна криза почалася раніше. Про те, як це сталося, в якому напрямку будуть відбуватися економічні зміни «Глобальної альтернативі» розповів Василь Колташов, керівником Центру економічних досліджень Інституту глобалізації та соціальних рухів
 9. М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003
  глобальної конкуренції, виникнення між групами країн непереборного розриву і руйнівний загнивання глобальних монополій, що призвело до світової економічної кризи. Особливу увагу приділено адаптації Росії до нового світу. Для викладачів та аспірантів вузів, широкого кола
 10. Висновки
  глобальної інтегрованої економіки. Глобалізація породжує багато серйозних проблем. З одного боку, діють серйозні обмежувальні фактори, з іншого-посилюються протекціоністські позиції в більшості країн, що розвиваються. Загострення для всього людства загальносвітових проблем (гонка озброєння, загроза термоядерної катастрофи, загибель навколишнього середовища, прогресуюче погіршення життя на
 11. Висновки
  глобальних проблем сучасності. Вона тісно пов'язана з питаннями ресурсодефіцітності, екологічної безпеки та екологічної кризи. Одним із шляхів вирішення екологічної проблеми є шлях «сталого розвитку», запропонований в якості основної альтернативи розвитку людської
 12. передмові
  глобальних проблем сучасної цивілізації й інші досить цікаві та актуальні теми курсу. Крім того, в посібник включені довідкові матеріали: Словник основних понять, Глосарій (Міжнародні організації) та Список найбільш уживаних скорочень. Серед джерел, що використовувалися автором-упорядником при підготовці даного посібника (див. Примітки до кожному розділу навчального
 13. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  глобальна система є категорією історичною, що розвивається і динамічної. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних
 14. Частина 4. КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  глобальні монополії. самозаперечення основних принципів глобалізації свідчить про її кризу, про те, чтоглобалізаціонние процеси досягли межі кількісного розширення і почали трансформуватися, а охоплене ними людство - поволі готуватися до якомусь нового стрибка, покликаному вирішити накопичуються протиріччя і подолати виникаючі бар'єри. Щоб зрозуміти суть і
 15. Тренувальні завдання
  глобальним, а які - до національних: забруднення навколишнього середовища; масове безробіття; падіння курсу долара; збереження миру; залежність економіки від імпорту; низька інвестиційна активність, боротьба з епідеміями (раком, СНІДом); паливно - енергетичний і сировинний кризу; зростання рівня цін; перетворення в експорті сировинних ресурсів; розрив між мінімальною заробітною платою і прожитковим
© 2014-2022  epi.cc.ua