Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

ЧАСТИНА 4. КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Послідовно розглянувши вплив сучасних інформаційних технологій та викликаної ними глобалізації на еволюцію індивідуума і колективів, потім на розвиток суспільства і, нарешті, на взаємодію товариств, ми зафіксували початок якісних змін на кожному з цих рівнів. Загальність і фундаментальність змін підтверджує гіпотезу про винятковість пережитого моменту, про те, що глобалізація дійсно є новою епохою, а не тільки новим словом в псевдонауковому жаргоні.
Зрозуміло, що якісні зміни болючі для їх учасників та часто виглядають руйнівними кризами. Ми показали, що принаймні на зовнішньому, найбільш помітному рівні розвитку людства - рівні взаємин між товариствами - реалізація основних принципів глобалізації досягла найвищого рівня, що означає їх самозаперечення. Технічний прогрес та інтеграція позбавили навіть потенційних можливостей розвитку більш половини людства, а конкуренція, ставши загальною, породила глобальні монополії.
Самозаперечення основних принципів глобалізації свідчить про її кризу, про те, чтоглобалізаціонние процеси досягли межі кількісного розширення і почали трансформуватися, а охоплене ними людство - поволі готуватися до якомусь нового стрибка, покликаному вирішити накопичуються протиріччя і подолати виникаючі бар'єри.
Щоб зрозуміти суть і напрям цього стрибка, треба вивчити проблеми, через наростання яких проявляється криза глобалізації.
Десята глава присвячена зміні характеру і значення сучасної конкуренції, яка використовує в якості основного свого інструменту органічно властиві ринковій економіці інтеграційні процеси і стає все більш різнорівневої і багатосторонній. Аналізується наростання невизначеності, що стало одним з найважливіших ознак кризи глобалізації. Дроблення учасників глобальної конкуренції підриває ефективність глобального регулювання і сприяє переорієнтації з його відносно тонких фінансових на все більш грубі політичні і навіть військові методи. Зрозуміло, що посилення характеру регулювання провокує посилення опору йому.
Одинадцята глава зіставляє найбільш значущих учасників глобальної конкуренції, деякі з яких здійснюють широкомасштабні експансії, взаємодія яких і визначатиме розвиток людства. Найбільшу увагу при цьому приділяється найбільш динамічному і найменш відомому в Росії учаснику глобальної конкуренції - Китаю.

У дванадцятому розділі розглядається стрижневий елемент кризи глобалізації - структурна криза розвинених економік, що означає, внаслідок їх переважання, світова криза. Виявляється його фундаментальна причина-«інформаційне перевиробництво» в умовах несподівано зрослої обмеженості ємності глобальних інформаційних ринків. Показується, що в рамках традиційної моделі глобального регулювання не тільки розвинені країни, а й світ загалом не має прийнятного виходу із становища.
Тринадцята глава визначає напрямок необхідного для продовження прогресу «прориву в нову реальність» і механізми цього прориву, встановлюючи найбільш вірогідний шлях і вивчаючи наслідки руху по ньому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Частина 4. КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ "
 1. Глосарій
  частина робочої сили (економічно активного населення) не зайнята у суспільному виробництві. Розрізняють декілька видів безробіття: структурну, циклічну, фрикционную, сезонну, часткову, приховану, застійну, технологічну. Бізнес-план - докладний, чітко структурований документ, що описує стан підприємства (фірми), його цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати Біржа праці
 2. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  частина галузей нематеріального виробництва. Почалося скорочення зайнято-сті в сфері послуг, середня норма безробіття досягла 7,3% робочої сили. Гострою економічною проблемою початку 90-х рр.. став дефіцит дер-жавного бюджету - 290 млрд. дол., зростаючий державний борг - близько 4 млрд. дол., що призвело до скорочення інвестиційної активності в країні, витіснення приватних позичальників з
 3. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  частина правди, а значить не всю правду про стан і факторах розвитку економіки. Тому її претензії на монополію в науці є дуже сумнівними, а швидше за все і помилковими. Розвиток економічної теорії на Заході, особливо з кінця XIX століття йшло в основному по шляху посилення різних аспектів прагматичного підходу до вирішення тих чи інших проблем. Вироблені підходи і методи стали
 4. ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЯК ВИХІДНИЙ ПУНКТ ЇХ ПАРТНЕРСТВА
  частину Росії нездатна для значного розвитку, скільки по недоліку води ... стільки по недоліку горючого матеріалу, що змушує жителів звертати скотський послід і солому на паливо; унавожіваніе же полів є перша умова господарства, бо досвідом доведено, що і горезвісний чорнозем середньої і південної смуги Росії виснажується з часом. Для степів залишається випробувати ще зрошення полів і
 5. Введення
  частину експортних надходжень цих країн, що справляє дестабілізуючий вплив на розвиток економіки країн-боржників, підвищує нестійкість відтворювальних процесів у світовому господарстві. Безпрецедентне розвиток продуктивних сил супроводжувалося погіршенням економічного становища в ряді регіонів світу. Величезною проблемою залишається злидні і бідність. Голод щорічно забирає понад 200 млн.
 6. 11.1.1. Форми міжнародних економічних відносин
  частина земної кулі, в 1913 р. вийшла на п'яте місце у світі за темпами економічного зростання, але після соціалістичної революції відокремилася від світової економіки. Революція в Росії призвела до кризи колоніальної системи. Великої шкоди світовому господарству завдала Велика депресія, яка викликала у провідних країнах Заходу глибокий спад виробництва, величезну безробіття, різке зниження рівня життя
 7. Словник термінів
  частина економічно активного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це перевищення пропозиції праці (обсягу робочої сили) над попитом на працю (кількістю робочих місць). ^ Бреттон-Вудська валютна система - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але
 8. Приклад 3. Спотворення емоційного сприйняття
  частина читачів не могла не відчути викликаних цим і болючих для всякого дисциплінованого свідомості «логічних стрибків». Саме в останні роки, з квітня 2000, коли завалився міраж «нової економіки» і чергова «легенда про щастя без кінця» повною мірою довела свою неспроможність, відбулося якісне ускладнення процесів глобалізації, які втратили нарешті свою поступальну
 9. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  частина книги присвячена аналізу впливу інформаційних технологій на економічні та політичні відносини всередині окремо взятого суспільства і, в кінцевому рахунку, на трансформацію його соціально-політичної структури. Особливий акцент робиться на об'єктивно обумовленому зниженні ефективності суспільного управління, внутрішньому поділі суспільства і простимулювати цим поділом розвитку
 10. ЩО ТАКЕ ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
  частина світу в єдину комунікативну систему, створивши єдиний фінансово -інформаційний простір, що є критерієм глобалізації. Проте сьогодні ясно: цей критерій носить лише зовнішній, формальний, кількісний характер. Вплив інформаційних технологій на суспільні відносини проявилися через формування єдиного фінансово-інформаційного простору лише найбільш наочним, але аж ніяк
© 2014-2022  epi.cc.ua