Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

78. Функції та наслідки трудових конфліктів

Традиційно вважається, що соціально-трудовий конфлікт небезпечний для колективу і підприємства. Та це так, але й позитивні функції конфлікту величезні. Адже конфлікт - це зіткнення протиріч, яке говорить про те, що в організації існують проблеми необхідно вирішувати, і як можна швидше, щоб забезпечити поступальний розвиток самої організації.
Позитивними функціями соціально-трудового конфлікту є:
1) інформаційна (лише через конфлікт стає відкритою інформація, яка була прихована, але була функціонально необхідної всім або багатьом);
2) соціалізації (в результаті конфлікту індивіди отримують соціальний досвід, знання, які недоступні в звичайних умовах, і сприяють швидкому вирішенню наступних конфліктних ситуацій);
3) нормалізація морального стану (у конфлікті дозволяються накопичені негативні настрої, відбувається очищення моральних орієнтацій);
4) інноваційна (конфлікт змушує, стимулює зміни, демонструє їх неминучість; через конфлікт офіційно визнається і вирішується якась проблема) .
Визнання позитивних функцій соціально-трудового конфлікту не означає, що конфлікт можна і потрібно цілеспрямовано створювати. При наявності конфлікту необхідно правильно ставитися до нього з точки зору можливих позитивних результатів; необхідно не придушувати, а вирішувати його з корисним ефектом; аналізувати, вчитися через конфлікт; регулювати його на досягнення корисних цілей.

Соціально-трудовий конфлікт має і негативні наслідки:
1) посилення ворожості, збільшення частки недоброзичливих висловлювань і взаємних оцінок, погіршення соціального самопочуття і самосвідомості людей у трудовій середовищі призводить до напруженням пристрастей;
2) згортання ділових контактів всупереч функціональної необхідності, гранична формалізація спілкування, відмова від відкритих, але часто необхідних комунікацій;
3) падіння мотивації до праці і фактичних показників трудової діяльності внаслідок негативного настрою, недовіри, відсутність гарантій;
4) погіршення взаєморозуміння і ненормальні, настановні розбіжності через дрібниці у взаємодіях, переговорах, контактах;
5) умисне опір бажанням, діям і думок інших, навіть якщо в цьому немає особистісної необхідності і сенсу; поведінка «навпаки», тобто за принципом протиріччя; демонстративне бездіяльність, невиконання, недотримання взаємних зобов'язань, домовленості з принципу;
6) навмисне і цілеспрямоване деструктивна поведінка, тобто установка на руйнування і підрив певних загальних зв'язків, організації, культури і традицій;
7) руйнування позитивної соціальної ідентифікації, незадоволеність приналежністю до даної трудової групі, організації, дискредитація зв'язків і відносин у принциповому плані; установки на індивідуалістичне поведінку;
8) фактичні втрати робочого часу, відволікання від роботи або невикористання сприятливої ситуації, можливості і шансу добитися чого-небудь з- за боротьби і спорів; суб'єктивне переживання безглуздих витрат сил та енергії на ворожнечу і конфронтацію;
9) не дозвіл, а «заплутування» будь-яких проблем.

Перераховані негативні наслідки соціально-трудового конфлікту можна розглядати також як універсальні ознаки конфліктної ситуації.
Працівники в умовах соціально-трудових конфліктів поводяться по-різному. Так, одні уникають вступати в конфлікт будь-яку ціну, інші ставляться до них адекватно, треті схильні конфліктувати при найменших складнощі у відносинах. Поведінка людей в умовах конфлікту може бути показником такої якості працівника, як ставлення до праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 78. Функції та наслідки трудових конфліктів "
 1. 79. Дозвіл соціально-трудових конфліктів
  наслідки. Дозвіл соціально-трудового конфлікту може бути організованим або довільним, стихійним. Розв'язність соціально-трудового конфлікту залежить від ступеня його складності. Чинниками, що зумовлюють складність соціально-трудового конфлікту, є: 1) масштаб конфлікту. Він визначається як загальною кількістю що беруть участь в конфлікті осіб і груп, так і кількістю сторін і позицій
 2. 76. Сутність соціально-трудового конфлікту
  трудовий конфлікт являє собою протиріччя організаційно-трудових відносин, що приймає характер прямих соціальних зіткнень між індивідами і групами працівників. Соціально-трудовий конфлікт виникає у разі, якщо: 1) протиріччя відображають взаємовиключні позиції суб'єктів; 2) ступінь протиріч досить висока; 3) протиріччя доступні для розуміння, тобто індивіди і
 3. 77. Причини соціально-трудових конфліктів
  функціональної взаємодії як причина конфлікту зустрічається тоді, коли на підприємстві має місце складна диференціація і кооперація трудової діяльності, яка, в свою чергу, породжує більш активне і відповідальне ставлення людей до своєї праці і ймовірність зіткнення з приводу бездіяльності інших досить велика; 3) рольові протиріччя обумовлені, по-перше, різними
 4. Запитання для повторення
  наслідки трудової
 5. 58. Соціальна структура трудової організації
  функціональна, цільова, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, суспільно-організаційна, соціально-психологічна і національна соціальні структури. Виробничо-функціональна структура трудового колективу включає в себе виробничі підрозділи підприємства: що випускають продукцію, реалізують продукцію, керуючі, що організовують, планують,
 6. 1. Зміст, функції та основні напрямки соціальної політики
  функцій соціальної політики виділяють стимулюючу і стабілізуючу. Реалізація першої функції припускає стимулювання усіх видів економічної діяльності в рамках правового поля, формування високої трудової мотивації працівників до ефективної праці. Реалізація другої функції здійснюється на основі перерозподілу доходів, розвитку системи соціальних гарантій і соціального захисту, як
 7. Глава XX Партнерство між керуючими і робітниками
  трудових відносин в США це було нелегким кроком. Компанії хотіли захистити своє право управляти без втручання в їхні справи, профспілки - представляти і захищати інтереси своїх членів. Саме для подолання цих конфліктів і створюються нинішні передумови
 8. 64. Види трудового поведінки
  функції, що виконується працівником, виділяють: виконавська та управлінське трудову поведінку; 4) ступінь детермінованості зумовлює жорстко детерміноване і ініціативне трудову поведінку; 5) залежно від ступеня відповідності прийнятим нормам трудове поведінка може бути нормативним і відхиляється від нормативів; 6) залежно від ступеня формалізації правила трудового
 9. XXIV. ГАРМОНІЯ І КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
  XXIV. ГАРМОНІЯ І КОНФЛІКТ
 10. 3. Приватні підприємства в перехідній економіці
  функції власності та професійного управління повністю збігаються тільки в рамках дрібних фірм. Що ж стосується середніх і особливо великих приватних підприємств, утворених у результаті приватизації, то в їх рамках неминуче відбувається відоме розщеплення капіталу на капітал-власність (контроль) і капітал-функцію (управління), що дозволяє використовувати найманих професійних
 11. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  функціонувати не можуть. Провідну роль поєднанні засобів праці і предметів праці, тобто функціонування засобів виробництва належить людині. Тому вирішальним фактором процесу виробництва є робоча сила людини. Засоби праці, предмети праці і люди в трудовій організації знаходяться в постійній взаємодії. Елементи фізичної трудового середовища піддаються постійним
 12. РЕЗЮМЕ
  функцій є прийняття конвенцій і рекомендацій, що встановлюють міжнародні трудові стандарти у таких галузях, як свобода асоціацій, зарплата, тривалість робочого дня, соціальне страхування, оп-ЛАчІВАЕТ відпустку, охорона праці, служба найму, робоча інспекція. Конвенції накладають зобов'язання - для держав-членів, які їх ратифікували, рекомендації забезпечують
 13. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 14. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є великомасштабні переміщення населення і трудових ресурсів в різноманітних формах. [Див Примітка.) Отже, масова міграція населення стала одним з найбільш характерних явищ життя світового співтовариства другої половини XX століття. Поняття
 15. 3. Наслідки міжнародної міграції кадрів
  наслідки міжнародної міграції робочої сили для країн-донорів і для приймаючих країн? Навряд чи можна дати однозначну відповідь на це
© 2014-2022  epi.cc.ua