Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

фіскальний імпульс

- динамічної рівноваги в результаті приросту

автономного попиту при незмінному темпі приросту номінальної кількості грошей.

Нехай початковий стан економіки характеризується точкою Е0 на рис. 10.15. У першому періоді в результаті підвищення державних

Мал. 10.15. Розвиток інфляції після фіскального імпульсу

витрат автономний попит збільшується на AAV а в наступні періоди повертається до вихідного обсягу. Тоді відповідно до другого рівняння системи (10.16) лінія у ° (п) зрушиться вгору так, що рівновага переміщається в точку Е{. Темп інфляції стає вище темпу приросту грошової маси через прискорення обороту грошей (скорочення реальної каси).

У другому періоді внаслідок прискорення інфляції вгору зрушиться крива сукупної пропозиції: ys(N)0 -> ys(N)2. Зрушення лінії сукупного попиту в другому періоді визначають дві обставини: збільшення виробництва в першому періоді направляє се вгору, а відсутність подальшого зростання автономних витрат (АА2 = 0) зрушує вниз. В результаті лінія уп(К)2 може виявитися як вище, так і нижче лінії уп(П)х або збігтися з останньою. Для забезпечення більшої наочності припустимо, що лінія yD(7i)2 зливається з лінією yD(N)v Тоді рівновага в другому періоді представлятиме точка Е2.

У третьому періоді лінія ys(N) продовжить рух вгору слідом за підвищенням темпу інфляції, а лінія yD(N) зрушиться вниз через скорочення національного доходу в другому періоді в порівнянні з першим.

Подальший розвиток економічної кон'юнктури, як і в разі порушення рівноваги в результаті зміни Mf, визначать равнодействующие сили, представлені на рис. 10.12, які повернуть рівновагу в точку Е. Отже, при фіксованому темпі зростання грошової маси разове збільшення автономного попиту змінює економічну кон'юнктуру в короткому періоді, але не впливає на рівноважні значення економічних параметрів в тривалому періоді. Повернення величини національного доходу до вихідного рівня при збільшилися державні видатки пояснюється тим, що внаслідок зниження реальних касових залишків зростає ставка відсотка, тому скорочується попит підприємців на інвестиції. В цьому суть «ефекту витіснення» {Crowding out), який може супроводжувати зростання державних витрат.

Приклад 10.1 (продовження 1)

Якщо після встановлення динамічної рівноваги при у = 1100; к = 0,2 в деякому періоді t зростуть автономні витрати на АЛ, = 100, а в наступні пери

Подальший розвиток економічної кон'юнктури представлено в табл. 10.2 і на рис. 10.16.

Таблиця 10.2. Інфляція при фіскальному імпульсі

t

Уг

nt

t

Yi

nt

t

h.

nt

1

1286

0,2282

16

1 054

0,1432

31

1070

0,2323

2

1260

0,2524

17

тисячу вісімдесят чотири

0,1407

32

1057

0,2259

3

1225

0,2713

18

1113

0,1426

33

одна тисяча сорок вісім

0,2180

4

+1183

0,2838

19

1 138

0,1484

34

1 043

0,2094

5

1 138

0,2896

20

1160

0,1575

35

1 043

0,2008

6

тисяча дев'яносто чотири

0,2887

21

тисячу сто сімдесят п'ять

0,1689

36

1046

0,1927

7

1 053

0,2816

22

тисячі сто вісімдесят п'ять

0,1817

37

1 054

0,1856

8

1018

0,2692

23

1187

0,1949

38

1 063

0,1801

9

992

0,2528

24

1 184

0,2076

39

1075

0,1763

10

975

0,2339

25

1174

0,2188

40

1088

0,1745

11

968

0,2138

26

1160

0,2280

41

1 101

0,1746

12

970

0,1942

27

1143

0,2345

42

1112

0,1765

13

982

0,1763

28

тисяча сто двадцять чотири

0,2382

43

тисяча сто двадцять дві

0,1799

14

+1001

0,1613

29

1105

0,2389

44

1130

0,1845

15

1026

0,1501

30

1086

0,2369

45

1135

0,1898

оди вони повернуться до вихідного рівня: ДЛ/ + 1 = ДЛ,+2 = ... = О, то в періоді t система рівнянь (10.17) набуде вигляду

в періоді ((+ 1) автономні витрати повернуться до вихідного рівня, але в сукупному попиті з'явиться доданок, пов'язане зі зміною інфляційних очікувань:

Мал. 10.16. Інфляційна спіраль при одноразовому збільшенні автономних витрат

 1. Інноваційна активність країн
  Одним з ключових чинників конкурентоспроможності країни в сучасних умовах є інноваційна активність держави. Як ми бачили, М. Портер виділяє інноваційну стадію в самостійний етап і окремий формат розвитку національної економіки. Але навіть якщо країна і не вступила ще повністю в даний етап
 2. Інфляція пропозиції, спіраль заробітна плата - ціни
  Якщо причина інфляції попиту виступає в вигляді зсуву вправо лінії сукупного попиту, то поштовхом до інфляції пропозиції є зрушення вліво лінії сукупної пропозиції. Одна з перших концепцій, що пояснюють безперервне зростання рівня цін, отримала назву «спіраль заробітна плата - ціни». Вона
 3. Інфляція
  Як було сказано в гл. 2, інфляція являє собою показник зростання загального рівня цін на товари і послуги. Для однопродуктовой моделі, в якій є тільки один умовний товар, інфляція визначається простіше, ніж індекс споживчих цін або дефлятор ВВП. якщо P t і P t + ,, - рівні цін в періоди t
 4. Інерційна модель ринку праці
  Індустріальна економіка характеризується дуже рідкісними змінами макроекономічних показників, тому в моделях індустріального типу передбачається, що фірма або ринок знаходяться в рівноважному стані тривалий час, а тому витрати переходу економічної системи з одного рівноважного стану в інший
 5. Індекс споживчих цін
  Дефлятор ВВП дає оцінку зміни рівня цін всіх товарів і послуг, вироблених в економіці за аналізований період; проте споживачеві важливіше знати, як змінюється вартість споживаних їм товарів і послуг. Тому на практиці, в тому числі і під час обговорення макроекономічної політики уряду, частіше
 6. Хвилі Еліота і тимчасові цикли, основні принципи побудови хвиль
  Розвиток ринку відбувається під впливом імпульсних (рушійних) хвиль і корекційних (відкатних) хвиль. Хвилеподібний принцип розвитку фінансового ринку має своїх прихильників і супротивників, оскільки з позиції критиків гіпотеза про розвиток фінансового ринку по розпізнаваним моделям суперечить
 7. Грошовий сектор
  Рівновага в реальному секторі економіки не залежить ні від рівня цін, ні від кількості грошей. Кількість перебувають в обігу грошей і ско- - рость їх звернення визначають рівень цін (квадрант I, рис. 8.1, б, верхня частина), за допомогою якого обчислюються номінальні значення національного
 8. Гіпотеза Монте-Карло
  Гіпотеза Монте-Карло підходить для прогнозування в умовах невизначеності тривало діючих тенденцій і можливого настання майбутніх проблем. При цьому широко використовуються складні моделі та елімінування різних значень, оскільки число рівнянь, які необхідно вирішувати, перевищує можливості
© 2014-2022  epi.cc.ua