Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

2. Фірма. Витрати виробництва та їх види


Слово «фірма» відноситься до числа найпоширеніших і популярних в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Воно вживається і в життєвих ситуаціях, коли потрібно підкреслити стійкий, надійний, високоякісний, впливовий характер і репутацію діяльності. Та і в англійській мові firm означає твердий, надійний, наполегливий і т.д. Тому firm - фірма і firm - надійний є, мабуть, не тільки омонимами.
Фірма (підприємство) являє собою господарське ланка, що реалізує власні інтереси за допомогою виготовлення та реалізації товарів і послуг шляхом планомірного комбінування факторів виробництва.
Чи відмінність між фірмою і підприємством? Якщо господарське ланка є юридичною особою, то воно вже являє собою суб'єкт бізнес-діяльності, будь то фірма чи підприємство. Разом з тим в економічному лексиконі часто термін «фірма» використовується як узагальнююче поняття: фірма може включати як одне, так і кілька підприємств і виробництв. Під підприємством же, як правило, мається на увазі Однопрофільне, однопродуктное виробництво.
152
Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
Сучасні фірми - це в основному багатопрофільні виробництва. Орієнтація на таке виробництво робить фірму більш стійкою в період економічних спадів. Несприятлива кон'юнктура стосовно одного товару, що випускається знижує доходи від його виробництва, але може не торкнутися умови прибутковості по інших видах товарів. Фірма в цьому випадку збитки від одного виду діяльності перекриває доходами від виробництва інших товарів і послуг.
Крім того, орієнтація на однопродуктное підприємство не завжди перспективна, так як можна потрапити в тупикову ситуацію через загасання життєвого циклу товару (наприклад, коли підприємство випускає гасові лампи в період прискореної електрифікації). Якщо ж фірма многопрофильна, вона може поєднувати виробництво товарів, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу і вимагають різних капіталовкладень. Розосередження капіталу фірми по ряду галузей та освіта багатопрофільного виробництва отримало назву диверсифікації капіталу.
Отже, фірми різняться між собою за асортиментом продукції, що випускається, за сферами застосування капіталу і т.д. Проте всі фірми можна класифікувати за двома основними критеріями: форма власності на капітал і ступінь концентрації капіталу. Іншими словами: хто володіє фірмою і яка її величина. За цими двома критеріями виділяються різні організаційно-економічні форми підприємницької діяльності. Сюди належать державні і приватні (одноосібні, товариства, акціонерні) підприємства. За ступенем концентрації виробництва виділяють дрібні (до 100 чол.), Середні (до 500 чол.) І великі (більше 500 чол.) Підприємства.
Визначення величини і структури витрат підприємства (фірми) на виробництво продукції, які забезпечили б підприємству стійке (рівноважний) становище і процвітання на ринку, є найважливішим завданням господарської діяльності на мікрорівні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види "
 1. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
  Слово «фірма» відноситься до числа найпоширеніших і популярних в країнах з різним рівнем економічного розвитку. Воно вживається і в життєвих ситуаціях, коли потрібно підкреслити стійкий, надійний, високоякісний, впливовий характер і репутацію діяльності. Та і в англійській мові firm означає твердий, надійний, наполегливий і т.д. Тому firm - фірма і firm - надійний
 2. Економічна природа витрат. Витрати виробництва і витрати обігу
  Витрати виробництва - це витрати, грошові витрати, які необхідно здійснити для створення товару. Для підприємства (фірми) вони виступають як оплата придбаних факторів виробництва. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види 153, Такого роду витрати покривають оплату матеріалів (сировини, палива, електроенергії), заробітну плату працівників, амортизацію,
 3. Альтернативні «явні» і «неявні» витрати
  Велику часть.іздержек виробництва становить використання виробничих ресурсів. Якщо останні застосовуються в одному місці, то не можуть використовуватися в іншому, оскільки володіють такими властивостями, як рідкість і обмеженість. Наприклад, гроші, витрачені на покупку домни для виробництва чавуну, не можуть одночасно бути витрачені на виробництво морозива. В результаті, використовуючи
 4. Постійні, змінні та загальні витрати
  Витрати, які фірма несе при виробництві заданого обсягу продукції, залежать від можливості зміни кількості всіх зайнятих ресурсів. Постійні витрати (FC, fixed costs) - це витрати, які не залежать у короткостроковому періоді від того, скільки фірма виробляє продукції. Вони являють собою витрати її постійних факторів виробництва. Постійні витрати пов'язані з самим
 5. Граничні витрати виробництва та економічну рівновагу фірми
  Щоб зрозуміти, чи є вигідним виробництво додаткової одиниці продукції, необхідно порівняти між собою послідувало б за цим зміна доходу з граничними витратами виробництва. Граничні витрати (МС, marginal costs) - це витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції. Інакше кажучи, граничні витрати являють собою збільшення ТС, на яке
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 7. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  Класична теорія порівняльної переваги була розвинена для пояснення географічного розташування галузей промисловості в дев'ятнадцятому та двадцятому століттях. У теорії порівняльної переваги Розташування виробництва залежало від двох факторів - від наявності природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і
 8. 3. Виручка і прибуток фірми
  Принцип максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми) У курсі мікроекономіки, як правило, виходять з того, що основною метою функціонування фірми є максимізація прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми. В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого
 9. Види конкуренції
  Розрізняють конкуренцію: 1) функціональну (це конкуренція певного товару), 2) видову (за ціною і якістю); 3) межфирменную (серед окремих підприємств, фірм), 4) внутрігалузеву і міжгалузеву, механізм яких досить докладно досліджено К. Марксом в томі III «Капіталу». Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють
 10. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  Під заробітною платою в сучасній економічній науці розуміється ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Залежно від методів оцінки трудових витрат у господарській практиці використовують погодинну (місячну, тижневу, погодинну, річну), відрядну (за кількість вироблених товарів), акордну та інші види оплати праці. Розрізняють також розуміння заробітної
© 2014-2022  epi.cc.ua