Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Постійні, змінні та загальні витрати


Витрати, які фірма несе при виробництві заданого обсягу продукції, залежать від можливості зміни кількості всіх зайнятих ресурсів.
Постійні витрати (FC, fixed costs) - це витрати, які не залежать у короткостроковому періоді від того, скільки фірма виробляє продукції. Вони являють собою витрати її постійних факторів виробництва.
Постійні витрати пов'язані з самим існуванням виробничого обладнання фірми і повинні бути тому оплачені, навіть якщо фірма нічого не виробляє. Фірма може уникнути витрат, пов'язаних з її постійними факторами виробництва, тільки повністю припинивши свою діяльність. Постійні витрати, яких не можна уникнути навіть при припиненні діяльності, називаються безповоротними витратами. Витрати на оренду приміщення для офісу фірми відносяться до постійних витрат, які не є безповоротними, так як фірма може уникнути цих витрат, припинивши свою діяльність. Але якщо фірма тимчасово закривається, вона може ухилитися від оплати за будь змінний фактор виробництва.
2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
159
Постійні витрати включають також альтернативну вартість фінансового капіталу, вкладеного в устаткування. Величина цієї вартості дорівнює сумі, за яку власники фірми могли б продати обладнання та виручку вкласти в найбільш привабливу область інвестування (наприклад, у фондову біржу або на рахунок заощаджень і т.д.).
Зобразимо постійні витрати графічно (рис. 6.7). З графіка видно, що витрати в 250 одиниць притаманні будь-якому обсягом виробництва (на графіку обсяг виробництва Q від 0 до 10).
FC - постійні витрати (заштриховані)
250
FC
10 Q
Рис. 6.7. Графік постійних витрат
Змінні витрати (VC, variable costs) - це витрати, які залежать від обсягу випуску продукції фірми. Вони являють собою витрати змінних факторів виробництва фірми.
До них відносяться витрати на сировину, паливо, енергію, транспортні послуги і т.д. Велика частина змінних витрат, як правило, припадає на витрати праці і матеріалів. Так як витрати змінних факторів збільшуються у міру зростання випуску продукції, то і змінні витрати ростуть із зростанням випуску (рис. 6.8).
З графіка ми бачимо, що хвиляста лінія, яка зображує змінні витрати, із зростанням виробництва (його обсягу) піднімається вгору.
Це означає, що при збільшенні виробництва змінні витрати зростають:
а) спочатку вони ростуть пропорційно зміні обсягу виробництва (до досягнення точки / 4);
б) потім досягається економія змінних витрат при масовому виробництві, і швидкість їхнього зростання зменшується (до досягнення точки В);
160
Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
VC - змінні витрати (заштриховані)
VC
1
10
Q
Рис. 6.8. Графік змінних витрат
в) третій період, що відображає зміну змінних витрат (рух вправо від точки В), характеризується зростанням змінних витрат через порушення оптимальних розмірів підприємства. Це можливо при збільшенні транспортних витрат через збільшених обсягів привозимого сировини, обсягів готової продукції, яку необхідно відправити на склад, і т.д.
Якщо накласти один на одного ці два графіка, то отримаємо новий графік, що відображає загальні, або валові, витрати (ТС, total costs), які дорівнюють сумі постійних і змінних витрат (рис. 6.9).
250
ТС
ТС - загальні (валові) витрати (заштриховані)
V / / / / / / / / / / /,
FC
10
Q
"TWFWW
Рис. 6.9. Графік загальних (валових) витрат
Отже, загальні (валові) витрати на вироблену кількість товару - це все витрати на даний момент часу, необхідні для виробництва того чи іншого товару.
Для того щоб більш чітко визначити можливі обсяги виробництва, при яких фірма гарантує себе від надмірного зростання витрат виробництва, досліджується динаміка середніх витрат.
2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
16!
Поняття середніх витрат (AC, avenge costs) міститься в «Капіталі» К. Маркса. Маркс на базі цього виду витрат побудував концепцію цін виробництва, середньої норми прибутку, що припадає на капітал. Цей вид витрат існує і в бухгалтерії фірми. Однак її арсенал більш об'ємний, в ньому чільна роль належить загальним (валових) витратам, а також граничним витратам. Аналіз їх динаміки і структури необхідний для визначення оптимального вибору обсягу виробництва, можливих меж руху витрат, при яких виробництво зберігає вигідність.
Якщо валові витрати віднести до кількості випущеної продукції (ГС / 0, отримаємо середні витрати.
Їх графік наведено на рис. 6.10.
Рис. 6.10. Графік середніх витрат
Саме такий вигляд кривої середніх витрат визначається такими обставинами:
1) спочатку, при русі зліва направо, спостерігається велика частка постійних витрат, яка зменшується до точки М. Це відбувається тому, що досягається ефект масового виробництва, коли постійні витрати розподіляються на більший обсяг продукції;
2) потім, при русі вправо від точки М, наступають труднощі управління, ростуть транспортні витрати і т.д., змінні витрати зростають, зростають і середні витрати.
Для виробника далеко не байдужі не тільки валові, але і середні витрати. Останні зазвичай використовуються для порівняння з ціною, яка завжди вказується в розрахунку на одиницю продукції.
Розрізняють середні постійні (AFQ, середні змінні (AVC) середні загальні (АТС) витрати.
111-3554
162
Глава 6. Виробництво і фірма. Недоліки, виручка і прибуток
Середні постійні витрати (AFC) являють собою відношення постійних витрат (FC) до обсягу випуску:
AFC=FC / Q.
Середні змінні витрати (A VC) являють собою відношення змінних витрат (VC) до обсягу випуску:
AVC=VC / Q.
Середні загальні витрати (А МС) є відношення загальних витрат (ТС) до обсягу випуску:
АТС=TC / Q=AVC + AFC,
оскільки ТС=VC + FC.
Середні витрати використовуються при вирішенні питання про те, робити чи дану продукцію взагалі. Зокрема, якщо ціна, що представляє собою середній дохід на одиницю випущеної продукції, менше, ніж AVC, то фірма зменшить свої втрати шляхом призупинення своєї діяльності в короткостроковому періоді. Якщо ціна нижче АТС, то фірма отримує негативну економічну прибуток і їй следут розглянути можливості остаточного закриття. Графічно це положення може бути зображено наступним чином (рис. 6.11).
Якщо середні витрати нижче ринкової ціни, то фірма може працювати рентабельно в межах обсягу виробництва С,-Q2.
Ринкова ціна
Q, Q2 Q
Рис. 6.11. Порівняння середніх витрат з ринковою ціною
2. Фірма. Витрати виробництва та їх вила
163
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Постійні, змінні та загальні витрати "
 1. Постійні, змінні та загальні витрати
  Витрати, які фірма несе при виробництві заданого обсягу продукції, залежать від можливості зміни кількості всіх зайнятих ресурсів. Постійні витрати (FC, fixed costs) - це витрати, які не залежать у короткостроковому періоді від того, скільки фірма виробляє продукції. Вони являють собою витрати її постійних факторів виробництва. Постійні витрати пов'язані з самим
 2. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  Якщо предмет науки характеризується тим, що вона вивчає, то метод - як це досліджується. Одне витікає з іншого. Від правильно прийнятого методу залежить реальність результатів. Економіка як наука використовує широкий спектр методів наукового пізнання. Метод - це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення мети. Одним з таких методів при
 3. Висновки
  1. Виробництво - це процес не тільки виготовлення матеріальних благ, а й використання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів та підприємництва), інформації, екологічного фактора. 2. Фактор виробництва - це особливо важливий елемент або об'єкт, який робить вирішальний вплив на можливість і результат виробництва. Фактори виробництва володіють
 4. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  До кінця 1849 починається період посиленої роботи Марк-са «над питаннями економічної теорії. Період 1850-1851 рр.. був часом надзвичайно інтенсивної роботи Маркса в цій галузі. Це видно з численних конспектів і з його листів до Енгельса. Найбільш важливі з них опубліковані у «Вибраних листах»! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-
 5. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  1. Поняття витрат. Виробництва без витрат не буває. Витрати - це витрати на придбання факторів виробництва. Витрати можна вважати по-різному, тому в економічній теорії, починаючи з А. Сміта і Д. Рікардо, існують десятки різних систем аналізу витрат. До середини ХХ в. склалися загальні принципи класифікації: 1) за методом оцінки витрат і 2) по відношенню до величини виробництва
 6. 20). Порівняльне перевагу (comparative advan-tage) - зіставлення витрат втрачених можливостей
  20). Порівняльне перевагу (comparative advan-tage) - зіставлення витрат втрачених можливостей виробників товару. Произво - дитель, що володіє самими низькими альтерна-тивними витратами виробництва товару, має порівняльну перевагу перед дру-шими виробниками (гл. 3). Середні змінні витрати (average variable cost) - відношення змінних витрат до обсягів по-му
 7. Терміни і поняття
  Явні витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 8. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів , достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 9. § 1. ОСВІТА ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
  Прибуток у виробничій фірмі: фактори її утворення. Прибуток - це дохід фірми, який виступає у вигляді приросту застосованого капіталу. Прибуток утворюється неоднаково в різних областях економіки - у виробництві, торгівлі і банківській справі. Зараз ми з'ясуємо, як утворюється дохід у фірмах-виробниках продукції. Про решту видах прибутку - мова попереду. Як відомо, в більшості випадків
 10. 2.1. Види витрат та їх значення для фірми
  Для збільшення свого прибутку фірма прагне мінімізувати витрати. Поведінка фірми принципово різниться залежно від того, в якому з двох періодів - короткостроковому або довгостроковому - вона функціонує. Короткостроковий період в діяльності фірми - це період часу, протягом якого фірма не має можливості ввести до ладу нові виробничі потужності і може змінювати тільки
© 2014-2022  epi.cc.ua