Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Економічна природа витрат. Витрати виробництва і витрати обігу


Витрати виробництва - це витрати, грошові витрати, які необхідно здійснити для створення товару. Для підприємства (фірми) вони виступають як оплата придбаних факторів виробництва.
2. Фірма. Витрати виробництва та їх види 153,
Такого роду витрати покривають оплату матеріалів (сировини, палива, електроенергії), заробітну плату працівників, амортизацію, витрати, пов'язані з управлінням виробництвом. При продажу товару підприємець отримує грошову виручку. Одна частина її компенсує витрати виробництва (тобто витрати грошей, пов'язані з виробництвом товару), інша дає прибуток, то, заради чого організується виробництво. Це означає, що витрати виробництва менше вартості товару на величину прибутку. .
Витрати виробництва вивчалися багатьма великими економістами, в тому числі і К. Марксом. Проте мета дослідження автора «Капіталу» була особлива. Вона пов'язувалася з його прагненням всебічно розглянути особливості експлуатації найманої праці, відображеного в цій категорії капіталістичного господарства. Маркс за допомогою дослідження витрат виходить потім на іншу проблему - аналіз утворення середньої норми прибутку на рівновеликий капітал.
Сучасні ж дослідники витрат виробництва розглядають їх під кутом зору господарника, підприємця. Вирішуючи теоретичні завдання, обгрунтовують оптимальну стратегію фірми, досягається й інша мета, яку колись зазначив К.
Маркс, - обгрунтувати принцип отримання рівного доходу на кожен долар, витрачений на покупку будь-якого фактора виробництва. Таким чином, сучасні дослідники ринкового господарства отримали той же результат - освіта середньої норми прибутку. Тут економічна теорія зблизилася з математикою, де часті випадки вирішення однієї і тієї ж задачі різними способами.
Оскільки вартість у Маркса відображає всі витрати уречевленої і живої праці суспільства на виробництво товару, він ці витрати назвав витратами суспільства. Витрати підприємства менше витрат суспільства на величину прибутку.
Маркс вирізняв авансовані витрати капіталу від поточних витрат виробництва.
Авансування капіталу передбачає крім закупівель сировини, палива, оплати праці працівників і великі одноразові витрати: будівництво виробничої будівлі, покупку верстатів, вкладення грошей у комунікації. Ці гроші вкладаються відразу. Припустимо, не вся вартість виробничої будівлі, а лише та невелика частина його амортизації, яка увійшла в ціну проданого товару.
Таким чином, витрати виробництва - це витрати на виробниц-, ство даної готової продукції, на відміну від одноразових витрат,
- 154
Глава 6. Виробництво і фірма. Витрати, виручка і прибуток
пов'язаних з авансуванням капіталу, який потрібен для первісної організації виробничого процесу.
Витрати обігу, за Марксом, - це витрати, пов'язані з процесом реалізації товарів.
Вони діляться на чисті і додаткові. До чистих витрат обігу відносяться витрати, пов'язані з купівлею-продажем в чистому вигляді, а саме заробітна плата працівників оптової та роздрібної торгівлі, утримання торгових приміщень, витрати на консультації, рекламу, вивчення споживчого попиту і т.д. Ці витрати, на думку Маркса, не збільшують вартість товару, а відшкодовуються після продажу товару з прибутку, створеної в процесі виробництва. До додаткових витрат обігу відносяться витрати на упаковку, сортування, транспортування і зберігання товарів. Цей вид витрат обігу є по суті витратами, пов'язаними з продовженням процесу виробництва у сфері обігу. Входячи у вартість товару, вони збільшують її і відшкодовуються після продажу товару з отриманої суми виручки. Додатковими вони є тому, що доповнюють чисті витрати (без них не можна здійснити купівлю-продаж товару), і тому, що вони збільшують вартість товару. Сучасна економічна теорія не сприйняла ідею К. Маркса про подібний розподілі витрат виробництва. Сучасні теоретики виходять з того, що підприємець від усіх без винятку своїх витрат, витрат грошей на виробництво, чекає доходу, який був би достатній для стійкого положення на ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Економічна природа витрат. Витрати виробництва і витрати обігу "
 1. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
  економічного розвитку. Воно вживається і в життєвих ситуаціях, коли потрібно підкреслити стійкий, надійний, високоякісний, впливовий характер і репутацію діяльності. Та і в англійській мові firm означає твердий, надійний, наполегливий і т.д. Тому firm - фірма і firm - надійний є, мабуть, не тільки омонимами. Фірма (підприємство) являє собою господарське
 2. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  економічної системи у відповідність зі станом ринку і рух до встановлення кінцевих цін і процентних ставок порушуються з появою нової інформації, а саме додаткової кількості інструментів, що не мають покриття , пропонованих на позиковому ринку. При валової ринкової ставкою, яка існувала напередодні цих пертурбацій, всі ті, хто був готовий зайняти гроші за цією ставкою, з поправкою в
 3. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 4. Висновки
  економічні та бухгалтерські: постійні, змінні і загальні (валові), середні і граничні витрати. Порівняння середніх і граничних витрат - важлива інформація для управління фірмою, визначення її стійкого, рівноважного положення. 8. Рівновага фірми досягається в точці збігу ціни пропозиції, середніх і граничних витрат або в разі рівності граничного доходу та граничних
 5. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  економічні закони й існує механізм, що забезпечує дію цих законів як переважаючих тенденцій. Найбільш повно Рікардо виклав свої погляди в роботі "Початки політичної економії та оподаткування" (1817), у передмові до якої він пише, що головне завдання політичної економії - визначити закони, які керують розподілом створеного продукту. Однак спочатку
 6. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  економічну думку. Головна праця Маршалла під назвою «Основи еконо-чеський науки», вийшовши у світ в 1890 р., багато разів перевидавала-ся. По суті досі більшість університетських курсів буржуазної політичної економії будується на базі цієї книги. Буржуазні економісти створили справжній культ Маршалла, вважаючи його великим економістом, що стоять в одному ряду з А. Смітом і Д.
 7. Глосарій
  економічна самозабезпеченість однієї або декількох країн; відокремлення економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна
 8. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  економічну форму, не розглядаючи дію того чи іншого фактора в органічному взаємозв'язку з відносинами між людьми. Іншими словами, західним ученим притаманний однобічний, метафізичний, а не всебічний, діалектичний підхід до аналізу сутності даної категорії. Певною мірою це і внеисторический підхід, оскільки стверджується, що капітал існував у всіх
 9. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  економічного зростання та зайнятості працівників. Бюджет є важливим важелем впливу на хід суспільного відтворення і стимулювання економічного зростання. Шляхом зміни рівня державних витрат і оподаткування уряду можуть регулювати обсяг сукупного попиту (величину споживчих та інвестиційних витрат),-а тим самим впливати на короткострокові коливання
 10. 5.2. Інфляція
  економічної реальності. З монетаристських позицій інфляція виникає, коли: | темп приросту номінальної кількості грошей перевищує темп приросту реального національного доходу при незмінній швидкості обігу грошей. Часто це трапляється, коли банківська система для покриття зростаючих витрат держави (бюджетного дефіциту) виробляє додаткову емісію готівки;
© 2014-2022  epi.cc.ua