Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Фінанси і бюджет ЄС


Європейський союз має власними фінансовими засобами, тобто не залежить від бюджетів вхідних у нього країн. Розмір бюджету ЄС визначається Радою і Парламентом ЄС і затверджується останнім.
Важливу роль у фінансовій діяльності відіграє Рахункова палата, 15 членів якої призначаються Радою ЄС. Палата здійснює загальне фінансове управління, контроль над витратами фондів і фінансових інститутів ЄС. Європейський інвестиційний банк, будучи автономної організацією, фінансує капіталовкладення ЄС на регіональні програми, розвиток енергетики, інфраструктури шляхом довгострокових кредитів і гарантій.
Дохідна частина бюджету ЄС формується за рахунок як власних фінансових джерел (відрахування від податку на додану вартість у розмірі 1,4%, митні збори, податки на імпорт сільськогосподарської продукції з третіх країн та інші засоби), так і відрахувань від ВВП всіх вхідних у ЄС держав в розмірі 1,2-1,3% залежно від їхньої частки у валовому продукті ЄС.

Що стосується видатків бюджету, то вони в останні роки розподілялися приблизно таким чином,%:

З 1 січня 1999 р., коли євро придбала статус офіційної грошової одиниці 11 країн, була проведена жорстка фіксація курсів національних валют до єдиної європейської грошової одиниці. Впровадження єдиної валюти (поки ще в безготівковий фінансовий оборот) має велике значення з точки зору здійснення валютно-фінансової політики ЄС: ліквідації відмінностей в організації кредиту, розрахунків, курсової політики; затримки платежів; непорівнянності податків; уникнення валютних ризиків, встановлення єдиної бюджетної дисципліни; успішної боротьби з інфляцією. Єдина валюта здатна набагато успішніше протистояти долара та ієни, ніж існувала «валютна змія». Проведення єдиної валютної і фінансової політики здійснюється ЕВС допомогою дворівневої системи банків:
Європейського Центрального банку (ЄЦБ) і системи центральних банків країн-членів.
Передбачається, що з 1 січня 2002 р. євро стане звертатися і в готівковій формі.
Все фінанси ЄС з 1 січня 1999 виражаються в євро. На неї переведена бухгалтерія Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і інших фінансових інститутів Євросоюзу.
Перехід на євро для бюджету і фінансових інститутів ЄС не є складним, так як вони раніше працювали на основі еквівалентного євро ЕКЮ.
Що стосується внутрішніх фінансових операцій країн - учасниць валютного союзу, то до 31 грудня 2001 р. їх можна вести в національних валютах, одночасно публікуючи основні фінансові показники в євро.
На основі євро відбуватиметься становлення в ЄС єдиного ринку банківських послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фінанси та бюджет ЄС "
 1. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  фінансовій сфері і скорочення державних військових закупівель. Загальна тривалість спаду склала 10 міся-ців - з жовтня 1990 по березень 1991 р., промислове виробництво со-Крат на 2%. Спад торкнувся в основному автомобільну примушує-ленность у зв'язку з розширенням потужності японських фірм в США. Тривалість економічного спаду пояснювалася тим, що впер-ші за післявоєнні роки в
 2. § 43. Бюджетна і податкова системи
  фінансові ресурси, що опосередковують рух матеріальних і людських ресурсів. Сутність фінансів більш повно розкривається у виконуваних ними функціях, таких, як накопичення необхідної кількості грошових фондів для здійснення процесу розширеного відтворення продуктивних сил і, насамперед, головної продуктивної сили - людини-працівника; регулювання державою за допомогою
 3. Введення
  фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства. Бюджет, грошовий обіг - це дзеркало держави, барометр його економічного і соціального стану і політичного
 4. 1.1. Економічна сутність і зміст бюджету. Бюджетне пристрій
  фінансова система суспільства і входить до її складу - державний бюджет. Саме через державний бюджет здійснюється спрямований вплив на освіту і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. Бюджет - це форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого
 5. 3. Нерівність
  фінансування оборонних воєн, які, за загальним визнанням, неможливо профінансувати іншими методами. Це заперечення, однак, б'є мимо цілі. Значення має лише те, що частина заощаджень індивідів використовується державою на поточне споживання, і ніщо не заважає державі збільшити цю частину так, щоб вона фактично поглинула все. Очевидно, що якщо держави роблять
 6. 1. Плоди интервенционизма
  фінансів найбільш характерним проявом цієї доктрини виступає прогресивне оподаткування доходів і майна. Обкладення податками багатих і витрачання доходів на поліпшення умов існування бідних є головним принципом сучасних бюджетів. В області відносин між працею і капіталом рекомендується скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати і тисячі інших заходів, які,
 7. Коментарі
  фінансових відносин між країнами та надання кредитної допомоги для підтримки валютних курсів. [60] Бреттон-Вудська конференція Об'єднаних націй з валютних і фінансових питань відбулася 123 липня 1944 р. Бреттон-Вудсі (м. Вашингтон). На конференції був створений Міжнародний валютний фонд і прийнятий проект положення про Міжнародному банку реконструкції та розвитку, а також були закладені
 8. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  що фінансуються з бюджету, побудована за галузевою ознакою. Основними міністерствами, мають розгалужену мережу підвідомчих установ, за допомогою яких забезпечується безпосереднє виконання соціально значущих для суспільства функцій, є: Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціального захисту населення, Міністерство освіти, Міністерство спорту і туризму,
 9. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в обсягах, достатніх для фінансування потреб держави. Актуальним
 10. Література
  бюджетної класифікації Російської Федерації »від 15.08.1996 р. № 115-ФЗ. 2. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ. 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від 10.10.1991 р. № 1734-1 (з
© 2014-2022  epi.cc.ua