Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

Фактори економічного розвитку


Важливою проблемою історико-економічної науки є проблема чинників економічного розвитку людства.
1. Багато вчених в якості ведучого виділяють фактор науково-технічного прогресу: під його впливом відбуваються принципові зрушення в системі господарства і в самому суспільстві, яке переходить на якісно новий етап свого розвитку: від аграрного-до індустріального і потім постіндустріального.
2. Надзвичайно суттєвим є прогрес у засобах комунікації, в число яких включають насамперед мова - розмовна та письмова, службовець засобом мислення, вираження і спілкування. Іншими засобами комунікації є гроші, дороги, друк, поштове, телефонне, телеграфного, телетайпного, телефаксного повідомлення, електронні системи зв'язку, книги, журнали і особливо газети, радіо і телебачення. На сучасному етапі особливо важливий прогрес у створенні та функціонуванні інформаційних систем. Очевидно, що чим більш розвинені засоби комунікації, тим більше можливостей для швидкого розвитку має суспільство. Канадський вчений Мак-Люен, даючи прогноз про подальше історико-економічному розвитку людства, стверджував, що саме за допомогою інформаційних технологій творчий процес буде колективним і пошириться на все людство.
3. Рівень економічного розвитку країни також напряму залежить від ступеня забезпеченості енергією і виду енергії, найбільш активно використовується в народному господарстві.
В цілому людське суспільство виявляє тенденцію до використання все більш потужних джерел енергії, почавши з енергії вогню в первісну епоху і дійшовши до енергії термоядерного синтезу на сучасному етапі. Людство постійно зайнято пошуками нових, більш ефективних і чистих видів енергії, і від того, наскільки успішними будуть пошуки в цьому напрямку, залежить не тільки економічна доля окремих країн, а й усього світового співтовариства. Представляється, що значення цього фактора так само, як і комунікаційного, буде з часом посилюватиметься.
4. На відміну від енергетичного фактор природний, мабуть, надавав значно сильнішу дію на хід економічного розвитку в минулому, ніж у сьогоденні. Географічне положення місцевості, її кліматичні та геодезичні умови диктували людському суспільству певну структуру господарства, спрямованість і специфіку господарської діяльності. Проте з плином часу люди навчилися нейтралізувати несприятливий вплив клімату, компенсувати недолік природних багатств, і чим вище рівень економічного розвитку суспільства, тим менш значущим слід визнати цей фактор. Можна припустити, що і в подальшому роль цього фактора буде слабшати, якщо мати на увазі його сукупний вплив, проте роль окремих його складових - корисних копалин, флори, фауни, водних ресурсів, пр.
- може бути досить значною.
5. Велике значення для господарської еволюції має фактор демографічний, насамперед такі його характеристики, як загальна чисельність населення, його щільність, половозрастная структура, рівень народжуваності, смертності, міграційної мобільності. Російський учений М.М. Ковалевський стверджував, що зростання народонаселення - це взагалі головний двигун народного господарства. В цілому досвід економічної історії свідчить про те, що, мабуть, існує певний оптимальний для даних конкретних умов рівень чисельності та щільності населення, при якому забезпечуються найбільш швидкі темпи економічної еволюції, при відхиленнях від нього темпи зростання сповільнюються, проте в цілому недолік населення дійсно видається більш несприятливим чинником, ніж його надлишок.
6. Багато вчених як найважливішого чинника, що впливає на господарський розвиток, виділяють психологію людей, їх суб'єктивні оцінки господарської реальності, особисті мотиви діяльності, стан моральності.
Інші вчені підкреслюють важливість такого чинника, як національна психологія, система правових відносин, релігійні погляди. Безумовно, важливу роль відіграє економічна політика держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактори економічного розвитку "
 1. Тема 49. ТЕОРІЯ мультиплікатора
  фактор економічного розвитку. При цьому вони схильні до дії особливого мультиплікаційного механізму, помножуючого їх вплив на зростання валового національного продукту (ВНП). Мультиплікатор інвестицій - це числовий коефіцієнт, що показує збільшення ВНП на 1 + nпрі зростанні інвестицій на 1. Мультиплікаційний ефект є своєрідним економічним луною, яке, подібно до його
 2. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів, дозволяє виділити східну і західну макромоделі ФЕО-далізма (табл. 3) . Таблиця 3 Макромоделі феодалізації {foto11} Східна модель феодалізму характеризується раннім зароджуючись-ням, але більш тривалим розвитком. Багато в чому це обумовлювалося стійкістю двухсекторной
 3. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  факторів розвитку суспільних систем (географічне середовище, кількість населення) до нових, більш складним факторам і джерел розвитку. Так, в сучасних умовах до якісно нових чинників суспільного, зокрема економічного прогресу, відносяться національний менталітет, енергія і активність нації, психологія та свідомість людей (рис. 2). Розрізняють два основних типи економічного
 4. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  фактори змушують держава витрачати величезні кошти на розвиток в загальнонаціональному масштабі освіти, охорони здоров'я, перекваліфікацію робочої сили і т.д. Держава бере на себе також функції забезпечення населення послугами пошти, транспортними комунікаціями і системами зв'язку, організації національної оборони і т. д. - загроза екологічної кризи. Ринок не може враховувати
 5. РЕЙТИНГИ І ІНДЕКСИ
  фактор економічного розвитку, ніхто й не сумнівається. Ось тільки що таке якісне управління, незрозуміло: якщо всією економікою в країні командує уряд, то воно може робити це і погано, і добре. І навпаки, відсутність державного регулювання може бути як розумним вибором відповідальних політиків, так і наслідком повного хаосу в держсекторі. Навіть корупція, яка є, з
 6. № 17. Передумови економічної могутності Стародавнього Єгипту
  фактор економічного розвитку на основі командно-розподільчої системи господарства. 2. Деспотичні форми правління. 3. Система поголовного рабства. 4. Великі успіхи в будівництві. 5. Розвиток кораблебудування. 6. Винахід компаса і пороху 7. Виробництво паперу та
 7. № 107. Географічні чинники економічного розвитку Київської Русі.
  Древня Русь розташовувалася на великих рівнинах з безліччю водних артерій, що дозволило племенам віддалених районів зближуватися, торгувати з сусідами. Влітку по річках, взимку - на санях склався торговий волзький шлях «з варяг в араби». Пізніше з'явився балтійсько-чорноморський шлях «із варяг у греки», що проходив по Новгородському, Київському, Полоцкому князівствам. Спілкування з сусідами призвело до
 8. Запитання до теми
  фактори економічного розвитку країн, що розвиваються в 80 - 90-і роки. 2. Охарактеризуйте умови відтворення країн, що розвиваються. 3. Які зміни відбулися в положенні країн, що розвиваються у світовому виробництві (ВМП, промислове виробництво і т.д.)? 4. Розкрийте позиції країн в міжнародному русі капіталу (прямі капіталовкладення, позичковий
 9. Роль зовнішньоекономічних зв'язків у господарстві країн, що розвиваються
  чинником економічного розвитку. Зовнішньоекономічні зв'язки, розширюючи рамки внутрішніх ринків, можуть прискорювати або стримувати економічне зростання. Їх вплив на процеси відтворення, темпи і пропорції економічного зростання мають у країнах, що розвиваються можливо більше значення, ніж для багатьох промислово розвинених країн. У 1998 р. 26,3% сукупного ВВП країн, що розвиваються було реалізовано за
 10. Фактори економічного зростання
  чинником економічного розвитку залишаються військові витрати, що становлять 3-4% ВВП. З 1995 р. країна забезпечує 1/3 витрат на утримання американського експедиційного корпусу і його 40 військових баз і
© 2014-2022  epi.cc.ua