Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ФАКТИЧНА ВЕЛИЧИНА (ДАНІ, ПОКАЗНИКИ)

дійсні, отримані з реальної практики значення економічних показників, що відображають дійсний хід економічних процесів (на відміну від розрахункових, планових, прогнозних показників).
Фактичні результати в економіці іноді називаються фактом (на відміну від плану).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фактична величина (ДАНІ, ПОКАЗНИКИ) "
 1. 6.3. Спосіб абсолютних різниць
  Сутність, призначення і сфера застосування способу абсолютних різниць. Порядок та алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і
 2. 22.2. Аналіз оподатковуваного прибутку
  Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Фактори, що формують її величину. Порядок розрахунку їх впливу. Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє налогооблагамая прибуток, так як від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу. Для визначення величини оподатковуваного прибутку необхідно з балансового суми прибутку відняти: дохід
 3. граничної величини (граничні значення економічними показниками)
  прирощення величини економічного показника, обумовлене збільшенням на одиницю фактора, від якого залежать величина,
 4. Гістограма
  (від грец. histos - тканина) діаграма, побудована в столбиковой формі, в якій величина показника зображується графічно у вигляді стовпчика. Гістограма наочно характеризує, як величина показника змінюється в
 5. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  Введення 1. Принципи побудови і функціонування податкових систем розвинених країн. 2. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «податковий тягар». 3. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання
 6. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  Узагальнюючими показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат. Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні
 7. БАЗИСНІ ПОКАЗНИКИ
  показники, економічні величини, прийняті в якості основи, бази порівняння, зіставлення з іншими показниками. Базисні показники необхідні при аналізі, економічних дослідженнях, визначенні відносних значень економічних величин. Наприклад, при вивченні стану економіки в даному році як базисних даних можна прийняти значення аналогічних показників минулого року або
 8. ПАРАМЕТР
  (від грец. Parametron - відмірюють) 1) показник, величина якого має суттєвий впливу на економічні процеси, 2) показник, величина, значення якої залишається постійним у розглянутій залежності, в межах розв'язуваної
 9. 6. Метод ланцюгових підстановок
  Метод ланцюгових підстановок полягає в тому, що ступінь впливу кожного фактора на загальний результат встановлюється послідовно, шляхом поступової заміни кожного показника іншим, причому один з них розглядається як змінний при незмінних інших. Цей метод використовується для аналізу зміни узагальнюючого економічного показника під впливом багатьох виробничих факторів. Наприклад,
 10. Показники економічного зростання
  Показниками економічного зростання є темпи зростання або приросту ВВП (ВНП) або національного доходу (НД) за певний проміжок часу, або ті ж показники , але співвіднесені з чисельністю населення країни, тобто ВВП (ВНП) або НД, що припадають на душу населення. Абсолютні і питомі показники дозволяють оцінити економічне зростання з різних позицій. Темпи зростання ВВП (ВНП) та їх
 11. Фактичний рівень захисного тарифу
  Фактичний рівень захисного тарифу - величина (у відсотках), на яку збільшується в результаті функціонування всієї тарифної системи створена в даній галузі додана вартість одиниці
 12. 21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці
  Виконання плану підвищення продуктивності праці оцінюють за місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року . Фактичне зростання продуктивності праці зіставляється з плановим або базисним. Зміна рівня продуктивності праці (виробітку) визначають методом порівняння за різні періоди за формулами: {foto102} (грн.) (21.1) {foto103} (%) (21.2) де ±? В - зміна
 13. 22.3. Аналіз податків з прибутку
  Основні види податків з прибутку. Фактори зміни їх величини. Методика визначення їх впливу. Аналіз податків, що вносяться до бюджету з прибутку, доцільно починати з вивчення їх складу і структури. Дані табл. 22.3 показують, що податки з прибутку збільшилися в порівнянні з минулим роком на 29,5%, а в порівнянні з планом - на 7,9%. Дещо змінилася і структура податків: частка податку на
 14. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  При складанні кошторису на черговий рік розрахунок плану витрат проводиться по кожній статті економічної класифікації. Кожна стаття має свій алгоритм розрахунку: деякі прямо Чи пов'язані зі специфікою діяльності установи і розраховуються на одиницю контингенту (оплата праці, стипендії), а інші - виходячи з норм витрати (комунальні послуги). Є й такі статті, план по яких береться по
 15. Вимірювання інфляції
  Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку інфляційних процесів. Інфляція відповідно до монетаристської теорією грошей повинна вимірюватися надлишком грошової маси в обігу. На практиці це зробити складно, тому вимірювання інфляції зводиться до теорії зростання цін, а саме до визначення основних видів індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих
 16. Вимірювання інфляції
  Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку інфляційних процесів. Інфляція відповідно до монетаристської теорією грошей повинна вимірюватися надлишком грошової маси у зверненні. На практиці це зробити складно, тому вимірювання інфляції зводиться до теорії зростання цін, а саме до визначення основних видів індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих
 17. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок
 18. 22.4. Аналіз формування чистого прибутку
  Порядок визначення суми чистого прибутку. Методика її факторного аналізу. Чистий прибуток є одним з найважливіших економічних показників, що характеризують кінцеві результати діяльності підприємства. Кількісно вона являє собою різницю між сумою балансового прибутку і сумою внесених у бюджет податків з прибутку, економічних санкцій, відрахувань до благодійних фондів і
 19. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  Економічний факторний аналіз - це поступовий перехід від вихідних результативних показників до кінцевої факторної системі (або, навпаки, розкриття повного набору прямих, кількісно вимірюваних факторів, що роблять вплив на зміну результативного показника). З точки зору впливу факторів на те чи інше явище розрізняють чинники першого, другого і т. д. порядку. Всі вони пов'язані між
© 2014-2022  epi.cc.ua