Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

22.3. Аналіз податків з прибутку

Основні види податків з прибутку. Фактори зміни їх величини. Методика визначення їх впливу.
Аналіз податків, що вносяться до бюджету з прибутку, доцільно починати з вивчення їх складу і структури.
Дані табл. 22.3 показують, що податки з прибутку збільшилися в порівнянні з минулим роком на 29,5%, а в порівнянні з планом - на 7,9%. Дещо змінилася і структура податків: частка податку на майно зменшилася, а частка податку на прибуток збільшився. Податки від прибутку в загальній її сумі становлять близько 34%, що на 1% нижче минулого року.

Аналіз складу податків підприємства


Зміна суми податку на майно (Ним) може відбутися за рахунок збільшення або зменшення середньорічної вартості майна (Їм), що підлягає оподаткуванню, і ставки податку на майно (Сп):
Ним=Їм х Сп / 100.
Використовуючи дані розрахунку середньорічної вартості майна, що підлягає оподаткуванню, можна встановити зміни в його складі і вплив кожної складової на суму даного податку.
Для цього зміна суми оподатковуваного майна по кожному виду потрібно помножити на планову (базову) ставку податку на майно:
їм=i х Сн0 / 100.
Якщо відбулася зміна ставки податку на майно, то цю величину необхідно помножити на фактичну суму оподатковуваного майна звітного періоду:
їм=1 х Сн/100.
Податок на доходи залежить також від суми оподатковуваних доходів і ставки оподаткування. Щоб розрахувати вплив даних факторів на зміну суми податку, необхідно зміну величини кожного виду або загальної суми оподатковуваного доходу помножити на планову ставку оподаткування, а зміна рівня останньої - на фактичну суму оподатковуваного доходу.
Сума податку на прибуток (Нп) може змінитися за рахунок величини оподатковуваного прибутку (Пн) і ставки податку на прибуток (Сп):
Нп=Пн х Сп / 100.
Зміна суми податку за рахунок першого фактора розраховується за формулою:
п=Пн х Сн0 / 100.

Вплив другого чинника встановлюється таким чином:
п=Пн х Сп / 100.
Якщо відомо, за рахунок яких чинників змінилася оподатковуваний прибуток, то вплив їх на суму податку можна визначити множенням її приросту за рахунок i-го фактора на планову (базову) ставку податку:
п=Пнхi х Сн0 / 100.
За даними табл. 22.2 зробимо розрахунок впливу факторів на зміну суми податків на прибуток за наведеною вище формулою.

Розрахунок впливу факторів на зміну суми податку на прибуток


З таблиці. 22.4 видно, які чинники мали вирішальний вплив на зміну суми оподатковуваного прибутку та величину податків на прибуток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.3. Аналіз податків з прибутку "
 1. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  аналізу слід вивчити склад балансового прибутку, її структуру і динаміку. Аналіз структури прибутку (збитку) дозволяє оцінити вплив окремих її доданків на кінцевий фінансовий результат - прибуток (збиток) від діяльності підприємства за звітний рік. Найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства становить прибуток від реалізації, тому його зниження буде
 2. § 9.3. Черговість сплати податків
  податків визначена в ст. 22 Закону про основи податкової системи. Так, сплата податку на прибуток юридичної особи, яка є відповідно до законодавства джерелом кількох податків, здійснюється в наступному порядку: - сплачуються всі майнові податки, мита та інші платежі відповідно до законодавчими актами; - оподатковуваний прибуток платника податків зменшується
 3. Види і групи податків
  податки на доходи і майно: прибутковий податок з фізичних осіб; податок на прибуток підприємств (корпорацій, фірм); податок на соціальне страхування і на фонд заробітної плати і робочу силу (так звані соціальні податки); майнові податки, у тому числі податки на власність, включаючи землю й іншу нерухомість; податки на переклад прибутку і капіталу за рубіж і ін Вони стягуються з
 4. Контрольні питання
  податку на прибуток. 2. В які бюджету надходить податок на прибуток? 3. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток? 4. Як розраховується прибуток: а) від реалізації основного виробництва і б) від реалізації основних засобів і майна? 5. Поясніть суть: а) авансового методу розрахунків з податку на прибуток і б) методу розрахунку з податку на прибуток, виходячи з фактично отриманої
 5. 2.2. Корпоративний податок
  податок на прибуток корпорацій. Корпоративний податок у Японії зараховується в національний, префектурние і муніципальні бюджети. Національна ставка з податку складає 33,48%, префектурние - 5% від національної (1,67 від прибутку), муніципальна - 12,3% від національної (4,12% від прибутку). Загальна ставка складає близько 40%. Корпоративний податок стягується з доходів від підприємницької діяльності
 6. Ключові терміни
  податки Гранична ставка податку Середня ставка податку Податковий клин Втрати, або брутто-ефект оподаткування Податок на споживання Громадські блага Аналіз «витрати - вигоди» Гіпотеза Тібо і ефект «невидимої ноги» Районування Освітні
 7. ГЛАВА Податок на прибуток: як Уоррен дізнається, хто говорить правду
  податків 1, Податок на прибуток 0,525 Як і будь платник податків, американські корпорації повинні платити зі своїх прибутків податки. У сучасній Америці податок на прибуток корпорацій складає приблизно 35%. Виплачена сума податків вноситься до звіту про прибутки і збитки під відповідним заголовком. У цій сумі виплачених податків j ^ ssi нас цікаво те, що по ній можна судити про справжню
 8. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 9. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 3 «Співвідношення прямого і непрямого оподаткування в зарубіжних країнах»
  аналізу податкової інформації країн США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, Китаю визначте , які податки в зазначених країнах переважають - прямі або непрямі. Зробіть відповідні висновки. Складіть зведену таблицю із зазначенням видів прямих і непрямих податків, які входять в систему податків і зборів зазначених країн. 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці
 10. Стаття 14. Регіональні податки і збори
  податків і зборів належать: 1) податок на майно організацій; 2) податок на нерухомість; 3) дорожній податок; 4) транспортний податок; 5) податок з
 11. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком
 12. 2.1. Податок на прибуток (доходи) корпорацій
  податку становить порядку 30 - 40%, при цьому спостерігається практично загальна тенденція до їх зниження. За даними американської дослідницької організації Tax Foundation (станом на 2009 р.), країною з найвищою сукупної ставкою податку на прибуток корпорацій залишається Японія (39,5%). Друге місце в списку як і раніше займають США, де ставка корпоративного податку з урахуванням податків
 13. 2.9.3. Аналіз чутливості
  аналізом чутливості. Дуже часто цей метод використовується при аналізі інвестиційних проектів, а також при прогнозуванні величини чистого прибутку підприємства. Розглянемо суть цього методу на наступній моделі. Припустимо, що чистий прибуток підприємства визначається виручкою за мінусом всіх витрат (змінних і постійних) та податку на прибуток. Факторна модель прибутку в цьому випадку буде
 14. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - виявлення резервів підвищення маси одержуваного прибутку і рівня рентабельності як найбільш важливих показників ефективності роботи підприємства. У ході аналізу оцінюють виконання плану по прибутку за підсумками роботи за кожен квартал і в цілому за рік, визначають позитивні і негативні фактори, що вплинули на розміри отриманого прибутку, причини їх виникнення та розробляють
 15. Кількісне визначення прибутку і її динаміка
  прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше
© 2014-2021  epi.cc.ua