Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ефективні ринки


Існують два основних уявлення про ринкеакцій. Відповідно до одного з них - це казино, гдецарят пані Удача і досвідчені гравці. У відпо-відно з цим поглядом ціни акцій формуються вході спекулятивної гри і не мають ніяких ра-нальних підстав. Інший підхід - теоріяеффектівних ринків - полягає в тому, що ринокакцій є високочутливим інформаційним процесором, швидко реагує на кожний квант інформації, здатної змінити дей-ствительность ціну на придбані акції. Ті, ктопрідержівается другого погляду, згодні з тим, чтоцени акцій дуже сильно коливаються, але вважають, що це відбувається у відповідь на зміну інфор-ції.
Чому це важливо? Акції є правом надоходи, який генерується в процесі работиогромного кількості фірм. За інших рівних
умовах, чим вище ціна на акції компанії, темдаче їй знайти фінансові кошти для нових ін-вестицій. Якщо фірма випустила раніше 100 акцій, атеперь продає ще 50 нових, покупці новихакцій стають власниками однієї третини актівовфірми. Продаючи акції, початкові владельциполучают грошові кошти, які можуть битьвложени для отримання подальших доходів, одна-ко частина цих нових доходів відійде новим вла-ділкам. Чим вища ціна на акції, тим більше де-ніжних коштів буде виручено від продажу 50 но-вих акцій і тим вище будуть майбутні доходи первісною власників.
Якщо акції компаній, що мають хороші віз-можности для інвестицій, продаються за високойцене, ці компанії зможуть залучити кошти і осу-суспільством інвестиції. Однак якщо ціни акційопределяются примхами гравців, немає основанійполагать, що таким чином можна обеспечітьнаіболее продуктивне інвестування капіталу.
Саме тому важливо, чи ефективно работаетринок акцій чи ні, тому що цим создаютсяусловія, при яких компанії вкладають капі-тал. Якщо ринок не винагороджує фірми з гарні-ми перспективами, т. е не забезпечує для ніхвозможності продавати акції за високими цінами, щоб залучити необхідний для інвестірованіякапітал, значить, розподіл капіталу в економі-ці здійснюється неефективно.
Які аргументи наводяться на користь цих двухвзглядов на ринок акцій - як на казино, де це-ни акцій не визначаються ніякими об'єктивними-ми економічними причинами, і як на прекрас-но налагоджену машину, що реагує на каждийзначімий економічний сигнал - і реагірующуюправільно?
Доводи на користь ірраціональності ринку акційвосходят до поглядів великого англійського економі-ста Джона Мейнарда Кейнса8.
Кейнс стверджував, що на ринку акцій преоблада-ет азартна гра навколо цін, по яких акції мо-гут бути продані протягом декількох стоячи перед-щих днів. Він вважав, що інвестори просто-напр-згор намагаються вгадати дії інших інвесторів вотношении продажу акцій в найближчому будущемі не враховують ні майбутньої віддачі від вкладень вактіви компаній, ні їх інвестиційних можли-ностей. Ці міркування привели Кейнса до похмуро-му висновку: «Коли збільшення капіталу країни пре-обертається в побічний продукт діяльності казино, добра швидше за все від цього не буде» 9. Кейнсу ветом сенсі можна вірити більше за інших, по-
1 Jonn Maynard Keynes, General Theory of ЬщЛоутегй, Interest and Money, Hareourt, Brace, New York, 1936, pp. 154-158. 'Ibid, p 159.
Кільки він сам був щасливим біржовим інвесто-ром (або гравцем?).
Прихильники теорії ефективного ринку, сосвоімі боку, заявляють, що, якщо ціни акцій невідбивальним всю наявну інформацію, создаютсяусловія для легкої наживи.
Якщо ціни акцій зани-дружини, проникливі інвестори будуть їх скуповувати, тим самим підвищуючи на них ціну. Ті ж самі ін-Вестор будуть збивати ціни завищених акцій, продаючи їх. Таким чином, ціни акцій будуть ви-ведені на рівні, що відображають майбутні доходикаждой компанії. Ця теорія зазнала провер-ке шляхом пошуку ознак того, враховується ліімеющаяся інформація при ціноутворенні. Ес-чи це так, інвестори змогли б заробити при по-мощі цієї інформації.
Спочатку тести показували, що при допомоги від-критої інформації отримати дохід вище среднегоуровня неможливо. Найбільш распространеннийтест полягає в тому, щоб за допомогою даних колишніх цінах знайти правило, що дозволяє по-лучити високу середню норму віддачі. Наприклад, таке правило, як «Купуй акцію, курс которойподнімается вже два дні, і продавай її, якщо еекурс вже три дні падає», могло б стати секретомуспеха.
Проте недавні дослідження дозволили шия їхніх-вить деякі відхилення від цього правила. На-приклад, існує «січневий ефект» ринку ак-цій: в середньому ціна акцій невеликих компанійрастет швидше звичайного на початку січня. Сторін-ники теорії ефективного ринку вважають, що лю-ди повинні враховувати це явище і активно ску-пать акції в грудні, щоб ефект був нейтрали-зовано. Є також деякі свідчення впользу того, що коливання на біржі «занадто» пов'язані з прибутками фірм. Відкриття даних аномалій дає ще один привід підняти питання про еф-бництва ринку акцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ефективні ринки "
 1. Забезпечуючи національну безпеку, уряд само-тоятельно« поставляє товар », який не може надати ринок. У всіх
  ефективні ринки приватних благ (виняткових об'єктів соперні-пра). Результативність ринків інших видів благ значно нижче. Громадські блага не є ні об'єктами суперництва, ні винятковими. Приклади суспільних благ: феєрверки, національна оборона і фундаментальні наукові дослід-ження. Так, індивіди використовують суспільні блага безкоштовно, у них з'являється
 2. Ми рассматрива-ем цю проблему в термінах зовнішніх ефектів, пов'язаних з входженням з ринок.
  Ефективності ринки монополістичної конкуренції явно поступаються абсолютно конкурентним ринкам. Тобто в умовах монополістичної конкуренції «невидима рука» не в змозі гарантувати загальний надлишок. Однак, оскільки неефективність такого ринку - субстанція дуже тонка, що не піддається точному виміру, простих методів економічної політики держави, спрямованої на поліп-
 3. Глава 1 МІКРОЕКОНОМІКА
  ринки, на яких продаються і купуються товари і послуги. Недарма сучасну мікроекономіку називають економічною теорією інформації. Споживач ніколи не купить потрібний йому товар, якщо не дізнається, де і як його можна купити. Виробник не стане його виготовляти, якщо не буде впевнений, що знайдеться покупець, який його придбає. Банк не дасть підприємцю грошей, якщо не буде знати,
 4. 5. Конкуренція
  ефективних людей від їх більш ефективних суперників. Вони увічнюють відсталі методи виробництва. Коротше, вони зменшують виробництво і, таким чином, знижують рівень життя. Щоб зробити всіх людей більш процвітаючими, стверджують економісти, конкуренція повинна бути доступна кожному. У цьому сенсі вони використовують термін вільна конкуренція. У застосуванні терміна вільний немає нічого
 5. 5. Конфлікти нашої епохи
  ефективно чи ні неєвропейські країни використовують свої природні ресурси. Але сьогодні економічна відсталість інших країн, наділених природними ресурсами, шкодить інтересам всіх тих, чий рівень життя підвищився б, якщо були б прийняті на озброєння більш відповідні методи використання цього природного багатства. Принцип необмеженого суверенітету кожної країни у світі державного
 6. 5. Квазіринок
  ефективність. Той, хто змішує підприємництво і управління, закриває очі на економічну проблему. У трудових конфліктах сторонами не є адміністрація і праця, підприємництво (або капітал) і працівники, які отримують або оклад, або заробітну плату. Капіталістична система є не управлінською, а підприємницької системою. Твердження про те, що розподіл
 7. Коментарі
  ефективну атаку на систему Рікардо у своєму творі "A Critical Dissertation on the Nature, Measure, and Causes of Value" (1825 , 1831), однак книжка не привернула того уваги, якого заслуговувала. Бем-Баверк Євген (Bohm-Bawerk Eugen) (1851-1914) - економіст, один з найяскравіших представників австрійської школи. У 1889-1904 рр.. працював у Міністерстві фінансів, а в 1895, 1897 і 1900 рр..
 8. Рекомендована література
  ефективної роботи з клієнтами. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. 9. Шевчук Д.А. Конфлікти: уникати або форсувати?: Все про конфліктних ситуаціях на роботі, у бізнесі та особистому житті. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. 10. Шевчук Д.А. Економічна журналістика. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. 11. Шевчук Д.А. Офшори: інструменти податкової оптимізації. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007.
 9. РИНОК КАПІТАЛУ
  ефективні виробництва Споживання є метою будь-якого виробництва. Однак найчастіше ми можемо збільшувати випуск споживчих товарів, спочатку використовуючи ресурси для виробництва машин, важкого устаткування і будівель, а вже потім застосовуючи цей капітал у виробництві бажаних споживчих товарів. Отже, вкладення коштів у створення та розвиток ресурсів тривалого
 10. централізованого планування
  ефективних проектів і особистим добробутом тих, хто займається централізованим плануванням, вельми і вельми слабка: якщо проект виявиться ефективним, їх особистий виграш, по всій ймовірності, буде вельми скромним, якщо він приведе до втрат, - невдача не зробить на них значного негативного впливу. Мало того, вони можуть навіть вигравати від невдалих проектів, якщо ті
© 2014-2022  epi.cc.ua