Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

ДІАЛЕКТИЧНИЙ СИНТЕЗ


Наведений вище короткий огляд теорій вартості показує, що на рубежі XIX-XX ст. їх розвиток припинився. З тих пір нічого істотного в нас цікавить області економічної науки не відбулося. З одного боку, марксисти не допуска-кали і думки про можливість ревізії трудової теорії.
З іншого боку, хоча немарксі-стская політекономія отримала, як їй здається, відповіді на основні питання, пов'язані з формуванням ціни, її спроба вивести проблему вартості з теоретичного тупі-ка за допомогою неокласичного синтезу закінчилася очевидною невдачею.
Перш, ніж робити подальші спроби, слід розібратися з причинами цієї невдачі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " діалектичний СИНТЕЗ "
 1. Причина невдачі неокласичного синтезу
  діалектичного синтезу традиційних теорій він здійснив їх просте механічне об'єднання. Неокласичний напрямок зблизь-лось багато в чому як результат саме механічного, еклектичного злиття теорії з-держек виробництва (факторів виробництва) і граничної корисності. Наслідком це-го є нездоланний «дуалізм» сучасної теорії мікроаналізу - головний ис-точник всіх її
 2. Принципи діалектичного синтезу
  діалектичного син-теза всіх існуючих теорій. Що ж собою являє діалектичний синтез як метод наукового аналізу? Методологія наукового пізнання є в принципі єдиної для всіх областей знання. Ця обставина допомагає розкрити зміст методу діалектичного син-теза, використовуючи досвід інших наук, зокрема, на прикладі того, як фізики шукали рішен-ня проблеми природи
 3. Етапи діалектичного синтезу
  діалектичного синтезу, як і будь-якого іншого методологічного прийому, може бути до певної міри формалізована, хоча головне в ній ста-новить, звичайно, творчий початок. Саму процедуру можна розбити на три етапи. На першому етапі необхідно диагно-стіровать цю ситуацію як тупикову і усвідомити той факт, що вихід з ту-піку можливий тільки за допомогою діалектичного синтезу.
 4. ПРОМІЖНИЙ ПІДСУМОК
  діалектичного синтезу всіх традиційних теорій, в її рамках вони співіснують в нерозривному зв'язку. Якщо згадати ще одну передумову успішності діалектичного синтезу - простоту рішення (а що може бути простіше представленого виразами (1) - (7), з по-Зволені сказати, «математичного апарату»?), То можна визнати за запропонованою концепцією право називатися «синтетичної концепцією
 5. Джерела РСС і додаткової вартості
  діалектичного синтезу, а не простого механічного об'єднання двох своїх вихідних
 6. Короткі висновки
  діалектичного синтезу, вдалося вирватися з того кола альтернатив, в якому «застрягла» проблема вартості на рубежі XIX-XX ст. В результаті дано визначення вартості і тим самим розкрито сутність цієї категорії. Витрати чинників виробництва отримали ціннісну оцінку, це позво-лило зв'язати витрати та цінність товару кількісної залежністю. Наслідком цього стало виявлення механізмів
 7. Лекція 15-я Економічна концепція беріштейніанства
  діалектичний метод веде до бланкізму, який розглядався як смертельний гріх марксизму. Звинувачення Маркса і Енгель-са в бланкізму - звичайний прийом опортуністів. Вчення Маркса і Енгельса нічого спільного не мало з бланкізму. Бланки та його послідовники орієнтувалися на тактику заго-злодіїв, спиралися на незначну меншість і вважали, що за допомогою змов можна здійснити
 8. Тема 8. ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  діалектичний. Спеціальні методи: - економетричний; - позитивний і нормативний; - економічного експерименту; - ідеологічний. Економічна теорія розробляється конкретними людьми, якими рухають мотиви, часто не збігаються з інтересами інших людей. Тому економічна теорія неминуче привносить в оцінку господарського життя ідеологічний відтінок в частині справедливості,
 9. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  діалектична взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин. Економічна теорія (дотримуючись традицій економіці та узагальнюючи підходи й аспекти, вироблені галузевими і спеціальними економічними науками) більшою мірою вивчає ці відносини, або те, як безпосередній виробник використовує техніку, економить електроенергію, сировину і т. п. Вона більше оперує такими
 10. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до чогось», «шлях пізнання» (або дослідження). У найзагальнішому філософському сенсі воно означає спосіб пізнання як певну сукупність або
© 2014-2022  epi.cc.ua