Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДАВНІСТЬ набувальна

факт тривалого володіння майном (як правило, нерухомим), який за певних умов є підставою для придбання права власності на це майно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДАВНІСТЬ набувальна "
 1. 3.14. Претензійна і позовна давність
  давності у термін не включається. Пред'явлення відправником або отримувачем до залізниці письмової претензії призупиняє протягом строків давності. Перебіг строку давності продовжується з того дня, коли залізниця повідомила претендателю про повне або часткове відхилення його претензії; днем відхилення вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі пункту відправлення, або день, в який
 2. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
  давності позивач втрачає можливість вимагати виконання зобов'язань, а відповідач не несе відповідальності за їх
 3. 4. Податкові правопорушення і відповідальність за їх вчинення. Оскарження актів податкових органів
  давності притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення. Винним у вчиненні податкового правопорушення визнається особа, яка вчинила протиправне діяння навмисно або з необережності. Податкове правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своїх дій (бездіяльності), бажала або свідомо
 4. 6.5. Вирішення спорів
  давністю, якщо судовий або арбітражний розгляд не було розпочато протягом двох років. Однак якщо повідомлення у письмовій формі з викладенням характеру і основних обставин вимоги не було зроблено протягом шести місяців після дня видачі вантажу або, якщо вантаж не було видано, після дня, коли він мав бути виданий, позовна давність погашається після закінчення цього строку. Термін позовної
 5. Коли і як виникла Мезоекономіка?
  Давності, на якій життя назавжди завмерла. Тим часом на рубежі XIX-XX ст. стався справжній переворот в організаційних формах господарства. Як відомо, провідні позиції у виробничому бізнесі зайняв акціонерний капітал, який за масштабами випуску продукції і по якісними показниками набагато перевершив мікроекономічні підприємства. У XX в. посилився процес реального усуспільнення
 6. Глава XVIII Системи обліку
  давності; б) вимог Комісії зі страхування і обмінними операціями; в) загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку; г) методів складання виробничих звітів, прийнятих у XIX в. В системі фінансів та бухгалтерського обліку є два види проблем. Перші пов'язані власне з системою обліку, другий - з тим, як вона використовується. Ми вважаємо, що більшість керівників і фінансових
 7. 12.10. Аналіз стану дебіторської заборгованості
  давність утворення дебіторської заборгованості, встановити, чи немає в її складі сум, нереальних для стягнення, або таких, за якими закінчуються терміни позовної давності (табл. 12.14). Якщо такі є, то необхідно терміново вжити заходів з їх стягнення (оформлення векселів, звернення в судові органи та ін.) Для аналізу дебіторської заборгованості, крім балансу, використовуються матеріали первинного та
 8. 52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  давність утворення дебіторської заборгованості. При аналізі дебіторської заборгованості, крім балансу, використовуються матеріали первинного та аналітичного бухгалтерського обліку. Особливої актуальності проблема неплатежів набуває в умовах інфляції. Тривалість перебування коштів у дебіторській заборгованості визначається за формулою Середні залишки заборгованості за рахунками дебіторів х Дні
 9. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  давність виникнення кредиторської заборгованості, а також причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, позабюджетним фондам. Середня тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства обчислюється за формулою: Середні залишки кредиторської заборгованості х Дні періоду / Сума кредитових оборотів за
 10. 47. Державна реєстрація прав на нерухомість
  давність
 11. Прогностична сила кожної з хвиль Елліотта
  давності на самі торгуються акції США. Програма видала прогноз ринку за ціною і часу. {Foto12} Приклад прогнозу ймовірного закінчення незавершеної моделі, що виходить на виході Elliott Wave Analyzer. Потім ми перевірили, як поводився ринок після аналізу, і чи пройшов прогноз програми випробування подальшим рухом ринку. Статистичний аналіз був підготовлений, порівнюючи
 12. 3.12. Претензії
  давності. Якщо залізниця поверне претендателю таке неповне або неправильне заяву пізніше 15-денного терміну, то протягом терміну давності зупиняється з наступного дня після закінчення цього терміну до дня отримання претендателямі даного неповного або неправильного заяви про претензії. Повернення залізницею претендателю такої заяви не є відхиленням претензії
 13. § 13.5. Судовий захист прав платників податків
  давності, закріплені в гл.12 Цивільного кодексу РФ. Згідно ст. 195 ГК РФ, позовною давністю визнається строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено. На підставі ст. 196 загальний строк позовної давності встановлено в три роки. Слід зауважити, що зазначений термін застосовується до позовів платників податків остільки, оскільки податкове законодавство не встановлює спеціальних
 14. 20.6. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів
  давності; збитки від стихійних лих; доходи по акціях, облігаціях, депозитах; доходи і збитки від валютних операцій; збитки від уцінки готової продукції і матеріальних запасів і т.д. У процесі аналізу вивчаються склад, динаміка, виконання плану і фактори зміни суми отриманих збитків і прибутку по кожному джерелу позареалізаційних результатів (табл. 20.9). Позареалізаційні
 15. 9.1. Економічна сутність понять «витрати», «витрати», «витрати», склад витрат організацій торгівлі.
  Давності, інших боргів, нереальних для стягнення; - суми недостач, втрат і псування активів відповідно до законодавства; - негативні курсові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням дебіторської, кредиторської заборгованості, в тому числі заборгованості за отриманими кредитами, позиками; - витрати, пов'язані з розглядом справ у судах; - не компенсовані винуватцями втрати від простоїв
 16. Глава. 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах
  давності. Наприкінці 80-х років багато хто вже задавалися Восом, не принесла Чи боротьба з бідністю, декларують-ванна Ліндоном Джонсоном в 1964 р., здійснений-но протилежні результати * збільшивши, а не 'Крат рівень бідності. У своїй книзі «Потер! Основ» Чарльз Мюррей, висловлюючи широко pacriраненний скептицизм з приводу боротьби уряду з бідністю, пише: «Ми намагалися сделат» більше для бідних, а в
© 2014-2022  epi.cc.ua