Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі, 2001 - перейти до змісту підручника

Що таке закритий фонд?


Перш ніж я поясню, як торгувати закритими фондами в короткострокові перспективі, вам необхідно отримати про них деяку базову інформацію. Закритий фонд, на відміну від взаємного фонду, має фіксоване число часток. Ці фонди торгуються на біржах, подібно акціям. Одне з їх дуже цікавих властивостей в тому, що вони можуть торгуватися або з дисконтом, або з премією відносно їх справедливої вартості. Це відбувається доста-точно регулярно через неефективність ринкових оцінок. Як і будь-яка акція, часом закритий фонд вважається недооціненим (тобто він коштує дорожче тієї ціни, за якою торгується в поточний момент). Дозвольте мені це пояснити. Якби вам запропонували придбати пул активів (фонд), який коштує $ 1, з дисконтом 20 відсотків, стали б ви його купувати? Іншими словами, за кож-Диє витрачені 80 центів ви б отримували активи реальної вар-мостью $ 1.20. Додаткові 20 центів є нереалізований-ним дисконтом даного пулу активів. Якщо ви серйозно обдумаєте цю ситуацію, то зрозумієте, що покупка закритого фонду та сплата комісійних були б набагато краще покупки ненасиченого взаємного фонду. Коли ви берете ненасичений фонд, то пріоб-РЕТА активи вартістю $ 1 за долар. Закриті фонди дають вам багато переваг у порівнянні зі звичайними акціями і взаємними фондами. Дозвольте перерахувати й інші їхні плюси.
1. Статистичні показники закритих фондів краще показників лий взаємних фондів.
Це має привернути увагу людей, які грають взаємними фондами.
2. Ви завжди знаєте покупну і продажну ціну закритого фон-так, оскільки він торгується на біржі, подібно акції. На відміну від нього покупка взаємного фонду - це тільки акт віри, пото-
72
му що ніколи невідомо, в яку ціну він вам обійдеться. Чиста вартість активів (NAV, net asset value) взаємного фон-да обчислюється після закриття ринку в даний торговий день.
3. Закриті фонди можна купити зі значним дисконтом від їх поточної вартості. Взаємні фонди не дають вам такої можливості. Дійсно, більшість взаємних фондів і навіть ненасичені взаємні фонди приховують пов'язані з ними витрати. Дуже часто такий ненасичений фонд насправді витрачає ваші гроші - ви просто цього не знаєте.
4. Закриті фонди забезпечують вам ліквідність, якої у взаємних фондів немає. Давайте припустимо, що ринок дви-жется вниз на 570 пунктів по Доу, і у вас є бажання прода-вать. Якщо ви володієте взаємним фондом, то не можете вийти з нього до кінця цього дня. А що, якщо до кінця дня ринок опу-стіт на 870 пунктів? Ой-ой-ой! Коли в жовтні 1987 року ринок впав, багато запанікували і продали свої фонди. Ні-дивлячись на те, що він потім повернувся до колишнього рівня, неко-менту, котрим фондам знадобилися роки, щоб відіграти збитки за один день. Навіть найкращі з них відчули, що таке Чорний понеділок.
Запитайте Петера Лінча (Peter Lynch), чий фонд Fidelity Magellan втратив у той день третину свого вар-тості. З точки зору управління ризиком і капіталом, мож-ливість продати закритий фонд протягом дня - величезна перевага перед взаємним фондом.
5. Для хеджування позицій по закритих фондах індексні опціони можуть бути використані набагато більш ефек-ним способом, якщо говорити про витрати.
6. Закриті фонди дають вам можливість збільшувати фінан-совий важіль (леверидж) позиції за допомогою маржі. Для трейдерів це дуже серйозна перевага, оскільки більшість закритих фондів, хоча і не відноситься до надзвичай-чайно волатильним, схильне до сильних трендам в тому чи іншому напрямку.
7. Закриті фонди допускають короткі продажі. Якщо ви подума-ете про це, то зумієте розробити способи хеджування своїх позицій, про які раніше у вас навіть і думки не виникало.
8. Ви можете здійснювати спред-арбітраж через покупку з дис-Конте одного закритого фонду та короткий продаж з пре-мией іншого закритого фонду.
Тепер вам необхідно зрозуміти, яким дивовижним потенциа-лом володіють ці загадкові фонди. Інформація, яку ви по-мали, вже може бути використана для поліпшення вашої торго-впли різними способами. Тепер давайте розберемося, як торго-вать закритими фондами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що таке закритий фонд? "
 1. Тотожності, використовувані в національному рахунків-водстве, дозволяють з'ясувати деякі важливі зв'язки між різними
  таке національні, приватні і гро-ні заощадження? Як ці три типи заощаджень пов'язані між собою? 3. Що таке інвестиції? Як вони пов'язані з наці-онального заощадженнями? 4. Наведіть приклади змін податкового кодек-са, здатні збільшити приватні заощадження. Як вони можуть вплинути на ринок позикових коштів? 5. Що таке дефіцит державного бюджету? Як він впливає на
 2. Структура капіталу за Марксом
  що річні витрати постійного і змінного капіталу збігаються за величиною з їх запасом станом на початок відповідного періоду. Нарешті, Маркс передбачає закриту економіку (без зовнішньої торгівлі) і «чистий капіталізм» - суспільство, що складається тільки з двох класів: капіталістів і робітників. При цьому відповідно до класичною традицією мається на увазі, що робітники цілком використовують
 3. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  що фінансування витрат на оборону здійснюється з федерального бюджету шляхом асигнування коштів Міністерству оборони, іншим федеральним органам виконавчої влади, що забезпечує реалізацію заходів в області оборони. Перелік і структура видатків на національну оборону і правоохоронну діяльність значно розширені, що відповідає вимозі «прозорості» військового
 4. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  що збурює елемент слід шукати в помилкових інвестиціях і надмірному споживанні в період буму і що подібний штучно створений бум приречений. Вони шукають філософський камінь, щоб змусити бум тривати вічно. Вище вказувалося на те, в якому відношенні ми можемо називати поліпшення якості та збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до
 5. 3. Нерівність
  що дивіденди акціонерів слід віддати йому. Він не має на увазі скорочення свого власного доходу на користь тих 95% населення Землі, чий дохід нижче, ніж у нього. Роль, яку нерівність доходів грає в ринковому суспільстві, не слід плутати з роллю, яку воно відіграє в феодальному суспільстві або некапіталістичних суспільствах інших типів [Cм. с. 294.]. Давайте порівняємо історію Китаю і
 6. 1. Плоди интервенционизма
  що підвищують, а не знижують престиж цих навчань. Оскільки неспроможність економічної теорії неможливо довести просто за допомогою історичного досвіду, интервенционистские пропагандисти мали можливість продовжувати свою справу, незважаючи на спустошення, яке вони несли з собою всюди. І проте епоха интервенционизма добігає кінця. Інтервенціонізм вичерпав весь свій потенціал і
 7. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  що нарахована за другу половину грудня заробітна плата підлягає виплаті лише в січні. До касових видатках за статтею «Нарахування на оплату праці» належать отримані в банку кошти на оплату лікарняних листів і різних допомог за рахунок коштів соціального страхування, перерахування обов'язкових страхових внесків до фонду соціального захисту населення та державний фонд сприяння
 8. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  що основні невиробничі фонди неоднорідні, кожен з конкретних об'єктів виконує свою функцію і має своє цільове використання. Така обставина викликає необхідність їх класифікації за різноманітними ознаками. У бюджетних установах найбільш цікавою є угруповання основних засобів за їх видами, яка встановлена річний формою № 5 «Звіт про рух основних
 9. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  що в даний час для установ науки і наукового обслуговування проблема оплати праці є однією з найбільш актуальних. У сучасних складних економічних умовах держава не може в достатній мірі стимулювати працівників цієї сфери, забезпечити їм високу заробітну плату. Це призводить до падіння престижу наукової діяльності, відтоку найбільш здібних і енергійних співробітників, про
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  що можуть і чого не можуть зробити консультанти, коли їх має сенс запрошувати і які необхідні умови успішної співпраці з консультантами. На думку фахівців INTERFINANCE, головне завдання консультантів - надавати допомогу клієнтам у вирішенні їх управлінських проблем. Вирішити це завдання вони можуть кількома шляхами: - Знайти проблему і запропонувати шляхи вирішення. В
© 2014-2022  epi.cc.ua