Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

У чому полягає роль держави у забезпеченні зайнятості працівників?


Знаючи сутність і причини безробіття, ми ознайомимося з тим, як відбувається перехід від однієї протилежності - безробіття-до іншої протилежності - зайнятості. У цій зміні трудової зайнятості першорядну роль відіграє держава.
У правовій державі діє система соціальних захисних пристроїв, які застосовуються для забезпечення економічної безпеки трудящих.
Першим елементом такої системи є регулювання зайнятості. Багато держав вживають таких заходів:
- скорочують законодавчо встановлену тривалість робочого часу в період масового безробіття;
- рекомендують здійснювати на підприємствах поділ робочих місць між трудівниками (для збільшення зайнятості);
- достроково звільняють на пенсію працівників державного сектора економіки, що не дослужили до пенсії 2-3 роки;
- створюють нові робочі місця і організують громадські роботи (в області інфраструктури - для споруди високоякісних доріг тощо), особливо для хронічно безробітних і молоді;
- скорочують пропозицію робочої сили на ринку праці; обмежують імміграцію (в'їзд в країну) бажаючих працювати і стимулюють репатріацію (повернення на батьківщину) іноземців та ін
Іншим елементом даної системи служать біржі праці, створені ще в першій половині XIX в. Біржі праці - це установи, які посередником між підприємцями і робітниками при трудовому наймі. Ці заклади є, як правило, державними. Вони ведуть облік та працевлаштування безробітних, сприяють бажаючим змінити заняття, вивчають стан ринку праці та надають інформацію про нього, допомагають професійної орієнтації молоді. Проте напрям на роботу, видане біржами, не є обов'язковим для підприємців, які часто вважають за краще діяти через власні відділи кадрів. Відмова від пропозиції біржі зазвичай тягне за собою позбавлення допомоги з безробіття.
Наступним елементом системи забезпечення економічної безпеки трудящих є фонди страхування по безробіттю, які надають втратили роботу матеріальну допомогу. Ці фонди утворюються значною мірою за рахунок відрахувань із заробітної плати зайнятих і прибутку фірм.

У високорозвинених країнах вишукуються нові шляхи підвищення ефективності політики зайнятості. З середини 1990-х рр.. пріоритетним тут стало поліпшення системи працевлаштування. Показники цього покращення: а) підвищення питомої ваги тих, хто знайшов заняття через державну службу зайнятості, і б) активізація зусиль самих безробітних з пошуку нового місця роботи.
У сучасних умовах державі доводиться вирішувати все зростаючу за своїми масштабами завдання з такого регулювання зайнятості, яка пов'язана з визначенням на працевлаштування іммігрантів з інших країн, які отримали права на проживання і на роботу в країні перебування.
У Росії вводяться державні канали надходження на ринок праці гастарбайтерів. Вирішення цієї задачі передбачає налагодження взаємодії центральної державної влади (з питань іммігрантів) з регіональними державними органами. Вони узгоджують кількість гастарбайтерів, які направляються в різні регіони країни. При цьому враховуються потреби в робочій силі, професії та рівень кваліфікації гастарбайтерів, форми їх необхідного навчання та підвищення кваліфікації.
Яке значення сучасного інноваційного освіти для працевлаштування випускників вузів?
Процес корінного оновлення економіки в XXI столітті породжує гостре протиріччя між якісним рівнем навчання студентів вузів, з одного боку, і, з іншого боку, новими вимогами науки, техніки і виробництва, які пред'являються до ви-висококваліфікованих працівникам. Це протиріччя обумовлено наступними обставинами.
Як відомо, в XXI сторіччі обсяг інформації, якою володіє людська цивілізація, подвоюється кожні п'ять років. Тому настільки ж швидко старіють знання, якими озброєні випускники вузів. Більш того, сучасна інноваційна економіка різко скоротила час оновлення продукції (до 1-3 років). Але більшість вузів не випускають фахівців, готових до нової практичній роботі на конкретних підприємствах.
При атестації випускників багатьох вузів перевіряються переважно теоретичні знання. Не проводяться кваліфікаційні іспити для перевірки професійних знань і умінь.
Багато студентів дуже слабо підготовлені до проведення наукових досліджень та практичних розробок за фахом.

Сучасна цивілізація висунула такі кількісні вимоги до освіти, які зараз повною мірою не виконуються:
- Вся молодь повинна отримати середню і вищу професійну освіту.
- Важливо різко збільшити чисельність осіб з вищою освітою у складі всіх працівників (їх частка в США на початку XXI в. - 36%, в Європі - 20%, в Росії - 14%).
- Кадри фахівців повинні бути молодими (до 30 років), щоб бути здатними нестандартно мислити.
Ще більш значними є вимоги до якості навчання молоді у всій системі середньої та вищої освіти. Йдеться про виконання наступних перспективних завдань у вищій професійній освіті:
1. У вищих навчальних закладах важливо впровадити нові інноваційні методи навчання. Ці методи засновані на використанні сучасних досягнень науки та інформаційних технологій в освіті. Передбачається підвищити якість підготовки шляхом розвитку у студентів творчих здібностей і самостійності. Для цього застосовуються методи проблемного і проектованого навчання, методи наукових досліджень, тренінгові форми, розвиток творчого потенціалу учнів.
2. Назріла необхідність у вузах європейських та інших країн ввести професійне навчання за єдиними стандартами, встановити загальні для різних країн кваліфікаційні вимоги. Тоді роботодавець зможе на вільне робоче місце запросити фахівця з іншої країни.
3. Доцільно в умовах глобалізації економіки створити у вузах сприятливі умови для навчання мігрантів, організувати в усіх країнах також сприятливі умови для життя іноземних фахівців. Тоді буде досягнута мета підготовки та роботи фахівців «без кордонів», щоб випускники вузів могли бути мобільними при виборі роботи і місця, де вони хочуть жити.
4. Для випускників вузів має бути створена система безперервного післявузівської освіти. Вона покликана забезпечувати таку якість їх професійних знань і умінь, яке відповідає швидко мінливих вимог науково-технічного прогресу і виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У чому полягає роль держави у забезпеченні зайнятості працівників? "
 1. 6. Монопольні ціни
  ніж сукупна виручка від сукупних продажів за конкурентною ціною. Отже, зайво витрачати час на пошуки того, що слід вважати показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі. Академічне розмежування різних виробів марно. Має значення тільки
 2. 6. Вплив минулого на діяльність
  ніж сучасні капіталістичні методи. Постійно відбуваються в наш час зміни в технологічному знанні і споживчому попиті скасовують багато планів, направляючі хід виробництва, і ставлять питання про те, чи слід продовжувати рухатися по розпочатому шляху. Людей може захопити дух стрімких нововведень, тріумфуючи над інерцією неробства і лінощів, заохочуючи пасивних рабів рутини
 3. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  ніж прирощення задоволення, очікуваного від продовження роботи. Задовольнивши свої найбільш насущні потреби, він розглядає задоволення ще незадоволених потреб менш бажаним, ніж задоволення свого прагнення до дозвілля. У не меншому ступені те ж саме відноситься до найманих працівників. Вони також не готові працювати до тих пір, поки не витратять всю свою здатність до праці цілком.
 4. Економічне зростання
  ніж навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного зростання виступає показник величини реального ВВП. Головна мета економічного зростання - зростання добробуту і збільшення національного багатства. Чим більше виробничий потенціал країни і чим вищі темпи економічного зростання, тим вище рівень і якість життя. Як зауважив відомий американський
 5. Роздержавлення і приватизація
  чому не обмежена. Для нього важливо, щоб при наявності приватної власності було ясно і чітко визначені правомочності всіх інших суб'єктів прав власності. У своїй практичній діяльності вони більш потребують доступності ресурсів, інформації, кредитів, виході на зовнішній ринок і т.д. Для цього необхідні чіткі правові гарантії з усіх цих питань. Таким чином, підприємець
 6. Тіньова економіка
  чим іншим як моделлю нормативного розподілу, заснованої на тому, що кожен працівник отримує еквівалент своїх трудовитрат (за вирахуванням тієї частки, яка необхідна для накопичення, підтримки вже і ще непрацездатних, розвитку соціальної сфери та інших цілей суспільного або колективного саморозвитку) в нормативній формі (з урахуванням кількості та якості праці, його результативності).
 7. Глосарій
  ніж для досягнення поставлених цілей використовується певний набір засобів (інструментів) Державний борг - накопичена заборгованість державних органів Державний сектор економіки (держсектор) - сукупність підприємств і організацій, перебувають у державній власності і фінансуються з коштів державного бюджету (федерального або регіональних)
 8. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  ніж, і інші автори) допускає серйозний алогізм. Так, в умовах капіталістичного способу виробництва робоча сила, трудові ресурси не відносяться до рідкісних, хоча і є обмеженим ресурсом. У даному випадку економіці, якщо виходити з логіки наведеного визначення, беручи до уваги лише наявність вакантних робочих місць, не повинна вивчати таку проблему економічної теорії та
 9. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  чому місцем та ін Умови праці повинні стимулювати працівника до ефективного, високопродуктивної праці, творчого пошуку в процесі виробничої діяльності. З розгортанням НТР, розвитком автоматизованого виробництва вирішальну роль в структурі потреб людини-працівника відіграватимуть потреби в вільній і творчій праці, самовдосконаленні, розкритті всіх своїх
 10. § 18. Сутність і структура ринку
  ніж досконаліший ринок, тим сильнішою є тенденція до того, щоб у всіх його пунктах в один і той же час за одну і ту саму річ однакову ціну. У підручнику "Економікс" ринок розглядається як «інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг. Американський економіст П. Хейне говорив, що ринок - це набір взаємозв'язків,
© 2014-2021  epi.cc.ua