Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Приватний випадок максимізації прибутку

Величина максимально одержуваного прибутку є твір різниці між ціною і середніми загальними витратами (прибуток на одиницю продукції) на обсяг випуску продукції, при якому граничний дохід (Дпред) дорівнює граничним витратам (Іпред). Отже, прибуток максимізується за умови Дпред=Іпред Дане рівність можна модифікувати шляхом підстановки замість граничного доходу ціни (Ц), яка до того ж дорівнює середньому доходу. Тому із загального умови
максимізації прибутку (Дпред=Іпред), вірного для будь-якої структури моделі ринку, можна записати окремий випадок максимізації прибутку в умовах чистої конкуренції як Ц=Іпред.

Звернемося до рис. 20.5, який графічно представляє проблему максимізації прибутку. У розглянутому умовному прикладі кожна одиниця продукції продається за ціною 200 руб., Яка одночасно є і середнім, і граничним доходом. На малюнку - це крива попиту (С). Точка M знаходиться на перетині кривих попиту (граничного доходу) та граничних витрат. Їй відповідає обсяг виробництва, рівний 8 од. продукції. Даному обсягом випуску продукції відповідають середні загальні витрати, рівні близько 160 руб. (Точка N). Тому відрізок між точками M і N являє собою економічну прибуток, одержуваний від кожної реалізованої одиниці продукції даного обсягу випуску і дорівнює 40 руб.
Вся абсолютна величина одержуваної економічного прибутку і дорівнює 320 руб. (8 - 40) графічно вона вимірюється площею прямокутника ABMN. Чим більше розрив між ціною і середніми загальними витратами, відповідний точці перетину граничного доходу та граничних витрат (точка M), тим більшу економічну прибуток присвоїть підприємство.

Рис. 20.5.Максімізація прибутку за критерієм«Граничні витрати=граничному доходу»
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Приватний випадок максимізації прибутку"
 1. Критерій максимізації прибутку
  прибутку полягає в отриманні найбільшої величини економічного прибутку: {foto88} де Пек - економічна прибуток; Двал - валовий дохід; Іобщ - повні загальні витрати. Загальні витрати складаються з суми постійних і змінних витрат незалежно від того, відносяться вони до зовнішніх або до внутрішніх витратам
 2. Максимізація прибутку
  максимізації прибутку графічно представлений на рис. 21.2. Сукупний прибуток дорівнює величині вертикального розриву між кривими валового доходу і загальних витрат. Цей розрив максимальний при випуску, рівному 5 од. Саме при даному обсязі прибуток досягає 135 руб. (500-365). На графіку вона відповідає відрізку вертикальної лінії між точками А і В. Треба відзначити, що максимізація прибутку і
 3. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  випадку вона перестає отримувати економічний прибуток P, тобто до MC=MR. Так як MR=P, то загальна умова максимізації прибутку може бути записано: MC=MR=P (20.1) де MC-граничні витрати; MR-граничний дохід; P-ціна. 2. Максимізація прибутку за недосконалої конкуренції. В умовах недосконалої конкуренції критерій максимізації прибутку відрізняється від розглянутого, так як фірма
 4. Принцип максимізації прибутку
  випадку бухгалтер чисто досвідченим шляхом перебирає співвідношення витрат і доходів при різних обсягах виробництва та зупиняється на тому з них, який забезпечує найкращий результат. Більш точним способом визначення оптимального обсягу виробництва, що забезпечує отримання максимального прибутку, є «граничний підхід». Необхідною умовою максимізації прибутку є виконання
 5. 60. ПРАВИЛА максимізації прибутку
  випадку, якщо дохід від продажу додаткової одиниці продукції перевищує витрати виробництва даної одиниці (MR більше MC). На рис. 1 цього умовно відповідають обсяги випуску А, В, С. Отримувані в результаті випуску цих одиниць додаткові прибутки виділені на малюнку жирними лініями. {Foto13} MR - граничний дохід; MC - граничні витрати Рис. 1. Правило максимізації прибутку
 6. Критерій максимізації прибутку
  випадках рівні між собою (3), підприємство недовикористовує обидва фактори. З метою максимізації прибутку підприємству необхідно залучити додаткову кількість і першого, і другого факторів, поки їх граничні доходи не зрівняються з ціною, тобто НЕ будуть рівні 6/6 і 7/7. А це означає, що ставлення граничного доходу до ціни всіх факторів виробництва має дорівнювати 1. Тому вищенаведене
 7. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  разі збитків. Внаслідок цього на ринку виникає ситуація, притаманна досконалої конкуренції. Але поліполіст в цій ситуації поводиться інакше і все одно отримує надприбуток, так як у нього на відміну від досконалого конкурента: а) є надлишкові виробничі потужності, що дозволяють йому регулювати обсяг виробництва, б) граничні витрати не дорівнюють ціні. Саме внаслідок цих
 8. Критерій максимізації прибутку
  випадку - кривої попиту), кожна додаткова одиниця продукції, що випускається збільшує прибуток. І навпаки, як тільки крива граничних витрат перетне криву граничного доходу і розташується над нею, кожна наступна випущена одиниця продукції зменшує прибуток. Максимальної абсолютної величини прибуток досягає при такому обсязі випуску продукції, якому відповідає рівність
 9. 10.8.2. ОПОДАТКУВАННЯ
  випадку прибуток монополіста становитиме:? (Q)=TR (Q) - STC (Q) - G, (10.43) де G - сума паушального податку за період. Умовою максимізації чистого прибутку монополіста буде: d? (Q) / dQ=MR (Q) - SMC (Q)=0, (10.44) або: MR (Q)=SMC (Q). (10.44 *) {foto180} Як видно на рис. 10.20, оптимальний випуск і ціна продукції після введення паушального податку не змінилися,
 10. 14.2.1. ПОПИТ МОНОПОЛІСТА НА ЄДИНИЙ ПЕРЕМІННИЙ ФАКТОР
  окремим випадком (14.18), оскільки при досконалої конкуренції ЗX=MRX. Враховуючи, що MR=P (1 v 1 / e), ми можемо уявити умова максимізації прибутку (14.18) і як рівність: MPLPX (1 v 1/eX)=w *, (14.19) характеризує співвідношення між ціною товару, прокатної ціною фактора, еластичністю попиту на товар та виробничої функцією. {Foto232} Графічно рівновагу
© 2014-2022  epi.cc.ua