Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

6. Мінімізація збитків за критерієм граничних величин

Як правило, в короткостроковому періоді у підприємства достатньо обмежені можливості скорочення (тим більш істотного) витрат виробництва, тоді як ринкові умови дуже мінливі. Для подальшого аналізу поведінки підприємства, яке функціонує в умовах досконалої структури ринку, припустимо, що ціни змінилися у бік зниження. Падіння ринкової ціни, наприклад з 200 руб.
До 140 руб., Як це видно на рис. 20.6, свідчить про те, що кожна одиниця продукції продається за ціною, яка нижче величини середніх загальних витрат.
На рис. 20.6 крива попиту С?, Що представляє одночасно і ціну, і середній дохід, і граничний дохід (140 руб.), Змістилася вниз по відношенню до кривої попиту С (рис. 20.5). Такий зсув кривої в положення С? свідчить про зменшення досконалої еластичності на галузевому ринку даного товару.


Ріс.20.6. Мінімізація збитків або закриття підприємства на основі критерію «граничний дохід=граничним витратам»« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6. Мінімізація збитків за критерієм граничних величин"
 1. Критерій мінімізації збитків
  мінімізацію збитків критерієм допустимої межі продовження виробництва виступають постійні витрати. Якщо збитки стануть рівними повним постійним витратам, то виробництво слід призупинити, оскільки в цьому випадку підприємство буде нести збитки, рівні тільки величиною повних постійних витрат. Якщо збитки перевищать величину постійних витрат, а підприємство продовжить виробництво, то
 2. Критерій мінімізації збитків
  збитків від реалізації кожної одиниці продукції вимірюється відрізком NT, а загальна сума економічних втрат вимірюється площею прямокутника TDМN. Вона дорівнює добутку збитків, принесених кожною одиницею продукції, на обсяг випуску продукції (7 - 20=140 руб.). Мінімізація збитків, так само як і максимізація прибутку, досягається при обсязі виробництва продукції, якому відповідає
 3. 60. ПРАВИЛА максимізації прибутку
  мінімізація збитків) досягається при обсязі виробництва, відповідному точці рівноваги граничного доходу та граничних витрат. Ця закономірність називається правилом максимізації прибутку. Правило максимізації прибутку означає, що граничні продукти всіх факторів виробництва у вартісному вираженні рівні їх цінами або що кожен ресурс використовується до тих пір, поки його граничний продукт
 4. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  мінімізації збитків, максимізації
 5. 3. Максимізація прибутку за критерієм валових величин
  мінімізації збитків зазнають певних
 6. Критерій максимізації прибутку
  критерієм Дпред=
 7. Зміна попиту і поведінку підприємства
  мінімізації збитків. Йдеться про мінімізацію збитків тому, що всі підприємства до цього перебували в стані рівноваги в довгостроковому періоді, яке відповідає отриманню нульової економічного прибутку. В цілому все це призведе до скорочення виробництва і падіння доходів. Розміри випуску в окремих підприємств виявляться недостатніми для покриття альтернативних витрат, пов'язаних з
 8. Крива пропозиції підприємства
  збитки, можна зі знанням справи розкрити процес формування кривої пропозиції окремо взятого підприємства. Звернімося ще раз до вже знайомих нам кривим, представленим на рис. 20.7. Рис. 20.7. Крива пропозиції окремо взятого підприємства {foto93} При ціні, рівній 250 руб., Підприємство виробляє 9 од. виробів. Обсяг випуску визначається граничними витратами, що збігаються з
 9. Валовий дохід та змінні витрати
  мінімізації збитків, воно повинно порівнювати загальний дохід з величиною повних змінних витрат. Що стосується повних постійних витрат, то підприємство буде нести їх незалежно від того, буде воно працювати чи ні, якщо, звичайно, питання стоїть не про ліквідацію підприємства, а про тимчасове призупинення його виробничої діяльності. Тому підприємство може функціонувати до тих пір, поки
 10. Граничні витрати
  критерій, що обмежує залучення виробничих ресурсів в господарський оборот. Нарощування граничних витрат припиняється, як тільки їх величина стане рівною величині граничного продукту. Під граничним продуктом розуміється продукція, отримана в результаті збільшення будь-якого ресурсу (фактора) на одиницю при незмінній величині всіх інших ресурсів або факторів, тобто за інших
 11. Критичне становище підприємства
  збитки, відповідні повним постійним витратам. У цій ситуації підприємство може і призупинити виробництво, так як для нього виявляється байдужим, виробляти або не виробляти продукцію. І в одному, і іншому випадку підприємство зазнає збитків, рівні повним постійним витратам, і воно змушене шукати додаткові джерела для їх погашення. При будь нижчою ціною підприємство
 12. Запитання для самоперевірки
  мінімізація збитків? 4) як вчинить фірма, якщо ціна знизиться до 32 руб., До 72 руб.? {Foto44} Постійні витрати становлять 200
 13. Питання 26Условія максимізації прибутку при досконалої конкуренції.
  Збитки. Сукупні витрати - це витрати всіх факторів виробництва, використаних фірмою при виробництві даного обсягу продукції. Максимальний прибуток досягається у двох випадках: а) коли валовий дохід (TR) найбільшою мірою перевищує сукупні витрати (ТС), б) коли граничний дохід (MR) дорівнює граничним витратам (МС). Граничний дохід (MR) - це зміна у валовому
 14. Ринок досконалої конкуренції.
  Мінімізація збитків; - припинення виробництва. Перший варіант реалізується тоді, коли ціна знаходиться вище рівня мінімального значення середніх витрат АС. Підприємство на відрізку 1 - 2 отримує прибуток, яка дорівнює площі заштрихованого чотирикутника. Перед підприємством постає питання пошуку оптимального обсягу продукції, при якому прибуток буде максимальна. П=(P-AC) * Q;
© 2014-2022  epi.cc.ua