Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

Бітоварний ринок


Аналіз кривих ринку двох товарів дозволяє розширити знання законів ринку вільної конкуренції. Головна мета такого аналізу? виявлення значення заменяемости і доповнення товарів як чинників поведінки покупця на ринку і споживчого рівноваги на основі головних чинників поведінки споживачів (смаки, ціни, доходи).
Аналіз поведінки
--- + ---
покупця? продавця
(криві байдужості (ізокванти,
бюджетні лінії) ізокости)
Замінювані товари близькі за своїми корисностям, наприклад, масло і маргарин. Взаємодоповнюючі товари доповнюють один одного, наприклад, автомобіль і бензин. Ці співвіднесення товарів впливають на вибір покупця: якщо купити автомобіль, то треба купувати і бензин. Якщо ціни на один виросли, то віддадуть перевагу купити товар-замінник. Слід мати на увазі аналогичность аналізу рівноваги ринку споживача на основі кривих байдужості споживача, бюджетних ліній і виробника на основі кривих ізокванти і ізокости. Тут мова йде про споживачів.
Аналіз кривих бітоварного ринку починається з ідеалізації і потім переходять до аналізу реального ринку.
Вихідні криві ринку двох товарів
--- + ---
відокремлено? спільно
--- + --- точка оптимуму
байдужості? бюджетна лінія | (споживчого
| | | рівноваги) | | | L --- L --- L --- -
КРИВІ БАЙДУЖОСТІ СПОЖИВАЧА (КБП) показують бажання, переваги, смаки покупців при виборі з двох товарів. КБП - лінія, кожна точка на якій представляє різні комбінації двох товарів за умови, що споживачеві байдуже, яку з них вибрати.
При досконалої взаємозамінності два товари розглядають як один товар, і КБП вироджується в пряму лінію (постійну). При жорсткій взаємодоповнюваності товарів лінія стає кутом зі сторонами, що йдуть паралельно осям координат.
Криві байдужості товарів
--- + ---
ідеалізованих? реальних
--- + ---
субститутів? комплементеров
(конкуруючих) (взаємодоповнюючих)
| | | | | | L --- L --- L --- -
Зазвичай криві байдужості вигнуті до основи графіка, що вказує на закон понижающейся «граничної норми заміщення» (ПНЗ). ПНЗ показує як багато одного товару споживач приносить в жертву з метою отримання одиниці іншого товару без зміни загального рівня задоволення.

¦
¦
L ---
КБП змінюються при певних умовах, зсуваються при змінених умовах, а тому від одиничних кривих переходять до їх системі, званої «карта». Карта кривих байдужості представляє собою сукупність декількох ліній. Їх нахил показує бажані товари.
Карти кривих байдужості
--- + ---
стандартні? переважні
--- + ---
перевагу у? перевагу х
у у у
| | | | | | L --- х L --- -х L --- х
КРИВІ БЮДЖЕТНИХ ЛІНІЙ (КБЛ) показують можливості покупця, доступність для нього товарів залежно від цін і його доходу. Вони графічно відображають безліч наборів продуктів, придбання яких вимагає однакових затрат. БЛ показує різні комбінації двох товарів, які може придбати індивід на основі певної суми грошей і цін. Можна витратити всі гроші на один товар, тоді не купиш іншого товару. Можна витратити всі гроші на другий товар. Зазвичай же гроші ділять на дві частини і купують той і інший товар. Залежно від рівня цін на товари можливості покупця показує пряма негативна лінія. При цьому важливо навчитися розуміти зміни нахилу бюджетної лінії при зміні ціни одного або двох товарів: нахил БЛ визначається (детермінований) ставленням цін двох товарів (дод. 12). Відповідно аналізують карти КБЛ .. Суміщення карт КБП і КБЛ? основа аналізу кривих оптимальності. При цьому на графіках не показують повністю криві байдужості та бюджетні лінії, а КБП представляють фрагментарно. При суміщенні кривих байдужості і бюджетних ліній звертають увагу на точку дотику КБП і КБЛ, яка показує оптимум за цими критеріями. Цю точку називають точкою споживчого рівноваги або оптимуму. Вона відображає максимально можливу корисність при даному обмеженому доході. Проводячи через ці точки криві, отримують кілька їх форм. На їх основі аналізують форми оптимальних кривих.
Оптимальні криві
--- + --- ---
«ціна - споживання»?? «Дохід - споживання»?? «Дохід - витрати»
«ЦІНА? СПОЖИВАННЯ ». На основі карт КБЛ і КБП отримують ряд оптимальних кривих. Якщо ціна на один товар змінюється, то відповідно змінюється нахил КБЛ і місце їх торкання карти КБП. В результаті виникає крива «ціна-споживання».
Ціна? Споживання«СПОЖИВАННЯ? ДОХІД ».
У міру зростання доходу сім'ї змінюється її споживання. Виділяють різні форми кривих «дохід? споживання »: звичайні, престижні, малокачественние і т.п. товари. Наприклад, крива «дохід? споживання »низькоякісних товарів показує падіння їх споживання в міру зростання доходу (дод. 13).
«ДОХІД? ВИТРАТА ». Від кривих бітоварного ринку переходять до кривих реального ринку. Кривий «дохід? споживання »відповідає крива" дохід? витрати ". Останню називають кривою Енгеля, яка показує залежність попиту від рівня сімейних доходів. Вивчення ринку передбачає осмислення кривих Енгеля для різних товарів. Їх будують на основі статистичних даних. Для цього всі безліч товарів ділять на дві частини? інтересуемий товар і всі інші («а» і «не-а»). В результаті можливо використовувати статистику країни для характеристики її розвитку з цієї точки зору.
Криві Енгеля
--- + ---
двовимірні (одиничні)? багатовимірні (сукупні)
--- + ---
нормального товару? низької якості
--- + ---
падаючі? зростаючі не а не а не а
| | | | | |
| Одяг | | L --- --- а L --- а L --- а
На графіках: а - один товар, а не а - все решта товари
Крива Енгеля показує величину витрат на товари залежно від зростання доходу. У міру зростання доходу сім'ї питома вага витрат на харчування в загальній сумі витрат скорочується. Закон Енгеля полягає в тому, що існує прямий зв'язок між типом товарів, що купуються і доходом покупця. Частка витрати на покупку товару може рости або падати. Частка витрати на товари першої необхідності падає, а частка витрат на предмети розкоші зростає. У міру зростання доходу сім'ї падає споживання низькоякісних товарів. Їх показують на одному графіку наступним чином:
Витрати
Високоякісні товари
... ...
Промислові товари
стандартного споживання
... ...
Продовольчі товари
Дохід
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бітоварний ринок"
1.1.9 ЗАКОНИ ВІЛЬНОГО РИНКУ
 1. Вільним ринком є початкова форма реального ринку. З нього виникла ринкова економіка. На вільному ринку діють вчинені конкуренти, які не впливають на ринкову ціну своїми оборудками. Граничною ідеалізацією (фантомом) такого ринку є ринок досконалої конкуренції. Ринки товарів --- + ---
  4. Економічний розрахунок і ринок
 2. Неприпустимо змішувати кількісну трактування економічних проблем з кількісними методами, застосовуваними при обговоренні проблем зовнішнього світу фізичних і хімічних подій. Відмінна риса економічного розрахунку полягає в тому, що він не пов'язаний з чим-небудь, що можна охарактеризувати як вимір. Процес вимірювання полягає у встановленні чисельної залежності об'єкта щодо
  1. Визначення меж проблем каталлактики
 3. З приводу предмета економічної науки ніколи не існувало жодних сумнівів і невизначеності. З тих пір, як люди стали прагнути до систематичного вивчення економічної науки, чи політичної економії, всі сходилися на тому, що завданням цієї галузі знання є дослідження ринкових явищ, тобто визначення взаємних співвідношень обміну товарів і послуг, переуступає на ринках, їх
  3. Чистий ринкова економіка
 4. Ідеальна конструкція чистої або вільної ринкової економіки передбачає існування поділу праці та приватній власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати
  5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
 5. Єдиний спосіб вивчення проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто , чи то тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно,
  7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
 6. Коли люди, вивчаючи проблеми своєї власної діяльності, і економічна історія, дескриптивна економічна теорія та економічна статистика, реєструючи дії інших людей, застосовують терміни підприємець, капіталіст, землевласник, робочий і споживач, вони говорять про ідеальні типи. В економічній теорії підприємець, капіталіст, землевласник, робітник і споживач не
  4. Суверенітет споживачів
 7. Всі економічні процеси в ринковому суспільстві направляються підприємцями. Вони займаються управлінням виробництвом. Вони стоять за штурвалом корабля. Поверхневий спостерігач може порахувати, що саме вони всім заправляють. Але це не так. Вони зобов'язані коритися безумовним наказам капітана. Капітан це споживач. Ні підприємці, ні фермери, ні капіталісти не визначають, що повинно
  5. Конкуренція
 8. У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
  6. Свобода
 9. Філософи і правознавці доклали чимало зусиль, щоб визначити концепцію особистої (freedom) і політичної (liberty) волі. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тій мірі, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були й такі, хто розповідав казки про початкової природній волі, якої імовірно володів людина
  7. Нерівність багатства і доходу
 10. Нерівність багатства і доходів індивідів є суттєвою рисою ринкової економіки. Те, що свобода несумісна з рівністю багатства і однаковістю доходів, підкреслювалося багатьма авторами. Немає необхідності вдаватися в подробиці емоційних аргументів, висунутих у цих роботах. Не варто також піднімати питання про те, чи може сам по собі відмова від свободи гарантувати
  Неравенство богатства и доходов индивидов является существенной чертой рыночной экономики. То, что свобода несовместима с равенством богатства и одинаковостью доходов, подчеркивалось многими авторами. Нет необходимости вдаваться в подробности эмоциональных аргументов, выдвигаемых в этих работах. Не стоит также поднимать вопрос о том, может ли сам по себе отказ от свободы гарантировать
© 2014-2022  epi.cc.ua