Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Втеча від грошей


Ми вже зазначали раніше, що зростання величини альтер-нативних витрат зберігання грошей скорочує ре-альний попит на гроші . Гіперінфляція в Германііявляет собою яскравий тому доказ. Коли інф-ляція досягає екстраординарного рівня, покупа-кові спроможність грошей тане надзвичайно бистро.Любой людина, що зберігає гроші навіть в теченіеодного дня, зазнає збитків у порівнянні з людиною, що має реальні активи: будинок, землю або, ска ^ ким, бакалійну лавку. Щоб уникнути такіхубитков, люди прагнуть економити на реальнихостатках. Вони домовляються про більш частих ви-платах грошей, а отримавши їх, негайно відправляють-ся в магазини; в торгівлі люди змушені прибе-гать навіть до бартерного обміну.
На фінальних стадіях гіперінфляції в Герма-ванні, коли ціни подвоювалися з фантастичною б-строт, від грошей було мало пуття. Працівникам ви-давали зарплату двічі на день, щоб вони могліходіть по магазинах під час обідньої переривати уникнути тим самим падіння реальної стоімостіденежних залишків, яке відбулося б, дож-дісь вони кінця робочого дняГ Деякі фірмиплатілі своїм працівникам тими товарами, коториеоні виробляли, даючи можливість виходити іобменівать ці товари безпосередньо на їжу. Вресторане деякі люди замовляли по двекружкі пива одночасно, оскільки піна на пі-ве осідала повільніше, ніж росли ціни.
Цю спробу економії на реальних залишках по-засобом фінансування одного і того ж уровнярасходов за допомогою меншої суми готівки де-шей можна проілюструвати на прикладі динами-ки реальної вартості грошової маси. Ми рассчи-Тива реальну вартість у вигляді відношення ін-дексу номінальної грошової маси до індексу цеаВ табл. 34-4 реальна вартість грошової маси всічні 1922 приймається за 1. До січня 1923 г.реальная грошова маса скоротилася до уровня0, 21 (16/75), що склало лише небагатьом болеег / $ її вартості роком раніше Таким чином, при тому, що норма інфляції досягла «всього лише» близько 200% на місяць, реальні залишки на рукахуменьшілісь до величини, рівної V5 рівня, соот-ветствовать менш інфляційним умов.
Коктябрю вартість реальних залишків впала щебільше, досягнувши приблизно Vio і * вартості го-будинок раніше Отже, за ті два роки, в теченіекоторих зберігалася ця надзвичайно висока ценахраненія грошей, звички людей значно змі-нілісь: вони стали залишати на руках менше 12% ре-
ТАБЛИЦЯ 34-4. Реальні грошові залишки під час гіперінфляції в Німеччині
Готівкові гроші (січень 19Zi р.=1)
Рівень цін (січень 1922=1)
Реальні грошові залишки (січень 1922=1)

Січень 1922 р січня 1923 до січня 16 березня 45 травня 70 липня 354 серпень 5394 вересень 227777 жовтня 20201256 75
132
221
2021
25515
645 946
191 891890
1,00
0,210,340,320,180,210,350,11
Джерело: той же, що і для табл. 34-3.
Ального значення тієї суми, яку вони хранілів умовах низької інфляції. Цей ефект получілназваніе втечі від грошей.
Про Втеча від грошей представляє собойстремленіе заощадити на реальних залишках, що досягає значних масштабів в техслучаях, коли через швидкої інфляції хране-ня грошей стає дорогим справою.
Втеча від грошей відіграє значну роль при б-буд інфляції. У термінах темпів зростання кількістю-жавного рівняння (6) це означає, що скоростьобращенія грошей істотно зростає. Деньгібистрее переходять з рук в руки, оскільки ніхтоне хоче тримати їх в обсязі, що перевищує мі-мінімально необхідний рівень. Як показиваетуравненіе (6), при швидкому зростанні швидкості обра-домлення (тобто швидкому падінні попиту на реальниеостаткі) норма інфляції починає превосходітьтемп зростання номінальної грошової маси. Прічінаетого полягає в тому, що, намагаючись скоротити уровеньсвоіх реальних залишків, люди збільшують спросна товари, а це веде до подальшого зростання цін, оскільки величезній кількості грошей противиться-ит занадто малий обсяг товарної маси.
Цей еф-фект наочно видно в табл. 34-4.
Гіперінфляція являє собою майже що ла-бораторно досвід для теорії грошей. Цей феноменпоказивает, що в тому випадку, коли грошова массарастет надзвичайно швидко, темпи інфляції такжеекстраордінарни, і це обумовлює втеча отденег. В результаті цього ціни ростуть навіть швидше, ніж грошова маса.
Залишається лише відповісти на дуже маленький по-прос про те, чому відбувається гіперінфляційною-ний вибух. Держава має величезний дефіцітвследствіе, наприклад, тієї обставини, чтовойна чи революція скоротила суму податкових
надходжень, або внаслідок того, що нове прави-будівництві склало амбітну програму расхо-доа Оскільки податкові надходження неадекватнирасходам, а фінансування через облігації непредставляється можливим, державі остаетсялішь звернутися до друкарського верстата, з тим чтобибить в змозі фінансувати бюджетний Дефі-цит. Відбувається дуже швидке зростання номінальнойденежной маси. Змін же в обсязі реальногоспроса на гроші немає. При зростаючої номінальнойденежной масі і незмінному реальному попиті нагроші ціни починають зростати. На наступній стадії, в умовах очевидної інфляції, реальний попит нагроші починає скорочуватися в результаті того, чтолюді зменшують рівень своїх реальних остатковс метою уникнути альтернативних витрат від су-ществованія інфляції. Це втеча від грошей щебільш посилює масштаби інфляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Втеча від грошей "
 1. Інфляція та її показники
  Інфляція (від лат. inflatio - здуття) - це стійка тенденція зростання загального рівня цін. У даному визначенні важливі наступні слова: 1) стійка. Це означає, що інфляція - процес тривалий, якась тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін, 2) загального рівня цін. Інфляція не означає зростання всіх цін в економіці. Ціни на різні товари можуть вести себе по-різному: підвищуватися,
 2. § 3. ІНФЛЯЦІЯ
  Сутність і види інфляції. Інфляція (лат. inflatio - здуття) означає і види інфляції сфери обігу грошовими знаками понад дійсної потреби національного господарства. Під час інфляції паперові гроші знецінюються по відношенню: а) до золота (при золотому стандарті), б) до товарів і в) до іноземних валют. Внаслідок цього відбувається в першому випадку - підвищення ринкової ціни
 3. 2. Інфляція і гріш: скоростьобращенія і колічественноеуравненіе
  Сучасна макроекономіка аналізує спросна реальні залишки та їх пропозиція на основеуравненія (1). Використання предшествовавшегоему за часом методу, заснованого на аналізесвязі між грошима і цінами з точки зреніяскорості обігу грошей, дозволяє поглянути напроблему з трохи іншої сторони. Про Швидкість обігу грошей в біде доходів (або, для стислості, просто швидкість звертання-ня)
 4. 8. Передбачення передбачуваних змін купівельної спроможності
  Роздуми індивідів, що визначають свою поведінку щодо грошей, грунтуються на їх знанні цін найближчого минулого. Якщо вони будуть відчувати брак цієї інформації, то вони не зможуть визначити величину необхідних залишків готівки і витрати на купівлю різних товарів. Засіб обміну без минулого немислимо. Ніщо не може почати виконувати функцію засобу обміну, якщо колись воно
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  Люди звертаються із заступниками грошей як якби вони були грошима, тому що вони повністю впевнені в можливості обміняти їх на гроші в будь-який час без затримок і витрат. Ми можемо назвати тих, хто поділяє цю впевненість і тому готовий мати справу з заступниками грошей як якби вони були грошима, клієнтами банкіра, банку, влади, що здійснюють їх емісію. Не має значення, діє
 6. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  Широко поширена теорія запевняє, що поступальне зниження купівельної спроможності грошової одиниці зіграло вирішальну роль в історичній еволюції. Вона стверджує, що людство не досягло б сьогоднішнього рівня добробуту, якби пропозиція грошей не збільшилася більшою мірою, ніж попит на гроші. Нібито наступне за цим падіння купівельної спроможності було необхідним
 7. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  Гроші нейтральні, якщо зміни купівельної спроможності грошової одиниці під дією грошових чинників впливають на всі товари і послуги в один і той же час і в одній і тій же мірі . У разі відстрочених платежів, якщо знехтувати підприємницької роллю кредитора і випливає з цього підприємницької компонентою валовий процентної ставки, ми повинні припустити, що при
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 9. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  З додатком до капіталізму другого світу і після того, як значна частина третього світу вирішила брати участь у глобальній капіталістичній грі, глобальна економіка стала і більше, і реальніше, ніж будь-коли раніше, але для керівництва цієї економікою немає ніякої системи правил. Існуюча система торгівлі - система ГАТТ - Бреттон-Вудс - була спроектована для однополярного світу, який був
© 2014-2022  epi.cc.ua